Sectra Panthon godkänd av holländska säkerhetsmyndigheten

Sectras nya talkrypto för kunder som vill ringa säkra telefonsamtal med en smartphone, Sectra Panthon, har godkänts av den holländska säkerhetsmyndigheten på säkerhetsnivån Restricted[1]. Myndigheter som har krav på säkerhetsgodkända produkter kan därmed låta tjänstemän som hanterar känslig information använda Sectra Panthon för att skydda telefonsamtal från avlyssning.

 

 

Utvecklingen mot alltmer datorlika mobiltelefoner innebär krav på nya typer av säkerhetslösningar. Sectra har därför utvecklat Panthon, ett talkrypto som gör det möjligt för tjänstemän och beslutsfattare som omfattas av strikta krav på säkerhet att ringa telefonsamtal med en smartphone utan att riskera informationsläckage. Med Sectra Panthon, som även stödjer IP-telefoni, är det lika enkelt att ringa krypterade som vanliga samtal.

– Säkerhetsmyndighetens godkännande av Sectra Panthon för säkert tal är ett viktigt första steg för kunder som vill kommunicera säkert med en smartphone, säger Michael Bertilsson, VD för Sectra Communications.

– Våra befintliga kunder, som i dagsläget använder produkter för säkerhetsnivån Secret, ser Panthon som ett utmärkt komplement för anställda som hanterar information som är klassificerad enligt säkerhetsnivån Restricted, fortsätter Michael Bertilsson.

Sectras nära samarbete med kunder och nationella säkerhetsmyndigheter har lett fram till att företagets produkter för säker telefoni idag används av myndighets- och försvarskunder i 17 europeiska länder, inom EU och NATO.

 

[1] Försvar och myndigheter använder fyra nivåer för att definiera hur känslig information ska behandlas;
Top Secret, Secret, Confidential och Restricted. Nivåerna är kopplade till vilken skada informationen skulle kunna orsaka om någon obehörig får tillgång till den.

För ytterligare information kontakta
Michael Bertilsson, VD Sectra Communications AB, tel 0708-23 52 25
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer produkter för avlyssningssäker tal- och datakommunikation. Kunderna är myndigheter och försvar i Europa, EU och NATO med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och utveckling av säkra kommunikationssystem.

Sectra grundades 1978 och koncernens verksamhetsområden omfattar högteknologiska produkter inom nischerna avlyssningssäkra kommunikationssystem och medicinska system. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2009/2010 till 848 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida http://www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar