Semcon i nytt projekt kring självkörande fordon i Gävle hamn

Report this content

I en ny förstudie för Yilport ska Semcon under hösten undersöka hur transportflöden inom Gävle hamn kan effektiviseras. Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras. 

Gävle är en av Sveriges största hamnar och varje dag transporteras stora mängder gods till och från hamnen, där Yilport står för driften. Precis som exempelvis gruvor och produktionsanläggningar är hamnar avgränsade områden vilket innebär att de är perfekta miljöer för autonoma lösningar. 

– Vi har fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilka fördelar och värden som autonoma lösningar skulle ge Yilport för en specifik logistikprocess. Förstudien kommer att fokusera på en process. Visionen är att bygga en helt autonom logistikproduktion för Yilport vilket känns väldigt spännande. Autonoma lösningar optimerar inte bara driftsskostnader utan bidrar även med förbättrad säkerhet, kvalitet och spårbarhet, säger David Darwall, Global Business Manager Applied Autonomy på Semcon. 

Spetskompetens som helhetsleverantör
Den logistikprocess som först ska undersökas är containers som flyttas med lastbil från containerlagring till kaj där sedan kranar lyfter över containern till båt. I projektet kommer Semcon att kartlägga alla delar av processen, kostnader, behov och utmaningar för att kunna förstå processen på djupet. Därefter kommer en kravspecifikation, konceptlösning och business case att levereras till Yilport. 

– På Semcon har vi en unik spetskompetens som helhetsleverantör av autonoma lösningar, allt från att designa och utveckla till att implementera inom många olika användningsområden och i många olika branscher oberoende av fordonstyp och tillverkare, säger David Darwall. 

Plattform för autonoma operationer
Till sin hjälp har Semcon ett nära samarbete med Yeti Move, som tillhandahåller en plattform för att styra och övervaka autonoma operationer. Yeti Move är en mjukvaruleverantör och samägs av Semcon, Øveraasen och Husqvarna. 

Yilport ansvarar för driften av 22 hamnar världen över där samma process för att flytta containers används, vilket innebär att det finns stora ekonomiska vinster med att hitta en lösning som går att applicera på all deras produktion globalt. 

– För Yilport är det viktigt att hela tiden ligga i framkant av teknik-utvecklingen för att kunna erbjuda våra kunder effektiva lösningar och i Semcon har vi hittat en partner vi verkligen tror på. Automation i hamnar är vanligt men ingen har riktigt löst att få det att fungera tillsammans med annan trafik och här är Semcon i framkant, säger Håkan Bergström, Sales Director Yilport Nordic.

 

Läs mer om Semcons erbjudande inom autonoma lösningar.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations-, marknads- och hållbarhetschef, Semcon
Tel: +46 (0)739 737 200 E-post: per.nilsson@semcon.com  

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilka fördelar och värden som autonoma lösningar skulle ge Yilport för en specifik logistikprocess. Förstudien kommer att fokusera på en process. Visionen är att bygga en helt autonom logistikproduktion för Yilport vilket känns väldigt spännande. Autonoma lösningar optimerar inte bara driftsskostnader utan bidrar även med förbättrad säkerhet, kvalitet och spårbarhet.
David Darwall, Global Business Manager Applied Autonomy på Semcon