Sectra visar lösning för integrerad diagnostik – en gemensam IT-infrastruktur för radiologi och patologi möjligör förbättrad cancervård

Linköping, 25 November, 2015 – På den internationella röntgenmässsan RSNA i Chicago kommer Sectra (STO: SECT B) visa hur en gemensam lösning för integrerad diagnostik effektiviserar samarbetet mellan radiologi och patologi, två nyckelfunktioner i en effektiv cancervård. Med en gemensam lösning minskar dessutom sjukhusens underhålls- och driftskostnader.

Att kunna visa radiologibilder och patologibilder sida vid sida på samma arbetsstation är en av fördelarna med en lösning för integrerad diagnostik. 

- Med Sectras lösning kan  radiologer och patologer hålla effektivare och mer patientcentrerade multidiciplinära ronder med ökad kvalité då man har tillgång till all relevant klinisk information och all patientdata, säger Mats Björnemo, ansvarig för Sectras produktledning. För IT-avdelningen innebär en gemensam infrastruktur fördelar såsom färre IT-system och avdelningsspecifika infrastrukturer att hantera och även färre integrationer med övriga IT-system, till exmpel journalsystem, på sjukhuset.

Digital patologi

Digital patologi möjliggör ett ökat samarbete mellan olika medicinska dicipliner. Sectras digitala patologilösning bygger på samma plattform som Sectras lösning för att hantera radiologiska bilder (Sectra PACS) vilket gör att man enklare kan skicka rapporter och svar mellan de avdelningar som är involverade ivården av cancerpatienter. Dessutom minskar en gemensam IT-infrastruktur för radiologi och patologi sjukhusens underhålls- och driftskostnader.

Ökad effektivitet på multi-disciplinära ronder

Sectras lösning radiologi och patologi har funktionalitet för att effektivt förbereda och presentera på multidisciplinära ronder. Den gemensamma infrastrukturen gör det möjligt för radiologer och patologer att addera bilder till en gemensam arbetslista under tiden de granskar. . De kommentarer och mätningar som görs under granskningen följer automatiskt med till ronden vilket är ett exempel på hur Sectras lösning effektiviserar förberedelserna inför rond. Under själva presentationen kan radiologen och patologen använda samma system för att visa bilder, kommentarer och dokumentera beslut som tas.

På RSNA kommer vi att visa vår lösning för integrerad diagnostik liksom våra dedikerade verktyg för multi-disciplinära ronder. Monter 6113.

Fokus på cancervård

Inom cancerdiagnostiken är patologen och radiologen nyckelavdelningar och bilder från de två verksamheterna är centrala för en effektiv cancervård. Båda dessa medicinska discipliner är ytterst beroende av att ha tillgång till adekvat klinisk information för att kunna tillhandahålla korrekta svar och rapporter till ansvarig läkare, kirurg, onkolog och patient. Inom patologi erbjuder Sectra en komplett lösning för primärdiagnostik, där både lagringslösningar och en avancerad granskningsarbetsstation ingår.

För att vårdgivare ska kunna ge en bättre, snabbare och mer patientcentrerad vård erbjuder Sectra system och tjänster för sammanhållen hantering och lagring av alla typer av medicinska bilder. I första hand för stora bilddiagnostiska enheter såsom radiologi, mammografi och patologi men även inom andra avdelningar där medicinskt bildmaterial används. Medicinska bilder för cancerdiagnostik går som en röd tråd genom Sectras erbjudande.

Ytterligare läsning

Illustration: Se hur Sectras lösningar hjälper vårdgivare att förbättra cancervården

Artikel: Läs vår artikel där experter ger sin syn på områden där radiologin har möjlighet att förbättra cancervården

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 23 52 27
Marie Ekström, Vice VD Sectra AB och VD Sectra Imaging IT Solutions AB, 0708 23 56 10

Om Sectra

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2014/2015 till 961 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra IT-system och produkter för röntgenkliniker och andra bildintensiva avdelningar, mammografi- , ortoped- och reaumatologkliniker. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Media

Media