Dela

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Kontakt

 • Vd Johan Olson
  Skiffervägen 12 224 78 LUND
  046-15 79 04
  0705-424600
  http://www.sensodetect.se
 • Citat

  Bo kommer att tillföra mycket värdefulla kunskaper när vi nu internationalisera vår verksamhet. Hans kontakter kommer ge oss en grund, som jag bedömer att vi annars hade fått lägga ner mycket resurser på att skapa. Sammantaget är detta synnerligen positivt för oss och jag ser fram emot vår första resa till Berlin i slutet på maj.
  VD, Johan Olson, Sensodetect AB (Publ.)
  Jag ser stora möjligheter för Sensodetects produkter och vill med hjälp av min erfarenhet och mitt stora kontaktnät skapa förutsättningar för en marknadsintroduktion i Berlin, Tyskland. Samarbetet känns extra viktigt eftersom metoden hjälper till att bemöta psykisk ohälsa, vilket är en växande prioritet i Berlin såväl som i resten av Tyskland och världen.
  Bo Unéus, Hügoth AB
  SensoDetect har en produkt som jag tror på. Bolaget genomför ett omfattande förändringsarbete i enlighet med en plan som investerargruppen har lagt. Planen är baserad på en omfattande analys av bolaget. Jag har fått uppdraget att genomföra denna plan. Det är viktigt att jag visar engagemang och tydlighet i arbetet, detta gäller inte minst ägandet. I min roll som VD vill jag vara en betydande ägare och tydligt visa min tro på bolaget och dess potential.
  Vd Johan Olson
  Jag är mycket glad att Johan Olson, vår nya VD, tydligt visar sitt engagemang och sin tro på bolaget genom att gå in som stor ägare. Johan är en mycket kvalificerad person, jag vet detta från flera års samarbetet med honom i olika projekt. Johan vet hur marknaden fungerar, hur man bygger upp en organisation, att Johan har varit involverad i SensoDetect tidigare som konsult är en pluspoäng. Johan visar nu sitt engagemang och sin tro på SensoDetect och det förändringsarbete som vi påbörjat. Faktiskt var rekryteringen av Johan som VD ett viktigt steg i denna plan. Mer om planen och de aktiviteter som nu genomförts eller kommer att genomföras publiceras inom kort via lämpliga kanaler
  Styrelseordförande, Pär H Henriksson
  Jag räknar med att detta ska kunna väcka ett stort intresse i hela landet! Kan vi inleda med några samarbeten inom forskningscentra och universitet är det extra intressant, då det är relativt snabba beslut och volymer. Sen är det så klart även intressant med andra privata och offentliga kliniker och sjukhus… men i slutändan är det upp till vår distributör, då de kan marknaden och jag har fullt förtroende för dem och att de tillsammans med Niklas Schmidt kan hitta rätt väg in.
  VD Johan Olson
  Det är redan över 50 som anmält sitt intresse att delta och det är ju innan vi hunnit presentera hela programmet så det känns väldigt positivt!
  Niklas Schmidt, Novospection
  Nicklas kommer att tillföra mycket värdefulla kunskaper när vi nu står i begrepp att internationalisera vår verksamhet. Nicklas är flytande i flertalet språk däribland spanska och ryska vilket öppnar upp och förenklar för oss på flera nya marknader. Inte minst kommer vårt fortsatta arbete med distributören i Bolivia stärkas på flera plan genom detta samarbete. Nicklas internationella kontakter kommer ge oss en grund, som jag bedömer att vi annars hade fått lägga ner mycket resurser på att skapa. Sammantaget är detta synnerligen positivt för oss just nu.
  Vd Johan Olson
  Jag ser stora möjligheter för Sensodetects produkter på de Syd- och latinamerikanska marknaderna. Samarbetet känns extra viktigt eftersom metoden hjälper till att bemöta psykisk ohälsa, vilket är en växande prioritet i regionen.
  Nicklas Schmidt på Novospection
  Vi är väldigt glada att vi fått inbjudan att delta i arrangemanget och presentera SensoDetect och inte minst det pågående förändringsarbetet. Vi ser detta som ett bra tillfälle att belysa företaget och vår syn på marknaden framöver. Jag kommer att utnyttja möjligheten att presentera det pågående förändringsarbetet och styrelsens och min bild/vision om hur vi bygger ett framgångsrikt bolag. Jag hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta på plats för frågor och diskussioner. Samtidigt vill jag uppmana de som inte har möjlighet att vara på plats att delta via webben. Jag tycker det är väldigt bra att tekniken tillåter alla våra ägare och andra intressenter att följa informationen och seminariet via webbsändningar.
  Vd Johan Olson
  Det är mycket bra att vi nu får de lokala patenten inskrivna och validerade i dessa Europeiska länder. Nu kan vi tryggt arbeta vidare och patenten är dessutom som jag uppfattar det väldigt breda och heltäckande vilket ger oss ytterligare styrka på marknaden.
  Vd Johan Olson
  Jag konstaterar att SensoDetect nu har förstärkt sin IP-portfölj väsentligt. De aktuella länderna utgör tillsammans en gigantisk marknad. Psykiatrin i dessa länder brottas med samma utmaningar som psykvården i Sverige, köerna växer och antalet drabbade ökar. Jag är särskilt glad då jag konstaterar att de nya patenten avser marknader där vi mycket väl kan möta nya konkurrenter som ser affärsmöjligheter inom det intressanta och viktiga område som SensoDetect är verksamt. Jag ser därför detta som en mycket viktig milstolpe som gör det möjligt för oss att flytta fram våra positioner och söka partners på nya stora marknader, Kina, Japan och Kanada
  Vd Johan Olson
  Som ett led i den plan som ligger är det viktigt att vi har korta kontaktvägar och fokuserar på en effektiv modell för att återstarta SensoDetect. Genom att flytta hela verksamheten får vi en tydlig nystart samtidigt som vi reducerar kostnader och ökar effektiviteten
  Vd Johan Olson
  Jag vill ha en daglig personlig kontakt med alla medarbetarna i SensoDetect, jag tror att detta är mycket effektivt för att kunna ge bästa tänkbara stöd. Efter flytten har SensoDetect dessutom möjlighet att utnyttja den infrastruktur som Arc Aroma Pure har byggt upp. Det handlar om stöd inom affärsutveckling, ekonomi och teknik men även lokaler, tekniska resurser och inte minst ett nätverk av underleverantörer. Flytten ger mig personligen mycket bättre möjligheter att engagera mig djup i företaget. Vi kortar ner ledtider och effektiviserar hela företaget, tillsammans med styrelsen och VD kan jag nu på allvar hjälpa till och driva företaget framåt.
  Styrelseordförande, Pär H Henriksson
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera