Citat

Grön vätgas är en viktig nyckel i energiomställningen och gör det möjligt att fullt ut nyttja förnybara energikällor för att minska användningen av fossila bränslen i olika sektorer.
Tommy Ekman, tekniskt ansvarig och projektledare på Semcon
Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur vi på Semcon kan bidra med vår erfarenhet och kunskap för att förverkliga en riktigt bra idé som kommer att hjälpa många människor. Samtidigt visar vi hur produktutveckling kan göras på ett mer hållbart sätt.
Kristina Schnell, projektledare på Semcon Norge
Det känns fantastiskt att välkomna ännu fler duktiga kollegor till Semcon-familjen. Tedsys kompetens är en viktig pusselbit i vårt arbete med att omsätta teknik till värdefulla användar upplevelser för slutanvändarna och att kombinera digitala och fysiska lösningar.
Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon
Detta är ett viktigt första steg mot konsortiets mål att påskynda elektrifieringen av tunga fordon. Vi på Semcon är stolta över att bidra med vår kunskap och förbättra framtidens mobilitet. 
Markus Granlund, vd på Semcon
På Semcon arbetar vi med kunder inom många olika branscher som måste genomgå en genomgripande transformation för att kunna uppnå 1,5-gradersmålet. Vår ambition är att stötta dem med förstklassiga tjänster och lösningar på resan mot noll nettoutsläpp. Och precis som våra kunder behöver även vi säkerställa att hela vår värdekedja är i linje med 1,5-gradersmålet.
Markus Granlund, vd på Semcon
Genom att digitalisera den tekniska informationen och ta fram digitala utbildningslösningar kan vi modernisera och stärka upplevelsen för både kunder och servicetekniker. Det gör det lättare för användare att ta till sig informationen och att hela servicekedjan effektiviseras vilket bidrar till en stärkt eftermarknad. 
Lars Löfgren, Business Development Manager på Semcon
Semcon har lång erfarenhet av att utveckla autonoma lösningar, från första idé till färdig lösning. Vi har varit med på Yeti Moves resa från start och är stolta över att som utvecklings- och kompetenspartner ha bidragit till att utveckla den mjukvaruplattform som gör autonom drift möjlig.
Hans Peter Havdal, ansvarig för Semcon i Norge
Detta är ett projekt som inte bara är spännande utifrån hur vi bäst digitaliserar en redan välfungerande föreläsning, utan också för att det är ett ämne som engagerar. För mig och för många av kollegorna på Semcon innebär projektet att vi får vara med och bidra till att minska antalet självmord och få fler att våga prata om ett så svårt ämne.
Cecilia Sandström, ansvarig för Semcons trainingavdelning i Stockholm
Genom att utgå ifrån människors beteenden och behov vill vi tillsammans få till en effektivare hantering som gör att folk återvinner mer, sorterar rätt och inte lämnar fel saker på återvinningsstationerna.
Lotta Svärd, industri- och servicedesigner på Semcon
Det har varit oerhört värdefullt att jobba med Semcon och kunna ta fram en riktigt bra och hållbar produkt.
Lars Klingsbo, samordnare på Eezer
Vi befinner oss i början av vår resa för att ytterligare utöka vår verksamhet inom järnvägssektorn. Vi är i dag en av de ledande leverantörerna av produktinformation till många branscher, och för järnvägsindustrin har vi som mål att utöka verksamheten betydligt de närmaste åren.
Johan Ekener, Business Area President på Semcon Product Information
Visionen var att skapa världens mest attraktiva och hållbara elscooter. Med hjälp av robotindustriell origami kan vi vika platt plåt på helt nya sätt och skapa former i enlighet med materialets egenskaper och geometriska natur.
Tue Beijer, industridesigner på Semcon och en av grundarna av STILRIDE
Vi har fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilka fördelar och värden som autonoma lösningar skulle ge Yilport för en specifik logistikprocess. Förstudien kommer att fokusera på en process. Visionen är att bygga en helt autonom logistikproduktion för Yilport vilket känns väldigt spännande. Autonoma lösningar optimerar inte bara driftsskostnader utan bidrar även med förbättrad säkerhet, kvalitet och spårbarhet.
