Sectra går in på filippinska marknaden genom distributionsavtal med ny partner

Linköping – 2 november, 2017 – Sectra (STO: SECT B) ingår distributionsavtal med Medical One Corporation, en ledande leverantör av medicinsk utrustning på den filippinska marknaden. Genom avtalet får sjukvården i Filippinerna tillgång till Sectras medicinska IT-lösningar för en effektiv och patientorienterad vård. 

– Sjukvården i Filippinerna jobbar idag med att utöka och förbättra hur de delar och samverkar kring medicinska bilder och patientinformation. Det gör de genom att konsolidera IT-system och satsa på telemedicinska initiativ. Distributionsavtalet gör att vi kan möta marknades efterfrågan på dessa områden. Medical One har en gedigen kunskap om marknaden och vi har lång erfarenhet av att leverera skalbara lösningar, särskilt inom teleradiologi och telepatologi, för vårdgivare belägna över stora geografiska områden, säger Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB.

Den filippinska marknaden består av cirka 400 universitets- och regionala sjukhus som levererar vård till landets över 100 miljoner invånare. Idag är ungefär 60 procent av radiologiverksamheten i Filippinerna digitaliserad. Medical One levererar lösningar till över 340 kunder, varav 40 är universitets- och regionala sjukhus.  

Distributionsavtalet med Medical One omfattar Sectras helhetslösning för att hantera medicinska bilder. Det inkluderar IT-lösning för att granska medicinska bilder (PACS), lagra dem i ett multimediaarkiv (VNA) samt lösningar för att dela och samverka kring medicinska bilder.

Sectras helhetslösning för hantering av medicinska bilder
Sectras helhetslösning är modulär och har stöd för de mest bildintensiva avdelningarna; radiologi, patologi, kardiologi och ortopedi. Eftersom komponenterna är byggda på samma tekniska plattform kan kunder på ett smidigt sätt expandera sin lösning från en enskild avdelning till att bli ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering utan stora investeringar eller utbyte av redan befintliga komponenter. Sectras lösningar är leverantörsneutrala vilket ger kunderna möjlighet att granska bilder från olika modaliteter och leverantörer i ett och samma system samt att enkelt integrera med omkringliggande IT-system. Det här är egenskaper som gör Sectras lösningar särskilt lämpliga för teleradiologi och telepatologi.

Om Medical One Corporation
Medical One Corporation är en av de största distributörerna av medicinsk utrustning i Filippinerna och de importerar, distribuerar och servar medicinsk utrustning. Med över 35 års erfarenhet inom ultraljud och medicinsk bilddiagnostik förser de sjukhus och vårdcentraler med lösningar för bilddiagnostik.

Besök Sectra på RSNA 2017
Se mer av Sectras helhetslösning i monter 6113 på branschmässan RSNA i Chicago i slutet av november. Läs mer och boka ett möte med Sectra på RSNA.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 0708 - 23 56 10


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 15 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra system för hantering och kommunikation av alla typer av medicinska bilder – i första hand inom röntgen, mammografi, patologi, kardiologi  och ortopedi. Sectra har ett strategiskt fokus på att göra cancervården effektivare. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder och patientinformation. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal. Sectra växer i USA och har en framstående position i Storbritannien. Sectra har levererat några av de största installationerna av medicinska IT-system i världen och förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sjukvården i Filippinerna jobbar idag med att utöka och förbättra hur de delar och samverkar kring medicinska bilder och patientinformation. Det gör de genom att konsolidera IT-system och satsa på telemedicinska initiativ. Distributionsavtalet gör att vi kan möta marknades efterfrågan på dessa områden. Medical One har en gedigen kunskap om marknaden och vi har lång erfarenhet av att leverera skalbara lösningar, särskilt inom teleradiologi och telepatologi, för vårdgivare belägna över stora geografiska områden.
Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB