SensoDetect - BERA 3.0 till London

SensoDetect har avtalt med en klinik i London om leverans i början av april av en BERA 3.0.

SensoDetect kommer leverera en BERA 3.0 prototyp till klinik i London. Detta sker på motsvarande sätt som för övriga leveranser av BERA 3.0 vilket innebär att de kommer att få testa på ett antal patienter enligt vår introduktionsplan och därefter är planen att ett avtal om vidare användning kommer att fullföljas.

London och UK är en viktig marknad inom mental ohälsa då de har stort fokus på att förbättra vården och rehablitering inom området. Samtidigt är man långt komna i såväl vård som utveckling av nya metoder och tekniker.

"Jag ser fram emot detta samarbete och ser en potential att relativt snabbt kunna gå vidare i regionen. Vi letar aktivt efter partners för att kunna erbjuda lokal support, service och försäljning även om det är väldigt nära och enklet för oss att hantera det från Sverige. Men då jag ser en stor marknad här vill vi så snart som möjligt ha en partner på plats då det underlättar och skapar trygghet för kunderna.", säger VD, Johan Olson, SensoDetect Ab (Publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag ser fram emot detta samarbete och ser en potential att relativt snabbt kunna gå vidare i regionen. Vi letar aktivt efter partners för att kunna erbjuda lokal support, service och försäljning även om det är väldigt nära och enklet för oss att hantera det från Sverige. Men då jag ser en stor marknad här vill vi så snart som möjligt ha en partner på plats då det underlättar och skapar trygghet för kunderna.
VD, Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)