• news.cision.com/
  • SEMCON/
  • Semcon intensifierar sin klimathandlingsplan – ansluter sig till flera initiativ och 1,5-gradersmålet

Semcon intensifierar sin klimathandlingsplan – ansluter sig till flera initiativ och 1,5-gradersmålet

Report this content

Det internationella teknikföretaget Semcon ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative, Science Based Targets initiative, Race to Zero-kampanjen och FN:s Global Compact. Dessa initiativ stödjer Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 °C över förindustriell nivå. 

Genom att ansluta sig till dessa initiativ tar Semcon ytterligare steg för att agera i linje med 1,5-gradersmålet i den dagliga verksamheten. Med över 2 000 medarbetare i sju länder som hjälper kunder inom en rad olika branscher ger detta effekter som sträcker sig betydligt längre än Semcons egen verksamhet. Semcon anser att den största potentialen för att stötta 1,5-gradersmålet ligger i de tjänster man erbjuder sina kunder.– På Semcon arbetar vi med kunder inom många olika branscher som måste genomgå en genomgripande transformation för att kunna uppnå 1,5-gradersmålet. Vår ambition är att stötta dem med förstklassiga tjänster och lösningar på resan mot noll nettoutsläpp. Och precis som våra kunder behöver även vi säkerställa att hela vår värdekedja är i linje med 1,5-gradersmålet, säger Markus Granlund, vd på Semcon.

Starkare tillsammans
Exponential Roadmap Initiative sammanför innovativa, transformativa och banbrytande företag som strävar efter att halvera sina utsläpp till 2030 på vägen mot noll nettoutsläpp. Genom att ansluta sig till Exponential Roadmap Initiative deltar dessa företag även i FN:s Race to Zero, en global kampanj där ledarskap och stöd från företag, städer, regioner och investerare mobiliseras för att nå en hälsosam och hållbar återställning, utan utsläpp. 

– Vi måste samarbeta för att uppnå den förändring som krävs i samhället för att nå 1,5-gradersmålet. Ett samarbete med Exponential Roadmap Initiative är ett viktigt verktyg för att vi, både internt och externt, ska kunna skapa en bättre förståelse för det brådskande behovet av exponentiella klimatåtgärder. Genom att ansluta oss till Exponential Roadmap Initiative åtar vi oss att halvera utsläppen i vår värdekedja till 2030 på vägen mot nollutsläpp, att ännu tydligare integrera klimat i vår affärsstrategi samt att påverka klimatarbetet i samhället i linje med 1.5 °C Business Playbook, säger Heidi Östlund, hållbarhetsansvarig på Semcon.

Förverkliga åtagandena
För att säkerställa att löftena infrias har Semcon anslutit sig till Science Based Targets initiative. Semcon har åtagit sig att följa Business Ambition for 1.5 °C, vilket är den högsta ambitionsnivån, och kommer nu att arbeta för att sätta upp vetenskapsbaserade mål för utsläppsminskningar och en färdplan för att säkerställa minskningarna i linje med 1,5-gradersmålet.

Klimatåtgärder är bara en del av Semcons hållbarhetsagenda. Semcon har nyligen formaliserat sitt åtagande att följa FN:s Global Compact och kommer att fortsätta arbetet med att implementera samtliga tio principer i FN:s Global Compact avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption i sin hållbarhetsagenda och affärsstrategi.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon
Tel: +46 (0) 739-737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Anna Almberg, Presskontakt, Exponential Roadmap Initiative
Tel: +46 (0) 709-816 782 Email: anna.almberg@exponentialroadmap.org 

 

 

Mer information om initiativen

Om Exponential Roadmap Initiative: 
Exponential Roadmap Initiative  samlar innovativa, transformerande och banbrytande aktörer som vidtar åtgärder i linje med 1,5-gradersmålet med syftet att halvera utsläppen senast 2030 genom exponentiella klimatåtgärder och -lösningar. Exponential Roadmap Initiative är samarbetspartner till FN:s Race To Zero och TED Countdown, och grundare av 1.5 °C Supply Chain Leaders och SME Climate Hub. 

Exponential Roadmap är ett vetenskapsbaserat tvärvetenskapligt samarbete som inleddes 2018. Rapporten lyfter fram 36 skalbara lösningar för att halvera de globala utsläppen av växthusgaser till 2030. Färdplanen visar hur vi kan bygga en starkare, mer hållbar och framtidssäkrad global ekonomi och samtidigt förbättra människors välstånd och hälsa – inom planetens gränser.

1.5 °C Business Playbook, en spinoff av Exponential Roadmap, är en guide om exponentiella klimatåtgärder som hjälper företag och organisationer av alla storlekar att uppfylla 1,5-gradersmålet. Den är baserad på de senaste vetenskapliga rönen och fokuserar på enkelhet och snabbhet. Playbook utgår från fyra hörnstenar: att minska företagets egna utsläpp, att minska utsläppen i värdekedjan, att integrera klimatet i affärsstrategin och att påverka klimatåtgärderna i det omgivande samhället. Läs mer här.

Om Science Based Targets-initiativet:
Science Based Targets-initiativet (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och Världsnaturfonden (WWF). SBTi hjälper företag att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål och genomför oberoende utvärderingar av företagens mål. Läs mer om Science Based Targets-initiativet på Ambitious corporate climate action - Science Based Targets. 

Om UNFCCC Race to Zero-kampanjen:     
UNFCCC Race to Zero-kampanjen är en global kampanj som sammanför en hittills oöverträffad koalition av reella aktörer och 120 myndigheter som strävar efter att uppnå noll nettoutsläpp av koldioxid senast 2050. Dessa reella aktörer omfattar 2 360 företag, 708 städer, 163 investerare, 24 regioner, 624 utbildningsinstitutioner och 30 sjukvårdinrättningar. Tillsammans utgör de den största alliansen någonsin som strävar efter att uppnå noll nettoutsläpp av koldioxid senast 2050: "Climate Ambition Alliance". Race to Zero är en global kampanj med stöd av FN som utmanar privata aktörer – företag, städer, regioner, finansinstitut och utbildningsinstitut – att vidta strikta och omedelbara åtgärder för att halvera de globala utsläppen till 2030 och i tid skapa en hälsosammare och mer rättvis värld med noll utsläpp. Alla deltagare har åtagit sig att uppnå samma övergripande mål: att minska utsläppen inom alla områden snabbt och rättvist i linje med Parisavtalet, med transparenta åtgärdsplaner och robusta nära förestående mål. Läs mer här. 

Om FN:s Global Compact:
FN:s Global Compact är ett frivilligt initiativ baserat på ledningsåtaganden att införa universella hållbarhetsprinciper och vidta åtgärder för att stötta FN:s mål. Läs mer på Homepage | UN Global Compact.

Om Semcon:
Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

På Semcon arbetar vi med kunder inom många olika branscher som måste genomgå en genomgripande transformation för att kunna uppnå 1,5-gradersmålet. Vår ambition är att stötta dem med förstklassiga tjänster och lösningar på resan mot noll nettoutsläpp. Och precis som våra kunder behöver även vi säkerställa att hela vår värdekedja är i linje med 1,5-gradersmålet.
Markus Granlund, vd på Semcon