Dela

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Kontakt

 • Vd Johan Olson
  Skiffervägen 12 224 78 LUND
  046-15 79 04
  0705-424600
  http://www.sensodetect.se
 • Citat

  ”Jag är mycket positiv till att UCCU samlat en grupp investerare med intresse i SensoDetect och erbjudit oss möjligheten att säkra finansieringen på ett kostnadseffektivt sätt. Vi går in i en ny fas med lansering av nya BERA 3.0 och med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets helårsresultat”
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Sensodetect går in i en ny fas med lansering av nya BERA 3.0 och med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets helårsresultat
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Det är glädjande att vi på plats kunnat utbilda, informera och stödja både vår distributör och personal. Det finns ett uppenbart sug och behov efter ett effektivt test som kan underlätta för vården och patienterna. Potentialen med att etablera sig i ett land som Bolivia är efter vad jag ser mycket större än vad vi trott, då närheten till och samarbetet med grannländer är betydande. Det är positivt men vi ska ändå ta detta steg för steg och se till att alla delar faller på plats så att vi kan vara helt säkra att allt fungerar när vi väl lanserar på bred front. Det känns dock som ett stort steg att både öppna i en ny marknad och att göra vår första studie med nya BERA 3.0
  Vd, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Som universitet är vi intresserade av att utvärdera och bidra till utvecklingen av en teknologi som objektivt kan bidra till viktig information om avvikelser i hjärnan. Projektet kommer att involvera breda intressen, utöver ADHD, autismspektrum och psykossjukdomar även demens
  Dr Marion Schulmeyer som leder evalueringen av BERA på UPSA, Bolivia
  Tidplanen har varit pressad men det lyckades, ett motiverat och dedikerat team har gått i land med det omöjliga. Vi tar nu ett viktigt steg vidare i lanseringen av nya BERA 3.0. Jag ser fram emot mottagandet av systemet i Bolivia och de reaktioner som möter oss. Jag ser också fram emot leveransen av den första produktionsserien av Bera 3.0 som ger oss helt nya möjligheter i den fortsatta marknadsföringen. Vi skall visa marknaden att vi har lyssnat, vi har agerat och presenterar nu en utrustning som är uppgraderad baserat på de erfarenheter och den feed back vi fått från våra användare. Nu tar SensoDetect ett stort kliv vidare, vi lämnar det gamla systemets och dess begränsningar. Bera 3.0 ger oss en möjlighet att erbjuda en tilltalande lösning för vården.
  VD, Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)
  Det känns bra att nu kunna ta ett steg vidare mot lanseringen av nya BERA 3.0 och jag ser fram emot att vi nu kan fokusera alla resurser på detta så att vi så snabbt som möjligt kan nå godkännande och certifiering för detta nya system. Det gamla BERA systemet har vi inte marknadsfört det senaste året då alla vill ha det nya ändå och därför finns det inget som talar för att vi ska lägga ner resurser på det. Nu tar vi ett stort kliv vidare och samtidigt lämnar vi det gamla systemets begränsningar och satsar på en bredare och mer tilltalande lösning för vården.
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Denna studie är väldigt intressant och viktig på flera sätt då vi dels får testat en ny population samtidigt som vi får input på den nya BERA 3.0. Då distributören i Bolivia är både kunniga och intresserade ser vi att det är en bra start att låta dem vara med redan tidigt i utvärderingen av BERA 3.0. Det är också anledningen till att vi endast startar upp en kund för vi vill först få feed-back och testa av systemet med nya BERA innan vi sprider det på bred front. Det känns mycket positivt och jag ser fram emot utvecklingen både i Bolivia och överiga Syd Amerika.
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (Publ.)
  Skulle vi kunna erbjuda ett OCD test som ytterligare en del i svaret till psykiatrin vore det unik i sitt slag. Det skulle öka värdet för psykiatrin då OCD är en svår diagnos som dessutom är mångfasseterad och något riktigt bra och objektivt test finns inte vad jag vet sedan tidigare. Det är dock för tidigt att säga när vi kan ha ett sådant test klart men det är mycket intressant att få in bra dataunderlag. Fokus ligger dock ändå just nu på att få ut BERA 3.0 på marknaden för ADHD test och det går enligt plan.
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Det är alltid kul när man hittar resurser som är lite utöver det vanliga och som inte bara kan hjälpa till utan tom med kan driva på och effektivisera. Kunskaper inom AI är något jag letat efter ett tag och i takt med att vi nu slutför BERA 3.0 kommer vi allt mer börja titta på och expandera analyser på de data som regelbundet kommer in. Det känns väldigt positivt att förstärka denna delen av vår organisation då vi vill hålla ett snabbt och fokuserat tempo på BERA 3.0 utvecklingen och leveranserna
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Det är väldigt positivt att vi nu kommit fram till en överenskommelse att göra dels en studie på ett mycket välrenommerat sjukhus i Bolivia. Distributörens engagemang och erfarenhet är mycket positiv och jag ser gärna en expansion vidare ut från Bolivia till andra delar av SydAmerika och det är som sagt ömsesidigt. Men först vill vi slå fast att alla tester är lika bra för denna population som på tidigare och dessutom att BERA 3.0 ger den effektivitetsvinst som vi menar att den kommer att ge både i förenklat handhavande men också i snabba svar direkt till remitterande läkare.