David Darwall, Global Business Manager Applied Autonomy på Semcon
På Semcon ser vi stor potential att växa genom att erbjuda digitala dokumentations- och utbildningslösningar för järnvägsindustrin. Idag är vi en av de ledande leverantörerna inom produktinformation till ett flertal branscher, och järnvägsindustrin är en av de branscher där vi har ambitionen att expandera kraftigt de kommande åren.
Johan Ekener, Business Area President på Semcon
Den digitala plattform vi nu tar fram tillsammans med Getinge hjälper sjukvården att få bättre koll på ett antal evidensbaserade riskfaktorer. Utifrån data från plattformen kan lösningar utvecklas som minskar risken för infektioner i operationsmiljöer. Det bidrar till minskat mänskligt lidande och minskade kostnader för sjukvården.
Johan Kristensson, Team Manager och affäransvarig på Semcon
Det här är ett banbrytande projekt när det kommer till proaktiv rengöring av skeppsskrov och vi är stolta över att ha bidragit med vår kunskap och expertis inom robotik kombinerat med digitala lösningar.
Sindre Nævdal, Project Manager på Semcon
Vi är väldigt glada att Xtractor nu blir en del av Semcon. Genom detta förvärv stärker vi vårt erbjudande inom digital utbildning till nya och befintliga kunder, både i Sverige och internationellt. Samtidigt växer vi i Stockholms-området enligt vår strategi.
Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon
Markus Granlund, vd på Semcon
Vi på Semcon bidrar till ett bättre klimat genom de produkter och lösningar vi utvecklar för våra kunder. Det nya samarbetet är ytterligare ett exempel på hur vi kan göra skillnad – både för våra kunder och för miljön – genom att utnyttja vår tekniska expertis.
Vår del i projektet handlar om att utveckla en självkörande traktor som ska hålla bankantljusen fria från snö. Det kan verka som en liten sak, men om 15 procent av ljusen är ur funktion stängs landningsbanan ner och det skapar betydande förseningar och kostnader, men kanske allvarligast stora säkerhetsrisker.
Anne Piegsa, teknisk projektledare på Semcon
Vi har utvecklat en teknik för självkörande fordon i de allra tuffaste förhållanden, och det har gett oss stor kunskap inom området. Med Husqvarna som partner öppnas nya dörrar för Yeti Snow Technology att skala upp och i högre grad industrialisera lösningen.
Hans Peter Havdal, divisionschef på Semcon
Det är ett kvitto på att vi håller hög internationell nivå. I grunden handlar det om att förstå alla människors behov – ser man inte problemen så letar man inte heller efter lösningarna. Därför blir jämlikhet avgörande i både effektiv innovation och kommunikation.
Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef på Semcon
Möjligheterna med digitala tvillingar är nästan oändliga. Att använda digitala tvillingar hela vägen från konceptualisering till eftermarknad ger en unik möjlighet att optimera produkt och process. Det gör både att pengar kan sparas och att lösningen bättre kan anpassas för slutanvändaren.
Marcus Berggren, Area Manager Simulation & Digital Twins på Semcon
Vår idé var att med ett roligt spel vända läxläsning, som oftast görs stillasittande, till ett moment av rörelse. Det ger hälsosamma vanor samtidigt som det ger bättre studieresultat. Genom att involvera användarna i hela processen har vi skapat ett innovativt koncept.
Mehdi Khayyami, User Experience Specialist på Semcon
Det här är en viktig affär för oss, som också visar på vår digitala förflyttning. Funktionell säkerhet har blivit än mer centralt när fordonen blir självkörande och även strategiska beslut måste ta hänsyn till detta.
Markus Granlund, vd på Semcon
Kampanjen har gått oerhört bra. Att vi lyckades få ett sådant genomslag visar på att jämställdhetsfrågan fortfarande är långt ifrån given och något vi måste fortsätta att jobba för. Med fler perspektiv blir vi bättre helt enkelt.
