Ny design för effektivare återvinningsstationer

Report this content

Har du också upplevt att det är skräpigt vid återvinningsstationen? Att material lämnas utanför och i vissa fall slängs i fel containrar? Semcon driver tillsammans med FTI och RISE ett nytt forskningsprojekt med målet att skapa en effektivare hantering vid återvinningsstationer, vilket också minskar energianvändningen vid materialinsamling.  

När återvinningsmaterial hamnar på fel plats medför det problem som i sin tur leder till ökad energianvändning i hanteringskedjan. Det kan handla om sopor och annat skräp som dumpas utanför sorteringskärlen vilket kräver fler körningar med tunga fordon. Eller att människor helt enkelt lägger fel material i fel kärl, vilket leder till ökad tid för hantering, försämrad materialkvalitét eller andra problem längre fram i återvinningsledet. Målet med det nya forskningsprojektet är att få till en effektivare sortering.

– När jag jobbade hemifrån under 2020 och gick lunchpromenader började jag fundera på återvinningsstationerna i mitt område. Varför ser de ut som de gör och varför fungerar inte återvinningen bättre? Kan ett annat upplägg få effekt på nedskräpning och felsortering?, säger Lotta Svärd, industri- och servicedesigner på Semcon som leder projektet. 

Funderingarna ledde till en kontakt med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, och sedan med forskningsinstitutet RISE. Vilket i sin tur resulterade i det nya forskningsprojektet TJÅRVEN, Tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt. 

Under projektets gång kommer förändringar göras vid återvinningsstationer för att forskningsgruppen sedan ska testa vad som fungerar och inte. Designmetodiken i projektet är att undersöka vad som skapar problem, därefter försöka adressera dessa och till sist mäta om interventionerna gjort skillnad. Det kan till exempel handla om tydligare information, nya sorteringskärl eller digitalt informationsstöd.

– Genom att utgå ifrån människors beteenden och behov vill vi tillsammans få till en effektivare hantering som gör att folk återvinner mer, sorterar rätt och inte lämnar fel saker på återvinningsstationerna, säger Lotta Svärd. 

– Om mer avfall kan återvinnas i samhället så minskar också behovet av nya råvaror, detta innebär en vinst för energi- och resursanvändning ur ett livscykelperspektiv, säger Inger-Lise Svensson, enhetschef för Energi- och Miljösystemanalys på RISE.

I projektet kommer medlemmarna arbeta med dessa frågeställningar med hjälp av designprocessen och tjänste- och produktutveckling. Slutresultatet kan bli nya produkter, information, digitala tjänster och appar – det beror på vad projektet visar att människorna i området har för behov.

Forskningsprojektet TJÅRVEN 
Forskningsprojektet Tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt leds av Semcon. Övriga parter som deltar är RISE Research Institutes of Sweden och Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Projektet ingår i forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som delfinansieras av Energimyndigheten med SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) som koordinator. TJÅRVEN beräknas pågå cirka ett år med start i februari 2021. 

Läs mer om Semcons erbjudande inom Design och UX.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon
Tel.: +46 (0)739 737 200 

Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom att utgå ifrån människors beteenden och behov vill vi tillsammans få till en effektivare hantering som gör att folk återvinner mer, sorterar rätt och inte lämnar fel saker på återvinningsstationerna.
Lotta Svärd, industri- och servicedesigner på Semcon