  VD, Johan Olson
  Jag är mycket glad för att utvecklingsarbetet har bedrivits med högt tempo. SensoDetect kan inom kort erbjuda användarna en riktigt modern, robust och kompakt version av det unika SensoDetect Bera systemet i en helt ny skepnad; V3.0. Ett portabelt system som även är lämpligt att använda ute på fältet. Produkten har alla komponenter på ett kretskort, kan maskin-monteras i dess helhet och är därmed mycket kostnadseffektiv. Den nya mjukvaran gör det möjligt att använda SensoDetect Bera V3.0 tillsammans med en portabel PC eller pekplatta vilket gör produkten kompakt och flexibel. Den nya produkten har funktioner inbyggt för att säkerställer att alla elektroder sitter korrekt applicerade på patienten och att mätningarna har en optimal kvalitét. Våra valideringar hittills är mycket lovande, produkten är stabil och resultaten är mycket reproducerbara.
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Jag har haft en väldigt bra dialog och ett mycket gott samarbete med Jan och tycker så klart att det är kul att han fått nytt uppdrag och önskar honom all lycka med det. Jag vet att vi kommer hålla kontakten och att Jan är mycket positiv till SensoDetect och det han hjälpt till att skapa, kommer vi nu exekvera på ett smart och effektivt sätt. Mitt samarbete med PO är väldigt gott sedan en längre tid och jag vet att vi kommer kunna fokusera på de mer taktiska bitarna nu för att göra BERA till en framgång. Förändring och omstrukturering är ibland nödvändigt och vi kommer tillsammans bygga ett starkt SensoDetect framåt
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  SensoDetect är ett spännande bolag på många sätt och jag, Pär Henriksson och några andra investerare gick föra året in i bolaget med målet att vända ett forskningsbaserat bolag med en stark IP och en demoprodukt till ett marknadsbolag med en stark produkt i en marknad som ständigt växer. Det kräver omstrukturering och fokus vilket både Jan och Johan satt grunden för under den senaste perioden, så nu tar vi nästa steg i förvandlingen från forskning till marknad. Målet är fortsatt lansering under senare delen av våren 2018.
  Styrelsens ordförande, PO Rosenqvist, SensoDetect Ab (publ.)
  Det är väldigt glädjande att vi kunna komma till denna punkt där vi ser en tydlig avsiktsförklaring och där vi redan tagit fram en plan för vidare steg. Intresset är väldigt stort från distributören och de KOL som de engagerat. Vi ser fram emot en mindre studie för att säkerställa alla data för denna population och samtidigt få möjligheten till att knyta kontakter med några av landets KOL för vidare arbete med marknadsintroduktion och fortsatt forskning. Den Syd Koreanska marknaden är synnerligen intressant för oss och med rätt partner ser jag stora möjligheter.
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Vi arbetar kontinuerligt med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I samband med detta arbete har vi etablerat en god relation med Recall Capital Nordic AB som en långsiktig heltäckande samarbetspartner som inkluderar både finansieringsavtal och uppdrag att säkerställa aktiens likviditet på marknaden.
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Det har varit en mycket spännande dag i Göteborg där jag förutom att jag fick möjlighet att presentera bolaget på scen också fick möjlighet att samtala med många intresserade små och stora aktieägare. Jag fick även möjlighet att träffa en av de stora investment bankerna när jag ändå var i Göteborg vilket är mycket positivt.
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  För att nå våra mål fokuserar vi på att hitta partners och grupper av kliniker som kan leda till en snabbare utrullning. Vi vet att vi kan minimera utbildningen och uppstarten genom att rikta in oss på dessa grupper eftersom de arbetar nära varandra. Strategin och målen för 2020 är en utmaning, men också extremt inspirerande och vi är mycket fokuserade
  VD Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)
  ABR-tekniken är ett spännande område och det finns stora behov av objektiva markörer för dessa tillstånd (ADHD och ASD)
  Emma Claesdotter, PhD och överläkare vid Lunds Universitets sjukhus (BUP)
  Det är synnerligen positivt för både SensoDetect och naturligtvis för Emma att hennes doktorsavhandling nu är godkänd. Det stärker evidensen och ökar så klart förutsättningarna för oss
  Johan Olson, CEO, SensoDetect AB (publ.)
