Nytt ramavtal med Trafikverket för konsultstöd inom elteknik

Trafikverket har valt Semcon som ramavtalsleverantör inom elteknik 2015- 2016, med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

Semcon kommer att bidra med expertis vid utredningar, besiktningar, bygg- och driftverksamhet. Semcon kommer även leverera tekniskt expertstöd i den löpande verksamheten samt tillföra erfarenhet till forskning och innovation inom elteknik.

”Det är mycket glädjande att vi har fått möjligheten att förstärka Trafikverkets organisation inom dessa områden när de nu kommer att genomföra ett antal större projekt under de närmaste åren. Vi ser fram mot ett givande samarbete” säger Olof Christensson, affärsområdeschef Engineering Services Nordic på Semcon.

Anders Atterling, Kommunikationschef, Semcon, 0704-472 819
Olof Christensson, Affärsområdeschef Engineering Services Nordic, Semcon, 0705-133 608

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs från 2014 i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany, Engineering Services International och Product Information. Koncernen har en omsättning på 2,5 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Norge, Spanien och Ryssland.

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar