Dela

Kontakt

 • Per Nilsson

  Director Corporate Communication & Marketing


  +46(0)739737200
  http://www.semcon.com
 • Citat

  Det är naturligt för oss på Semcon att engagera oss i uppstarten av AI Innovation of Sweden. Vi tar med oss en gedigen industriell och kommersiell erfarenhet och är övertygade om att vi kommer kunna bidra och ha nytta av det här klustret. Därigenom kan vi erbjuda våra kunder affärsmässigt viktiga AI-lösningar, alltid baserade på slutanvändarnas behov.
  Ramy Khalil, AI Expert & Business Developer på Semcon
  Att flygplatser automatiseras på smarta sätt möjliggör att fler mindre flygplatser som inte är så hårt trafikerade kan hållas öppna med bibehållen personal, tack vare minskade kostnader och en ökad säkerhet.
  Anne Piegsa, teknisk projektledare på Semcon
  När majoriteten av alla teknikutvecklare är män är det lätt att perspektiv tappas bort, inte minst kvinnors. För upplever man inte en produkt som problematisk är sannolikheten att man förändrar den inte lika stor. För oss på Semcon är det avgörande att vi förstår fler slags slutanvändare, så att vi kan utveckla produkter som gör mesta möjliga nytta.
  Markus Granlund, vd på Semcon
  Samarbetet består i att Semcon levererar testkoncept, produktionsutrustning, installation och idrifttagning för semiautomatisk provtillverkning av bränsleceller. Det här är ett otroligt spännande projekt med fantastisk potential.
  Thomas Lydhig, teknisk projektledare på Semcon
  Efter att ha testat kontrollsystemet på Fagernes flygplats är det väldigt glädjande att få köra igång den här piloten på Oslo flygplats. Målet är att få till 40 operationer för att säkerställa att systemet fungerar som det ska och se hur vi kan utveckla det vidare. Vi hoppas sedan att fler flygplatser i världen är intresserade av teknologin.
  John Emil Halden, projektledare på Semcon
  Med vår djupa kunskap inom hela produktutvecklingscykeln har vi ett helhetserbjudande som är unikt. Dessutom kan vi utnyttja vår erfarenhet från andra branscher och applicera inom Life Science. Men framför allt så sätter vi alltid människans behov och beteenden först, vilket är en förutsättning för att lyckas.
  Markus Granlund, vd och koncernchef
  Tillsammans med vår expertis inom produktinformation skapar vårt samarbete nya möjligheter för våra kunder och deras slutanvändare. Med AR blir det ännu enklare att supporta till exempel servicetekniker genom att enkelt dela och visualisera rätt information vid rätt tidpunkt
  David Sondén, Sverigechef för affärsområdet Product Information
  Vi avslutar första halvåret med ett bra andra kvartal där vi mer än fördubblar rörelseresultatet jämfört med samma kvartal föregående år.
  Markus Granlund, vd och koncernchef
  I detta projekt får vi möjlighet att verka i ett större sammanhang och titta på en systemlösning, där vår tekniska spetskompetens från tidigare projekt kommer väl till nytta. Dessutom bidrar vi till att fler cyklister kan cykla säkert.
  Anne Piegsa, team manager
  Barn som kommer ensamma till Sverige och blir placerade i samhällsvård är en oerhört utsatt grupp. Idén är att utveckla en teknisk lösning som kan hjälpa barnen att lättare förstå och kommunicera med det svenska samhället. Det här projektet är ett tydligt exempel på hur teknik kan göra skillnad när vi sätter människors behov i centrum.
  Karin Eklund, ansvarig för området User Experience på Semcon
  Det handlar om att inkludera kvinnors perspektiv på produkter som av tradition tagits fram med mannen som norm. Jag är övertygad om att fler perspektiv är nödvändigt och positivt för alla.
  Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon
  Genom vårt fokus på marginalförstärkande åtgärder inom affärsutveckling, produktivitet och kostnadseffektivitet, redovisar vi ett starkt resultat för det första kvartalet.
  Markus Granlund, vd och koncernchef
  Med en utökad kunskap från flera branscher och ett gediget serviceerbjudande, både från HAAS-Publikationen och från Semcons globala verksamhet, kommer vi att bli en ännu starkare partner till både nuvarande och framtida kunder genom detta förvärv.
  Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon
  Red Dot är en kvalitetsstämpel för god design och ett prestigefullt pris att vinna. I de båda vinnande projekten har kunder med hög ambitionsnivå kommit till Semcon och litat på vår designexpertis. Tillsammans har vi sedan jobbat med hela produktkedjan, från användarperspektiv till design och konstruktion. Det är då det blir som allra bäst.
  Martin Andersson, affärsansvarig för Design på Semcon
  Karin Russberg, HR- och hållbarhetschef på Semcon
  Det är glädjande att se att vårt arbete uppskattas av framtidens ingenjörer. Vi på Semcon jobbar hela tiden för att visa potentiella anställda vad vi står för. Det är viktigt att vi lever upp till vad vi lovar på talangmarknaden, och det höga engagemanget bland våra anställda är en viktig pusselbit i vår trovärdighet och attraktivitet.
