Sectras nya säkra mobiltelefon Tiger 7401 godkänd på den höga säkerhetsnivån SECRET

Säkerhetsmyndigheten i Nederländerna har godkänt den nya säkra mobiltelefonen, Tiger 7401 från Sectra. Tiger 7401 används för säker tal- och datakommunikation på den höga säkerhetsnivån SECRET, av användare som hanterar säkerhets-klassad information och enligt regelverk måste använda granskad och godkänd utrustning för sin kommunikation.

För att säkerställa en hög tillgänglighet för användaren kan Tiger 7401 kommunicera över flera olika nätverk, såväl konventionella mobilnät såsom satellit och IP. I en och samma enhet möjliggörs dessutom samverkan mellan flera olika säkerhetsdomäner, vilket underlättar för personer som kommunicerar klassificerad information både nationellt och inom exempelvis EU. Tiger 7401 är bakåtkompatibel med och bygger på Sectra’s Tiger XS, en de facto standard för säker mobil kommunikation inom EU och säkerhetsgodkänd såväl nationellt som av EU och NATO.

”Med Tiger 7401 möter vi användarnas behov av att vara tillgängliga, flexibla och mobila, samtidigt som de kommunicerar på en mycket hög säkerhetsnivå. Dettager oss möjligheter till en fortsatt god affär inom detta segment”, säger Michael Bertilsson, VD för Sectras affärsområde Avlyssningssäkra kommunikationssystem.

Tiger 7401 uppfyller höga säkerhetskrav
Tiger 7401 är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan Sectra och den holländska säkerhetsmyndigheten, AIVD. NLNCSA (en del av AIVD) är en oberoende och tillförlitlig granskande instans som ger den holländska regeringen rekommendationer om vilka säkerhetslösningar som får användas för att kommunicera statshemligheter. NLNCSA har godkänt Tiger 7401, vilket innebär att produkten nu uppfyller de höga krav som NLNCSA ställer på säkra kommunikationslösningar.

Sectras nära samarbete med kunder och nationella säkerhetsmyndigheter gör att företagets lösningar för säker kommunikation idag används i en majoritet av de europeiska länderna. Användare är beslutsfattare och tjänstemän inom myndigheter, försvar och samhälls-funktioner som exempelvis kommuner, landsting, polis, tull, räddningstjänst och kustbevakning. Gemensamt för dessa är att de har behov av att kunna kommunicera säkert på en certifierad säkerhetsnivå, oberoende av tid och plats.

För ytterligare information kontakta
Michael Bertilsson, VD Sectra Communications AB, tel 0708-23 52 25

Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 27

Om Sectra
Sectra utvecklar och levererar effektiva lösningar för säker kommunikation till myndigheter, försvar och samhällskritiska funktioner i Europa. Lösningarna möjliggör att organisationen och den enskilda användaren kan upprätthålla en kontinuerlig säker kommunikation. Sectras lösningar är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO och banar väg för säker kommunikation som bidrar till en säker och stabil värld.

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.com.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.