Per Nilsson, marknads- och kommunikationschef på Semcon
I slutändan handlar det om att se till att tågen rullar smidigt och säkert. Målet med projektet är att bibehålla och ytterligare stärka Trafikverkets anläggningar, både när det kommer till personsäkerhet och leveranskapacitet.
Jörgen Ohlsson, Team Manager på Semcon
Vi är oerhört glada över att få utveckla vårt samarbete med AGCO. Målet är att förbättra användarupplevelsen för både återförsäljare och kunder. Rätt information vid rätt tidpunkt kan vara avgörande för att en användare ska förstå hur en produkt fungerar eller hur den kan underhållas och repareras effektivt för att till exempel uppnå maximal drifttid.
Johan Ekener, affärsområdeschef för Product Information på Semcon
Det här en viktig vinst som visar hur designarbete hjälpt till att nå ut med en fantastisk innovation på ett trovärdigt och användarvänligt sätt.
Markus Grip, Senior Product Designer på Semcon
Genom Semcon har vi fått tillgång till den spetskompetens som behövs för att nå våra högt satta mål inom kvalitet och säkerhet på vår drönarplattform.
Jan Björn, vd och medgrundare av FlyPulse
Att accelerera vår tillväxt inom tillverkningsindustrin är ett naturligt steg. Vi är mitt i en utveckling som ställer nya krav på oss i gränslandet mellan teknik och IT – krav vi på Semcon kan möta upp tack vare vår unika mix av kompetenser och möjlighet att överföra kunskap mellan branscher. Semcon har lång erfarenhet inom robotisering och automation. När vi nu kopplar på ny teknik, såsom AI, ger det fantastiska möjligheter för tillverkningsindustrin
Markus Granlund, vd på Semcon
För att ta nästa steg i vår resa måste vi anpassa vår struktur för att ännu tydligare adressera våra kunders behov vid utvecklandet av framtida produkter och tjänster. Den nya strukturen inom affärsområdet gör oss än mer kundfokuserade och möjliggör en accelererad tillväxt inom prioriterade erbjudanden och branscher. Samtidigt skapar vi en effektivare organisation för att fortsatt stärka vår lönsamhet, genom bland annat ett ökat digitalt fokus.
Markus Granlund, vd och koncernchef för Semcon
I dagens digitala samhälle blir det allt viktigare att lära sig programmeringsspråk. Med den här kursen vill vi ge ungdomarna grundläggande kunskap om vad programmering är och vad man kan använda det till. Det är en färdighet som kan leda till jobb i många olika branscher, över hela världen.
Jenny Forsberg, dataingenjör på Semcon
Det är naturligt för oss på Semcon att engagera oss i uppstarten av AI Innovation of Sweden. Vi tar med oss en gedigen industriell och kommersiell erfarenhet och är övertygade om att vi kommer kunna bidra och ha nytta av det här klustret. Därigenom kan vi erbjuda våra kunder affärsmässigt viktiga AI-lösningar, alltid baserade på slutanvändarnas behov.
Ramy Khalil, AI Expert & Business Developer på Semcon
Att flygplatser automatiseras på smarta sätt möjliggör att fler mindre flygplatser som inte är så hårt trafikerade kan hållas öppna med bibehållen personal, tack vare minskade kostnader och en ökad säkerhet.
Anne Piegsa, teknisk projektledare på Semcon
När majoriteten av alla teknikutvecklare är män är det lätt att perspektiv tappas bort, inte minst kvinnors. För upplever man inte en produkt som problematisk är sannolikheten att man förändrar den inte lika stor. För oss på Semcon är det avgörande att vi förstår fler slags slutanvändare, så att vi kan utveckla produkter som gör mesta möjliga nytta.
Markus Granlund, vd på Semcon
Samarbetet består i att Semcon levererar testkoncept, produktionsutrustning, installation och idrifttagning för semiautomatisk provtillverkning av bränsleceller. Det här är ett otroligt spännande projekt med fantastisk potential.
Thomas Lydhig, teknisk projektledare på Semcon
Efter att ha testat kontrollsystemet på Fagernes flygplats är det väldigt glädjande att få köra igång den här piloten på Oslo flygplats. Målet är att få till 40 operationer för att säkerställa att systemet fungerar som det ska och se hur vi kan utveckla det vidare. Vi hoppas sedan att fler flygplatser i världen är intresserade av teknologin.
