Semcon vinner utvecklingskontrakt inom interiör med premiumbilmärke

Fler än 70 Semconingenjörer kommer som mest att vara involverade i detta utvecklingsprojekt, som kommer att genomföras på Semcons anläggningar i Tyskland, Sverige, Indien och Storbritannien. Projektet omfattar utveckling av interiörer för två nya bilmodeller. Projektet förväntas pågå i cirka 18 månader. Semcon och kunden har för avsikt att bilda ett långsiktigt partnerskap med ingenjörstjänster för ytterligare bilmodeller.

”Vi är stolta över att återigen ha valts ut som ingenjörspartner av en europeisk premiumbiltillverkare. Utvecklingskontraktet ligger helt i linje med Semcons strategi att vara en oberoende partner med expertis och kapacitet att leverera komplexa fordonsprojekt. Projektet är ännu ett bra exempel på var vi framgångsrikt kan utnyttja fördelarna med Semcons globala infrastruktur”, säger Markus Granlund, Semcons vd och koncernchef.

Markus Granlund, vd och koncernchef, Semcon, 031-721 00 00

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen hade en omsättning på 2,7 miljarder kronor under 2014 och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och Norge. 

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar