Universitetssjukhus i Holland använder Sectra Education Portal som nytt verktyg för sin medicinska utbildning

Linköping – 13 juli, 2017 – Amsterdams centrum för radiologisk anatomi (ACRA) i Holland använder nu Sectras (STO: SECT B) lösning för medicinsk utbildning, Sectra Education Portal. Tillsammans med tillhörande interaktiva verktyg såsom Sectras visualiseringsbord gör lösningen att lärare och studenter kan studera verkliga kroppar virtuellt. Samtliga medicinstuderande på Amsterdams universitetssjukhus kan nu interagera med verkliga fall vilket möjliggör för en djupare förståelse och insikt inom anatomi.

ACRA som är en del av Amsterdams akademiska centrum (AMC) jobbar bland annat med att föra radiologi och anatomi närmare varandra inom medicinsk utbildning. Kroppar som används för medicinsk utbildning på Amsterdams universitetssjukhus kommer nu att scannas och renderas. Det gör att lärare och studenter digitalt kan studera samma fall om och om igen.

Med Sectra Education Portal kan de medicinska fallen sedan delas med användare även utanför universitetssjukhuset samtidigt som lärare och studenter får tillgång till dem på distans. Tillgängligheten skapar en internationell plattform för användare världen över att lära sig av varandras fall.

– Att interagera med fallen i 3D på Sectras visualiseringsbord gör att våra studenter kan lära sig, och själva utforska, verkliga medicinska fall i en realistisk miljö. Portalen i sig är också ett verktyg för att underlätta i utbildningen eftersom studenter får tillgång till materialet från exempelvis sin egen dator, säger Bernadette S de Bakker, lektor i anatomi och embryologi på AMC.

AMC har idag ungefär 500 patientfall och kommer att använda lösningen för att addera sina cirka 150 nya fall per år.

Om Sectra Medical Education
Med möjligheten att återkommande interagera med verkliga fall virtuellt kan studenter, läkare under utbildning och medicinska professorer få en djupare förståelse av anatomi samt funktionerna och processerna inuti kroppen. Smidig tillgång till alla typer av medicinska bilder, inklusive 3D-renderingar, gör att anatomiska variationer kan visas. I kombination med möjligheten att studera flera fall skapas förutsättningar för en förbättrad medicinsk utbildning.

Med den molnbaserade delningstjänsten Sectra Education Portal får lärare och studenter tillgång till ett stort bibliotek av fall vilket ger dem en bredd av kliniskt material. Genom Sectra Education Portal kan lärosäten dela fall och kunskap med andra användare runt om i världen.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 070 523 52 27
Jakob Algulin, chef för Sectra Medical Education, 070 221 04 64


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 15 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Att interagera med fallen i 3D på Sectras visualiseringsbord gör att våra studenter kan lära sig, och själva utforska, verkliga medicinska fall i en realistisk miljö. Portalen i sig är också ett verktyg för att underlätta i utbildningen eftersom studenter får tillgång till materialet från exempelvis sin egen dator.
Bernadette S de Bakker, lektor i anatomi och embryologi på AMC