Sectra lanserar onlineportal för medicinsk bildanalys

På Röntgenveckan, 9-12 september i Karlstad, lanserar Sectra en portal som ger vårdgivare enkel tillgång till medicinsk bildanalys, Sectra Image Lab. En av tjänsterna som erbjuds via portalen underlättar diagnos av lungsjukdomar och tillhandahålls av det amerikanska företaget Riverain Technologies med vilka Sectra nyligen tecknade avtal. 

Via Sectras portal kan vårdgivare få kostnadseffektiv tillgång till olika tjänster för medicinsk bildanalys. Undersökningar skickas direkt från användarens system och analysresultatet skickas sedan tillbaka. Alla undersökningar som skickas till portalen avidentifieras och all kommunikation av data är krypterad. Användaren faktureras månads- eller kvartalsvis för de undersökningar som genomförts alternativt för en prenumeration. På det här sättet kan vårdgivaren få tillgång till applikationer för medicinsk bildanalys utan installations- och underhållskostnader vilket i sin tur gynnar patienten.

Sectras tjänst för analys av benskörhet, Sectra OneScreen, samt ett antal andra applikationer finns redan idag tillgängliga på tjänsteportalen inom ramen för Vinnovas forskningsprogram ”Utmaningsdriven Innovation”.

Möt Sectra på Röntgenveckan den 9-12 september i Karlstad.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Simo Pykälistö, Vice VD Sectra AB och Chief Financial Officer, tel 0703 - 51 53 03

Om Sectra

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2013/2014 till 853 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra IT-system och produkter för röntgenkliniker och andra bildintensiva avdelningar, mammografi- , ortoped- och reaumatologkliniker. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera