Semcon stärker positionen inom digitala utbildningar genom förvärv

Report this content

Semcon har idag förvärvat Stockholmsbaserade bolaget Xtractor, som kommer att ingå i affärsområdet Product Information. Förvärvet innebär att Semcon stärker sin position inom digital produktinformation genom en utökad expertis inom produktion av interaktiv webb- och mobilutbildning samt implementation av distributionsplattformar för Training (LMS). 

Semcon har idag ett ledande erbjudande inom digital produktinformation globalt och har en lång erfarenhet av webbaserade utbildningslösningar inom många olika branscher. Förvärvet förväntas få en positiv effekt på såväl affärsområdets rörelsemarginal som på Semcons vinst per aktie för 2020. Xtractors omsättning för föregående verksamhetsår uppgick till cirka 50 miljoner kronor, där återkommande intäkter stod för cirka 25 procent. 

– Vi är väldigt glada att Xtractor nu blir en del av Semcon. Genom detta förvärv stärker vi vårt erbjudande inom digital utbildning till nya och befintliga kunder, både i Sverige och internationellt. Samtidigt växer vi i Stockholmsområdet enligt vår strategi, säger Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon.

Xtractor levererar helhetslösningar inom digitala utbildningar till företag i flera olika branscher. Bolaget har verksamhet i Stockholm och cirka 40 anställda, med kompetenser inom bland annat e-learning samt utveckling av LMS (Learning Management System) och LXP (Learning eXperience Platform). Genom förvärvet av Xtractor stärks Semcons position ytterligare och Semcon blir en av de största i Sverige inom digitala utbildningar.

– Förvärvet ger oss långsiktiga och stabila ägare med ekonomiska, tekniska och personella resurser som bidrar till att vi gemensamt kan öka takten i vår produktutveckling och vår fortsatta tillväxtresa, säger Niklas Harging, vd på Xtractor.

Tillväxten inom utbildningsbranschen drivs bland annat av omfattande kompetensväxlingar i många olika branscher samt en ökande mognad kring digitalisering av traditionell klassrumsutbildning. Även nya teknologier för lärande, såsom microlearning, augmented reality och virtual reality, skapar förutsättningar för företag att öka nyttan av sina utbildningsinsatser. 

– Våra verksamheter kompletterar varandra väldigt väl, både avseende kompetenser och geografi. Vi ser möjligheter att både bredda vårt digitala erbjudande och att skapa synergier, inte minst tillsammans med Semcons kontor utanför Sverige. Människorna och kulturen på Xtractor matchar oss på Semcon väldigt väl, vilket ger goda förutsättningar för en bra tillväxt tillsammans, säger Johan Ekener, affärsområdeschef för Product Information.
 

Läs mer om Semcons erbjudande inom produktinformation.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är väldigt glada att Xtractor nu blir en del av Semcon. Genom detta förvärv stärker vi vårt erbjudande inom digital utbildning till nya och befintliga kunder, både i Sverige och internationellt. Samtidigt växer vi i Stockholms-området enligt vår strategi.
Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon