AUTONOMA LÖSNINGAR TESTAS PÅ FLYGPLATS I UNIKT SAMVERKANSPROJEKT

Report this content

Autonoma fordon är en självklar del av framtiden men hur och var ska de användas för att skapa mest nytta? I ett forskningsprojekt som undersöker ny teknik för flygplatsunderhåll utvecklar Semcon en självkörande traktor som ska hålla bankantljus fria från snö. Genom automatisering kan kostnaderna minska samtidigt som effektivitet och kvalitet ökar. Tekniken har nu testats på Örnsköldsviks flygplats för första gången.

Forskningsprojektet AVAP (Autonomous Vehicles for AirPorts) är ett unikt samverkansprojekt som ska demonstrera hur fordonsautomation på ett säkert sätt kan bidra till minskade kost­nader och effektivare drift för flygplatser. Det leder i slutändan till att fler mindre flygplatser kan hållas öppna samt minska­r förseningar för passagerna.

– Vår del i projektet handlar om att utveckla en självkörande traktor som ska hålla bankantljusen fria från snö. Det kan verka som en liten sak, men om 15 procent av ljusen är ur funktion stängs landningsbanan ner och det skapar betydande förseningar och kostnader, men kanske allvarligast stora säkerhetsrisker, säger Anne Piegsa, teknisk projektledare på Semcon.

Demonstration av en autonom framtid

Andra delar i projektet rör lösningar för övervakning med hjälp av drönare, autonom gräsklippning och system för friktionsmätning. Nu har systemen och fordonen visats upp tillsammans för första gången på Örnsköldsvik Airport (OER).

– I regionen finns en stor innovationskraft som i kombination med korta ledtider har bidragit till etablerandet av testarenan OER. Med den forskningsverksamhet som LFV bedriver där tillsammans med partners inom luftfartens digitalisering och automatisering kan vi öka flygets tillgänglighet och effektivitet, säger Björn Wahlström, forskningschef på LFV.

Många olika användningsområden

Det ställs höga krav på snöröjning på flygplatser. Start- och landningsbanor måste vara helt fria från snö för att flygtrafiken ska flyta på. För att alltid vara redo behöver flygplatser idag ha personal som står beredda att när som helst rycka in och röja snö.

– En av svårigheterna med snöröjningen kring just bankantljusen är att det kräver hög precision på en inte alltid slät yta. Det är ett tidskrävande arbete som kan effektiviseras med hjälp av vår autonoma lösning, och dessutom frigör det kapacitet hos personalen att utföra andra säkerhetsrelevanta uppgifter ej lämpade för automation, säger Anne Piegsa.

Traktorn som används i projektet är en Lundberg 6250, som är cirka 2,4 m hög, 5 m lång (utan redskap) och drygt 6 ton tung. Utöver sensorer för omgivningsscanning har den utrustats med en dator för intelligent styrning och hantering av de uppdragskommandon som skickas till den. Traktorn får ett plogningsuppdrag från en operatör via 4G och räknar sedan själv ut hur den skall utföra uppdraget och kommunicerar kontinuerligt tillbaka position och status. Även flygledarna kan övervaka och kommunicera med fordonet. Kontrollsystemet som används är utvecklat av Yeti Snow Technology AS, samägt av Semcon, Husqvarna Group och Øveraasen, och testas just nu i projekt med självkörande snöplogar på flygplats för norska Avinor.

Den här typen av lösningar kan användas inom många olika områden där drift och underhåll måste skötas på ett säkert sätt med hög precision och repeterbarhet.

Deltagare i forskningsprojektet är LFV, OER, RISE, Mittuniversitet, Swedavia, Semcon, Husqvarna, Combitech och FlyPulse.

Läs mer om Semcons erbjudande inom Applied Autonomy.

Läs mer om Yeti-projektets självkörande snöplogar.

Ladda ner bilder och film här. Pressbilder för hela AVAP-projektet hittar du här.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår del i projektet handlar om att utveckla en självkörande traktor som ska hålla bankantljusen fria från snö. Det kan verka som en liten sak, men om 15 procent av ljusen är ur funktion stängs landningsbanan ner och det skapar betydande förseningar och kostnader, men kanske allvarligast stora säkerhetsrisker.
Anne Piegsa, teknisk projektledare på Semcon