SEMCON UTVECKLAR NYTT SPEL FÖR LÄXLÄSNING I RÖRELSE

Report this content

Det finns tydliga samband mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Men hur får vi eleverna att röra sig mer? Som en del i ett forskningsprojekt för jämlik hälsa som drivs av Malmö universitet har Semcon utvecklat en mobilapplikation som kan få elever att göra läxan samtidigt som de rör sig utomhus.

– Vår idé var att med ett roligt spel vända läxläsning, som oftast görs stillasittande, till ett moment av rörelse. Det ger hälsosamma vanor samtidigt som det ger bättre studieresultat. Genom att involvera användarna i hela processen har vi skapat ett innovativt koncept, säger Mehdi Khayyami, User Experience Specialist på Semcon.

En prototyp av läxspelet har testats med elever och lärare i Lindängen utanför Malmö, men även på andra platser, som en del i forskningsprojektet Hälsofrämjande innovation i samverkan, vilket nu har avslutats. Förhoppningen är att spelet ska slutföras och börja användas så snart som möjligt.

– Det har verkligen mottagits väl. Vi har kunnat visa vilken potential smart teknik har för att göra skillnad på riktigt. Jag hoppas att någon aktör vill ta detta i hamn fullt ut så att alla kan dra nytta av spelet säger Anna Funke, Team Manager Software & Architecture på Semcon.

Skräddarsytt och inspirerande

Möjligheterna för läxspelet är många. Som lärare kan du enkelt skapa skräddarsydda och inspirerande quiz och följa varje elevs utveckling. Dessutom sparas tid för rättning in. Som elev kan du öva på glosor eller matematik samtidigt som du är ute i naturen. Med stegräknare, GPS-positionering och Augmented Reality (AR) kan dessutom läxfrågorna presenteras på ett sätt som lockar till lek samtidigt som du gör läxan – själv eller med kompisar.

– Jag ser stora fördelar med den här typen av spel där repetitionsuppgifter kombineras med rörelse. Barn idag rör på sig för lite och ett sånt här spel kan bidra till positiva hälsoeffekter och förbättra koncentrationsförmågan. Det engagerar eleverna som lär sig mer när de spelar ett spel de tycker är roligt, säger Maria Simbotin, lärare på Lindängenskolan i Malmö där en prototyp av spelet har testats i årskurs tre och fyra.

Om projektet Hälsofrämjande innovation i samverkan

Idag ökar klyftan mellan de i befolkningen som har god hälsa och de som har sämre. Därför har projektet Hälsofrämjande innovation i samverkan startats. Syftet är att skapa förutsättningar för bättre hälsa för medborgarna i stadsdelen Lindängen i Malmö. En innovationsplattform har byggts upp med hjälp av modellen Community Based Participatory Research (CBPR) som utgår helt från användarna själva. Medborgarna i Lindängen har varit delaktiga i alla beslut för att på så sätt se till att det inte bara är produkter och tjänster som utvecklas utan också ökad egenmakt hos individer som leder till ökad integration.

Forskningsprojektet finansieras av Vinnova och är ett partnerskap mellan fjorton olika aktörer inom idéburen sektor, offentlig sektor, näringsliv samt akademi. Projektet startade 2016 och avslutades maj 2019. Förhoppningen är att ett fortsättningsprojekt kan starta redan i höst.
Läs mer om projektet.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår idé var att med ett roligt spel vända läxläsning, som oftast görs stillasittande, till ett moment av rörelse. Det ger hälsosamma vanor samtidigt som det ger bättre studieresultat. Genom att involvera användarna i hela processen har vi skapat ett innovativt koncept.
Mehdi Khayyami, User Experience Specialist på Semcon