John Emil Halden, projektledare på Semcon
Med vår djupa kunskap inom hela produktutvecklingscykeln har vi ett helhetserbjudande som är unikt. Dessutom kan vi utnyttja vår erfarenhet från andra branscher och applicera inom Life Science. Men framför allt så sätter vi alltid människans behov och beteenden först, vilket är en förutsättning för att lyckas.
Markus Granlund, vd och koncernchef
Tillsammans med vår expertis inom produktinformation skapar vårt samarbete nya möjligheter för våra kunder och deras slutanvändare. Med AR blir det ännu enklare att supporta till exempel servicetekniker genom att enkelt dela och visualisera rätt information vid rätt tidpunkt
David Sondén, Sverigechef för affärsområdet Product Information
Vi avslutar första halvåret med ett bra andra kvartal där vi mer än fördubblar rörelseresultatet jämfört med samma kvartal föregående år.
Markus Granlund, vd och koncernchef
I detta projekt får vi möjlighet att verka i ett större sammanhang och titta på en systemlösning, där vår tekniska spetskompetens från tidigare projekt kommer väl till nytta. Dessutom bidrar vi till att fler cyklister kan cykla säkert.
Anne Piegsa, team manager
Barn som kommer ensamma till Sverige och blir placerade i samhällsvård är en oerhört utsatt grupp. Idén är att utveckla en teknisk lösning som kan hjälpa barnen att lättare förstå och kommunicera med det svenska samhället. Det här projektet är ett tydligt exempel på hur teknik kan göra skillnad när vi sätter människors behov i centrum.
Karin Eklund, ansvarig för området User Experience på Semcon
Det handlar om att inkludera kvinnors perspektiv på produkter som av tradition tagits fram med mannen som norm. Jag är övertygad om att fler perspektiv är nödvändigt och positivt för alla.
Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon
Genom vårt fokus på marginalförstärkande åtgärder inom affärsutveckling, produktivitet och kostnadseffektivitet, redovisar vi ett starkt resultat för det första kvartalet.
Markus Granlund, vd och koncernchef
Med en utökad kunskap från flera branscher och ett gediget serviceerbjudande, både från HAAS-Publikationen och från Semcons globala verksamhet, kommer vi att bli en ännu starkare partner till både nuvarande och framtida kunder genom detta förvärv.
Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon
Red Dot är en kvalitetsstämpel för god design och ett prestigefullt pris att vinna. I de båda vinnande projekten har kunder med hög ambitionsnivå kommit till Semcon och litat på vår designexpertis. Tillsammans har vi sedan jobbat med hela produktkedjan, från användarperspektiv till design och konstruktion. Det är då det blir som allra bäst.
Martin Andersson, affärsansvarig för Design på Semcon
Karin Russberg, HR- och hållbarhetschef på Semcon
Det är glädjande att se att vårt arbete uppskattas av framtidens ingenjörer. Vi på Semcon jobbar hela tiden för att visa potentiella anställda vad vi står för. Det är viktigt att vi lever upp till vad vi lovar på talangmarknaden, och det höga engagemanget bland våra anställda är en viktig pusselbit i vår trovärdighet och attraktivitet.
Med självkörande snöplogar kan flygplatser världen över effektivisera sin verksamhet och minska förseningarna för sina resenärer. Detta är ett bra exempel på hur autonomi kan skapa både ökad lönsamhet och mervärde för oss människor.
Markus Granlund, vd på Semcon
Vår styrka att skapa utmärkta kundupplevelser med smart teknik utgör en bra grund för såväl eftertraktade erbjudanden som en attraktiv arbetsplats.
Markus Granlund, vd och koncernchef
Det känns verkligen kul och inspirerande. Semcon är ett spännande företag med kunniga och innovativa människor. Jag ser fram emot att tillsammans med dem skapa relevant och engagerande kommunikation som kan lyfta varumärket ytterligare
Per Nilsson, tillträdande kommunikation- och marknadschef, Semcon