Region Skåne och Sectra tecknar långsiktigt avtal värt 55 miljoner

Region Skåne har tecknat ett 6-årigt avtal med IT- och medicinteknikföretaget Sectra. I avtalet ingår utveckling, underhåll och support av den regionsövergripande IT-lösningen, Sectra RIS. Systemet används för bild- och funktionsmedicin på röntgen, klinisk fysiologi, nuklearmedicin och mammografiavdelningarna för att hantera och kommunicera patientinformation. Ordervärdet uppgår till 55,8 Mkr.

De flesta patienter genomgår en röntgenundersökning som ett led i diagnos och behandling av sin sjukdom eller skada. Det innebär att avdelningarnas möjlighet att hantera och kommunicera bilder och information snabbt och effektivt med personal på andra vårdenheter har stor betydelse för kvaliteten på den vård som ges till patienterna. Region Skåne använder Sectras helhets­lösning för att hantera och kommunicera patientinformation (RIS) och röntgenbilder (PACS).

– Vi är nöjda med Sectras IT-lösning, den är stabil och ger oss regional tillgänglighet samt har de funktioner och den prestanda som krävs för att kunna ge god och säker vård till patienterna i Region Skåne, säger Peter Leander, Regionöverläkare i Bild- och Funktionsmedicin, Region Skåne.

På motsvarande sätt som hanteringen av medicinska bilder samordnades inom regionen för tre år sedan, genomförs nu ett projekt för att konsolidera all patient- och undersökningsdata inom verksamheterna för Bild- och funktionsmedicin i Region Skåne.

– Vi har haft totalt åtta databaser som vi i samarbete med Sectras IT-experter håller på att migrera till en, samtidigt som vi förnyar hårdvaran i vår servermiljö. På så sätt får vi en bättre intregration och samordning av undersökningar mellan våra avdelningar, säger Peter Leander.

Avtalet med Sectra omfattar även produkter som underlättar säker kommunikation av bilder och information med andra landsting och privata vårdgivare, samt tjänster som diktering med taligenkänning och stråldosmonitorering (Sectra DoseTrack) för att samlat in och analysera stråldosdata från de omkring 1 miljon röntgenundersökningar som årligen utförs i regionen.

– Vår investering i framtidssäkra lösningar gör att stora kunder som Region Skåne ser Sectra som en långsiktig partner för framtidens sjukvård. Efterfrågan på IT- lösningar och tjänster som underlättar samarbete och kommunikation är stor och det helhetsgrepp som Region Skåne tagit på röntgenverksamhetens IT-struktur är en förebild för andra vårdleverantörer i Skandinavien och övriga världen, säger Ann-Sofi Mikaelsson, VD för Sectra Sverige AB.

Denna information är sådan som Sectra AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2013, kl 08:15.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 23 52 27
Marie Ekström, Vice VD och chef för Sectras affärslinje Radiology IT, tel 0708 23 56 10
Peter Leander, Överläkare, Docent, Regionöverläkare Bild- och Funktionsmedicin Region Skåne,
tel 040 33 89 10
Pressrum: http://www.sectra.com/medical/press
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer IT-system och tjänster för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1 400 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 70 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Media

Media