  Med självkörande snöplogar kan flygplatser världen över effektivisera sin verksamhet och minska förseningarna för sina resenärer. Detta är ett bra exempel på hur autonomi kan skapa både ökad lönsamhet och mervärde för oss människor.
  Markus Granlund, vd på Semcon
  Vår styrka att skapa utmärkta kundupplevelser med smart teknik utgör en bra grund för såväl eftertraktade erbjudanden som en attraktiv arbetsplats.
  Markus Granlund, vd och koncernchef
  Det känns verkligen kul och inspirerande. Semcon är ett spännande företag med kunniga och innovativa människor. Jag ser fram emot att tillsammans med dem skapa relevant och engagerande kommunikation som kan lyfta varumärket ytterligare
  Per Nilsson, tillträdande kommunikation- och marknadschef, Semcon
  Vi är mycket nöjda med att kunna inleda ett långsiktigt samarbete med DeLaval. Det stärker vår position och kommer att fungera som en bra plattform för att såväl leverera som utveckla informationslösningar för DeLaval.
  Anders Johnson, avdelningschef, Graphics, Service & Owners’ Information, Semcon
  Vi är en internationell aktör med stark förankring i Göteborg. Vi kommer med vårt nya huvudkontor att skapa en kreativ, hållbar och utvecklande miljö med utrymme för flexibilitet som passar vårt arbetssätt, både idag och i framtiden. På så sätt kan våra medarbetare arbeta effektivare och i högre utsträckning ta del av varandras idéer och erfarenheter
  Markus Granlund, koncernchef Semcon
  Vi är stolta över att ha fått förtroendet att uppföra Semcons nya huvudkontor. Eklandia är en långsiktig fastighetsägare som tar en aktiv del i Göteborgs utveckling och genom byggnationen för Semcon tillför vi ytterligare ytor till den expansiva miljön i Lindholmen Science Park
  Tage Christoffersson, vd Eklandia Fastighets AB
  Vi är stolta över att än en gång ha fått förtroendet av en av våra tyska fordonskunder att genomföra ett stort projekt. Detta avtal ligger helt i linje med Semcons strategi att vara en oberoende partner med kompetens och kapacitet att utveckla kompletta fordon. Det är vår kunskap inom projektleverans, erfarenhet av helbilsprojekt men framförallt vår långa relation med kunden, som varit bidragande faktorer för detta avtal
  Stefan Ohlsson, Affärsområdeschef Automotive R&D på Semcon
  Vår ambition är att skapa ett kostnadseffektivt kontor som främjar det personliga mötet. Huset är även tydligt anpassat för projektleveranser, vilket är en affärsmodell som kontinuerligt ökar
  Markus Granlund, Koncernchef Semcon
  Nu kan vi erbjuda Semcons erfarenhet, lösningar och tjänster inom produktinformation till den tyska marknaden och använda Comet som plattform för snabb tillväxt i Tyskland
  Johan Ekener, Affärsområdesansvarig Informatic
  Tyska tillverkare står sig starka i den globala fordonsindustrin och det är glädjande för oss att vi tecknat ytterligare affärer på denna marknad. Affären bekräftar också trenden att fordonstillverkare väljer att lägga ut allt större projekt på oberoende utvecklingsföretag
  Stefan Ohlsson
  Under det andra kvartalet har den positiva trend som vi såg under det första kvartalet fortsatt vilket medfört ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Vårt fokus mot fler marknader och lönsammare affärsmodeller ger resultat både för Semcon och våra kunder. Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen för 2012 även om konjunkturutsikterna är osäkra.
  Koncernchef Markus Granlund
  Semcon har haft ett bra år med god tillväxt och högre beläggningsgrad. Vi har vuxit på samtliga marknader och försäljningen i lokala valutor ökade med 20 procent. Fokuseringen på förbättrad lönsamhet har gett resultat och vi redovisar ett kraftigt förbättrat resultat och en stärkt balansräkning. Soliditeten har ökat samtidigt som nettolåneskulden har minskat. Jag är stolt över det nya Semcon som vi utvecklat under de senaste åren och tackar alla medarbetare för ett mycket gott arbete. Vi ska fortsätta att arbeta enligt vår strategi och utveckla framtidens produkter och lösningar tillsammans med våra kunder
  Kjell Nilsson, VD och koncernchef Semcon
  Semcon har haft ett bra år med god tillväxt och högre beläggningsgrad. Vi har vuxit på samtliga marknader och försäljningen i lokala valutor ökade med 20 procent. Fokuseringen på förbättrad lönsamhet har gett resultat och vi redovisar ett kraftigt förbättrat resultat och en stärkt balansräkning. Soliditeten har ökat samtidigt som nettolåneskulden har minskat. Jag är stolt över det nya Semcon som vi utvecklat under de senaste åren och tackar alla medarbetare för ett mycket gott arbete. Vi ska fortsätta att arbeta enligt vår strategi och utveckla framtidens produkter och lösningar tillsammans med våra kunder
  Kjell Nilsson, vd och koncernchef Semcon
  Semcon etablerades i Trollhättan redan 1985 och vi ser stora möjlighetar till ytterligare expansion genom att dra nytta av den kompetens som finns i regionen
  Stefan Ohlsson, Affärsområdeschef Automotive R&D, Semcon
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp