Dela

Kontakt

 • Kristina Ekeblad

  Director Corporate Communication & Marketing


  +46 (0)704 130 926
  http://www.semcon.com
 • Citat

  Även om vår största möjlighet att bidra till klimatomställningen är genom våra kundprojekt, så måste vi också själva göra det som krävs av alla företag och organisationer just nu. SBTi:s godkännande av vårt klimatmål säger oss att vårt åtagande är i linje med 1,5°C-målet.
  Markus Granlund, vd på Semcon
  Utmaningen för oss på kommunikationsavdelningen var: Hur förpackar vi våra budskap om expertteam på ett roligt och kreativt sätt, som förhoppningsvis får kundernas scroll-tumme att stanna till.
  Kristina Ekeblad, kommunikations- och marknadschef på Semcon
  Under 2023 tog vi tydliga steg för att göra vårt starka erbjudande inom ingenjörskonst, digitala tjänster och hållbarhet ännu tydligare för marknaden.
  Markus Granlund, vd på Semcon
  Sinfras medlemmar täcker in stora delar av den svenska försörjningssektorn och vi är stolta och glada över att kunna bidra med vår expertis för att bygga ett mer hållbart samhälle.
  Jonas Gustavsson, Head of Sales and Business Development på Semcon
  Det är en spännande tid inom energisektorn. Många nya och stora steg tas för att säkra en hållbar framtid. Vi på Semcon är stolta över att få fortsätta vårt samarbete med Vattenfall Eldistribution och möjlighet att växa ännu mer inom området. Här kan vår spetskompetens verkligen göra skillnad.
  Sara Sjögren, Division Manager på Semcon
  Detta är en viktig milstolpe, och vi är stolta över att meddela att Semcons tidigare affärsområde Product Information nu är ett fristående företag: Aleido. När vi nu påbörjar denna nya resa ser vi fram emot att ta oss an de möjligheter som ligger framför oss med ännu mer fokus och engagemang.
  Johan Ekener, VD för Aleido
  Vi är väldigt glada över det här nya avtalet. Genom att jobba med BSH:s välkända varumärken hjälper vår produktinformation till att förbättra upplevelsen av produkterna för människor runtom i hela världen.
  Elke Grundmann, avdelningschef på Semcon Product Information i Tyskland
  Många av de projekt vi levererar till våra kunder stöttar övergången till ett hållbart samhälle. Men omställningen behöver ske snabbare. På Semcon arbetar vi beslutsamt med vår interna hållbarhetsagenda, men vårt största bidrag sker genom våra kundprojekt. Här har vi på Semcon, med vårt unika erbjudande, stora möjligheter framåt. 
  Markus Granlund, vd på Semcon
  Vi har i tidigare projekt skapat både diagnos- och användarinformation samt digitalt lärande för Polestar och har bred erfarenhet av komplexa leveranser inom fordonsbranschen. Detta gör oss till ett pålitligt val och jag är väldigt glad över att vi får förtroendet. 
  David Sondén, Sverigechef för affärsområdet Product Information på Semcon
  Vi ser fram emot att stötta GKN på deras resa och utmaningar framåt. Tillsammans med GKN:s experter kan vi utveckla teknik som verkligen gör skillnad.
  Ingvar Gillgren, Department Manager Product Information på Semcon
  Sandvik SRP tillverkar komplexa maskiner och prioriterar digitalisering av produktinformation och utbildningar för att skapa konkurrensfördelar, samtidigt som det inte är en del i deras kärnverksamhet. Vi är väldigt glada över att få förtroendet att utveckla detta tillsammans med Sandvik SRP.
  David Sondén, Sverigechef på affärsområdet Product Information på Semcon
  Kärnan i det här partnerskapet är enkel: alla uppkopplade produkter är sårbara. Tillsammans kan vi minska den risken genom att utveckla smarta lösningar som ständigt utvecklas och anpassas utifrån olika organisationers och branschers specifika behov.
  Mohammad Islam, ansvarig för Cyber Security på Semcon
  Det här är ett intressant uppdrag där vi på Semcon kan ta med oss den kunskap vi har inom bland annat ’future mobility’ och göra skillnad i ett viktigt infrastrukturprojekt. Vi är glada att vi ihop med Ramboll får vara med och driva förändring i en spännande bransch.
  Magnus Carlsson, områdeschef på Software & Emerging Tech på Semcon
  I varje projekt utgår vi från kundens specifika behov och målgrupper för att kunna bidra med precis rätt expertis. Vårt team består sedan av en mix av exempelvis pedagogiska rådgivare, manusförfattare, filmproducenter och formgivare som tillsammans tar fram användarvänliga och effektiva utbildningar. 
  säger Anders Jonasson, avdelningschef på Semcon Learning Stockholm
  Vi är mycket stolta över att få möjligheten att stötta kommuner och organisationer i Västra Götaland för att utveckla effektivare verksamheter som i slutändan gynnar medborgarna i regionen, säger Torvald Brännström.
  Area Manager Project Excellence på Semcon
  IVISYS spelar en viktig roll inom modern tillverkning och automatisering. Företaget befinner sig på en spännande resa, och vi på Semcon är glada över att få vara med. På kort tid har vi satt ihop ett team som flexibelt kan bidra med rätt kompetens och resurser så att IVISYS snabbt kan nå sina ambitiösa mål.
  Robert Eliasson, områdeschef för produktionsutveckling och automation på Semcon
  Vi ser fram emot att fortsätta stötta Getinge i deras viktiga arbete. Det här nya avtalet innebär stora möjligheter för oss på Semcon, framförallt i Stockholm och Växjö, men även i Göteborg och på Getinges övriga orter i Europa. Det är inspirerande att få vara med och göra skillnad i en allt viktigare och växande life science-sektor.
  Anna Nordelöf, kundansvarig på Semcon
  Cetasols plattform är ett bra exempel på hur AI kan göra skillnad i omställningen till en mer hållbar planet. Plattformen ger också samma potential för energieffektivitet i framtida elektriska eller till och med automatiserade fordon. Det känns riktigt bra att vi på Semcon bidragit i tidigt skede i det här projektet.
  Magnus Carlsson, områdeschef Software & Emerging Tech, Semcon
  Vi arbetar som oberoende rådgivare i det här banbrytande projektet och bidrar med all vår samlade erfarenhet och expertis inom området. På så sätt kan vi stötta Boliden i uppbyggnaden av hållbara autonoma operationer och logistikkedjor.
  Baard Røsvik, affärsutvecklingschef på Semcon Norge
  Vår långa erfarenhet som partner till Volvo Cars och flera andra stora kunder i fordonsbranschen gör oss till ett tryggt val för den här typen av komplex leverans. Vi ser fram emot att stötta Volvo Cars i detta nya projekt och i den pågående omställningen till helt elektrifierade modellprogram.
  David Sondén, Sverigechef för affärsområdet Product Information på Semcon 
  Vi är mycket glada över att välkomna Goodpoint till Semcon-familjen. Detta är ett efterlängtat tillskott och helt i linje med vårt strategiska fokus framåt. Genom kombinationen av hållbarhetsexpertis och innovativ teknik täcker vi tillsammans hela livscykeln för hållbar produkt- och produktionsutveckling.
  Markus Granlund, VD och koncernchef på Semcon.
  Vi är glada och stolta över att bidra med vår expertis i detta nordiska samarbete vilket borgar för att både kunskap och produktion kan behållas och utvecklas i Sverige och vårt grannland Norge.
  Robert Eliasson, Area Manager Production Development på Semcon
  Detta är ett väldigt intressant samarbete för oss på Semcon. Graniten är specialiserade på automationslösningar inom life science, vilket knyter ihop våra kompetenser inom branschen med vår expertis inom automation.
  Robert Eliasson, Area Manager Production Development på Semcon
  Det här samarbetet är ett häftigt exempel på hur digitala lösningar verkligen hjälper människor och visar tydligt hur vi på Semcon genom våra uppdrag bidrar till innovativa lösningar.
  Oskar Åkerlund, Team Manager, Software & Emerging Tech på Semcon
  Vi är väldigt glada för att Walkgrove nu blir en del av Semcon. Det ger oss en bra bas att fortsätta växa vårt starka erbjudande inom digitalt och kombinerat fysiskt/digitalt lärande till befintliga och nya kunder i Storbritannien.
  Johan Ekener affärsområdeschef för Product Information
  Grön vätgas är en viktig nyckel i energiomställningen och gör det möjligt att fullt ut nyttja förnybara energikällor för att minska användningen av fossila bränslen i olika sektorer.
  Tommy Ekman, tekniskt ansvarig och projektledare på Semcon
  Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur vi på Semcon kan bidra med vår erfarenhet och kunskap för att förverkliga en riktigt bra idé som kommer att hjälpa många människor. Samtidigt visar vi hur produktutveckling kan göras på ett mer hållbart sätt.
  Kristina Schnell, projektledare på Semcon Norge
  Det känns fantastiskt att välkomna ännu fler duktiga kollegor till Semcon-familjen. Tedsys kompetens är en viktig pusselbit i vårt arbete med att omsätta teknik till värdefulla användar upplevelser för slutanvändarna och att kombinera digitala och fysiska lösningar.
  Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon
  Detta är ett viktigt första steg mot konsortiets mål att påskynda elektrifieringen av tunga fordon. Vi på Semcon är stolta över att bidra med vår kunskap och förbättra framtidens mobilitet. 
  Markus Granlund, vd på Semcon
  På Semcon arbetar vi med kunder inom många olika branscher som måste genomgå en genomgripande transformation för att kunna uppnå 1,5-gradersmålet. Vår ambition är att stötta dem med förstklassiga tjänster och lösningar på resan mot noll nettoutsläpp. Och precis som våra kunder behöver även vi säkerställa att hela vår värdekedja är i linje med 1,5-gradersmålet.
  Markus Granlund, vd på Semcon
  Genom att digitalisera den tekniska informationen och ta fram digitala utbildningslösningar kan vi modernisera och stärka upplevelsen för både kunder och servicetekniker. Det gör det lättare för användare att ta till sig informationen och att hela servicekedjan effektiviseras vilket bidrar till en stärkt eftermarknad. 
  Lars Löfgren, Business Development Manager på Semcon
  Semcon har lång erfarenhet av att utveckla autonoma lösningar, från första idé till färdig lösning. Vi har varit med på Yeti Moves resa från start och är stolta över att som utvecklings- och kompetenspartner ha bidragit till att utveckla den mjukvaruplattform som gör autonom drift möjlig.
  Hans Peter Havdal, ansvarig för Semcon i Norge
  Detta är ett projekt som inte bara är spännande utifrån hur vi bäst digitaliserar en redan välfungerande föreläsning, utan också för att det är ett ämne som engagerar. För mig och för många av kollegorna på Semcon innebär projektet att vi får vara med och bidra till att minska antalet självmord och få fler att våga prata om ett så svårt ämne.
  Cecilia Sandström, ansvarig för Semcons trainingavdelning i Stockholm
  Genom att utgå ifrån människors beteenden och behov vill vi tillsammans få till en effektivare hantering som gör att folk återvinner mer, sorterar rätt och inte lämnar fel saker på återvinningsstationerna.
  Lotta Svärd, industri- och servicedesigner på Semcon
  Det har varit oerhört värdefullt att jobba med Semcon och kunna ta fram en riktigt bra och hållbar produkt.
  Lars Klingsbo, samordnare på Eezer
  Vi befinner oss i början av vår resa för att ytterligare utöka vår verksamhet inom järnvägssektorn. Vi är i dag en av de ledande leverantörerna av produktinformation till många branscher, och för järnvägsindustrin har vi som mål att utöka verksamheten betydligt de närmaste åren.
  Johan Ekener, Business Area President på Semcon Product Information
  Visionen var att skapa världens mest attraktiva och hållbara elscooter. Med hjälp av robotindustriell origami kan vi vika platt plåt på helt nya sätt och skapa former i enlighet med materialets egenskaper och geometriska natur.
  Tue Beijer, industridesigner på Semcon och en av grundarna av STILRIDE
  Vi har fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilka fördelar och värden som autonoma lösningar skulle ge Yilport för en specifik logistikprocess. Förstudien kommer att fokusera på en process. Visionen är att bygga en helt autonom logistikproduktion för Yilport vilket känns väldigt spännande. Autonoma lösningar optimerar inte bara driftsskostnader utan bidrar även med förbättrad säkerhet, kvalitet och spårbarhet.
  David Darwall, Global Business Manager Applied Autonomy på Semcon
  På Semcon ser vi stor potential att växa genom att erbjuda digitala dokumentations- och utbildningslösningar för järnvägsindustrin. Idag är vi en av de ledande leverantörerna inom produktinformation till ett flertal branscher, och järnvägsindustrin är en av de branscher där vi har ambitionen att expandera kraftigt de kommande åren.
  Johan Ekener, Business Area President på Semcon
  Den digitala plattform vi nu tar fram tillsammans med Getinge hjälper sjukvården att få bättre koll på ett antal evidensbaserade riskfaktorer. Utifrån data från plattformen kan lösningar utvecklas som minskar risken för infektioner i operationsmiljöer. Det bidrar till minskat mänskligt lidande och minskade kostnader för sjukvården.
  Johan Kristensson, Team Manager och affäransvarig på Semcon
  Det här är ett banbrytande projekt när det kommer till proaktiv rengöring av skeppsskrov och vi är stolta över att ha bidragit med vår kunskap och expertis inom robotik kombinerat med digitala lösningar.
  Sindre Nævdal, Project Manager på Semcon
  Vi är väldigt glada att Xtractor nu blir en del av Semcon. Genom detta förvärv stärker vi vårt erbjudande inom digital utbildning till nya och befintliga kunder, både i Sverige och internationellt. Samtidigt växer vi i Stockholms-området enligt vår strategi.
  Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon
  Markus Granlund, vd på Semcon
  Vi på Semcon bidrar till ett bättre klimat genom de produkter och lösningar vi utvecklar för våra kunder. Det nya samarbetet är ytterligare ett exempel på hur vi kan göra skillnad – både för våra kunder och för miljön – genom att utnyttja vår tekniska expertis.
  Vår del i projektet handlar om att utveckla en självkörande traktor som ska hålla bankantljusen fria från snö. Det kan verka som en liten sak, men om 15 procent av ljusen är ur funktion stängs landningsbanan ner och det skapar betydande förseningar och kostnader, men kanske allvarligast stora säkerhetsrisker.
  Anne Piegsa, teknisk projektledare på Semcon
  Vi har utvecklat en teknik för självkörande fordon i de allra tuffaste förhållanden, och det har gett oss stor kunskap inom området. Med Husqvarna som partner öppnas nya dörrar för Yeti Snow Technology att skala upp och i högre grad industrialisera lösningen.
  Hans Peter Havdal, divisionschef på Semcon
  Det är ett kvitto på att vi håller hög internationell nivå. I grunden handlar det om att förstå alla människors behov – ser man inte problemen så letar man inte heller efter lösningarna. Därför blir jämlikhet avgörande i både effektiv innovation och kommunikation.
  Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef på Semcon
  Möjligheterna med digitala tvillingar är nästan oändliga. Att använda digitala tvillingar hela vägen från konceptualisering till eftermarknad ger en unik möjlighet att optimera produkt och process. Det gör både att pengar kan sparas och att lösningen bättre kan anpassas för slutanvändaren.
  Marcus Berggren, Area Manager Simulation & Digital Twins på Semcon
  Vår idé var att med ett roligt spel vända läxläsning, som oftast görs stillasittande, till ett moment av rörelse. Det ger hälsosamma vanor samtidigt som det ger bättre studieresultat. Genom att involvera användarna i hela processen har vi skapat ett innovativt koncept.
  Mehdi Khayyami, User Experience Specialist på Semcon
  Det här är en viktig affär för oss, som också visar på vår digitala förflyttning. Funktionell säkerhet har blivit än mer centralt när fordonen blir självkörande och även strategiska beslut måste ta hänsyn till detta.
  Markus Granlund, vd på Semcon
  Kampanjen har gått oerhört bra. Att vi lyckades få ett sådant genomslag visar på att jämställdhetsfrågan fortfarande är långt ifrån given och något vi måste fortsätta att jobba för. Med fler perspektiv blir vi bättre helt enkelt.
  Per Nilsson, marknads- och kommunikationschef på Semcon
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp