Digital utbildning ska underlätta samtal om psykisk ohälsa

Report this content

Om fler vågade prata om självmord och fråga när någon verkar må dåligt, skulle fler människoliv kunna räddas. Semcon utvecklar en digital utbildning för Suicide Zero som handlar just om att våga prata om självmord. 

Tidigare har Suicide Zero hållit föreläsningen ”Våga fråga” med fokus på suicidprevention för olika grupper. I och med coronapandemin gjordes föreläsningen tillgänglig digitalt och fler än 2 000 personer tog del av den under 2020. Nu är det dags för nästa steg – under 2021 ska en e-utbildning lanseras.

− Genom att skapa en ny digital utbildning går det att nå ut till ännu fler och göra ännu större skillnad. Fördelarna med digital utbildning är många, bland annat att man kan anpassa innehållet efter deltagarens kunskapsnivå och att utbildningen är flexibel i när man genomför den, säger Cecilia Sandström, ansvarig för Semcons trainingavdelning i Stockholm. 

Interaktivt och engagerande
”Våga fråga” är redan ett välbeprövat koncept så fokus för Semcon är att skapa en interaktiv och engagerande digital utbildning. Exempel på experter som deltar i projektet är filmare, manusskribenter och art director. Semcon ansvarar också för distribution av utbildningen, som i första hand kommer att rikta sig till organisationer, företag och kommuner.

−  Detta är ett projekt som inte bara är spännande utifrån hur vi bäst digitaliserar en redan välfungerande föreläsning, utan också för att det är ett ämne som engagerar. För mig och för många av kollegorna på Semcon innebär projektet att vi får vara med och bidra till att minska antalet självmord och få fler att våga prata om ett så svårt ämne, säger Cecilia Sandström.

− E-utbildningen ”Våga Fråga” öppnar upp nya möjligheter att nå ut med livsviktig kunskap i hela samhället. Att ha kunskap om hur man kan prata med en medmänniska om psykisk ohälsa och självmordstankar är precis lika viktigt som att vi har kunskap om första hjälpen med hjärt- och lungräddning, säger Rickard Bracken, Generalsekreterare på Suicide Zero.

Om Suicide Zero 
Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska antalet självmord i Sverige. Varje år tar nära 1 600 människor sina liv och Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Läs mer om Suicide Zero.

Läs mer om Semcons erbjudande inom digitala utbildningslösningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon
Tel.: +46 (0)739 737 200 
Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Detta är ett projekt som inte bara är spännande utifrån hur vi bäst digitaliserar en redan välfungerande föreläsning, utan också för att det är ett ämne som engagerar. För mig och för många av kollegorna på Semcon innebär projektet att vi får vara med och bidra till att minska antalet självmord och få fler att våga prata om ett så svårt ämne.
Cecilia Sandström, ansvarig för Semcons trainingavdelning i Stockholm