  Jag ser fram emot att diskutera potentialen och möjligheterna för SensoDetect i Korea och tror att vi kan hitta många sätt att hjälpa dem att hitta långsiktiga lösningar och sätt att ändra hur människor ser och relaterar till psykisk sjukdom. Eftersom vi kan hjälpa till i tidiga stadier det är en fördel för både vidare behandling och vårdkvalitet. Även om Korea inte är en av våra första strategiska marknader så ser jag stor potential på marknaden och med en engagerad och professionell distributör tror jag att vi kan ha en bra affärsmöjlighet och kan förbättra Livet för många människor med psykisk sjukdom!
  Vd, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Jag är tacksam att vi kunnat flytta vår tid till en mer välbesökt eftermiddagstid även om jag räknar med att väldigt många lika gärna följer våra presentationer över webben så känns det bra att kunna skjuta detta till 15.40. Det innebär också att jag hinner med en kortare presentation på ett mindre investerarmöte även på förmiddagen.
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  SensoDetect stärker sin IP-portfölj väsentligt på en intressant och modern marknad. Sen brottas psykiatrin där med samma utmaningar som psykvården i Sverige med växande köerna och antalet drabbade. Jag är särskilt glad då jag konstaterar att de nya patenten avser marknader där vi mycket väl kan möta nya konkurrenter och intressenter som ser affärsmöjligheter inom område som SensoDetect är verksamt. Detta är och kan bli en mycket intressant marknad även om det inte ligger i den omdelebara planen så kan det som sagt mycket väl komma fram som en ny möjlighet. Vår IP-portfölj är nu väldigt stark även om det inte alltid återspeglas i värderingen av bolaget men jag tror att det snart blir allt tydligare.
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  - Vi är väldigt glada att vi fått inbjudan att delta i arrangemanget och presentera SensoDetect och inte minst kunna ge en bild av vår nya strategi och hur arbetet fortlöper. Vi ser detta som ett bra tillfälle att belysa företaget och vår syn på marknaden framöver samt träffa nya och befintliga aktieägare och intresserade i Göteborg med omnejd. Jag kommer att utnyttja möjligheten att presentera styrelsens och min bild/vision om hur vi bygger ett framgångsrikt bolag och sergärna att de som inte kan delta på plats deltar via websändningen.
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Att expandera utomlands är en naturlig och viktig del i det pågående förändringsarbetet inom SensoDetect. Bolivia är inte en huvudmarknad för oss men en intressant möjlighet. Vi ser ett ökande globalt intresse för Sensodetect och det är väldigt inspirerande och spännande. Vi vill ju hjälpa alla personer med mental ohälsa till ett bättre liv och LatinAmerika brottas med samma problem som resten av världen. Resurserna räcker inte till och köerna växer så för samhällsekonomin och inte minst patienterna är det viktigt att effektivisera och där ska Sensodetect vara en viktig del.
  Styrelseordförande, Jan Andersson, SensoDetect AB
  Bolivia är en intressant marknad och ett viktigt brofäste mot den betydligt större sydamerikanska marknaden. Den aktuella distributören är en stor och välkänd aktör i Bolivia. Aktören representerar idag ett antal stora och välkända Med Tech bolag vilket är en klar fördel och det inger samtidigt trygghet. Jag ser mycket fram emot deras besök och en vidare dialog. Vi kommer löpande uppdatera marknaden om vidare steg i affären
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB
  Vi behöver ha en tydlig, enkel och bra hemsida som vi kan hänsvisa till och som vi även kan använda som en kommunikationsplattform mot våra ägare likväl som kunder och det är ett första steg i den riktningen. Uppdateringar kommer att ske löpande men basen släpper vi nu så att vi lättare kan kommunicera framöver med nya kontakter, studier och nyheter
  Vd, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Det är alltid kul att möta intresserade aktieägare och investerare och få berätta lite mer om vad vi har i
  VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Jag är verkligen glad över att vi nu har kommit fram till en punkt där vi kan kommunicera strategin och starta denna resa. Naturligtvis är det spännande för oss att genomföra vår plan och bygga ett starkt bolag. Men ännu viktigare, tack vara den nya strategin och starka bevis vi har för vår teknologi, är att vi kan arbeta på ett målinriktat sätt med: ”Improving the lives of people suffering form mental illness.
  Johan Olson, VD, SensoDetect AB (publ.)
  Vi är väldigt glada att vi fått inbjudan att delta i arrangemanget och presentera SensoDetect. Vi ser detta som ett bra tillfälle att belysa företaget och vår syn på marknaden framöver. Jag kommer att utnyttja möjligheten att presentera det pågående förändrings- och strategiarbetet som styrelsens och jag arbetat fram. Samt ge min bild/vision om hur vi bygger ett framgångsrikt bolag.
  Johan Olson, VD, SensoDetect Ab (publ.)
  Vi kommer omedelbart att göra en nationell registrering i Rysssland då marknaden där är mycket intressant för framtiden. Ryssland och flera andra länder i det forna öst satsar mycket på modern medicinsk teknik och det är viktigt att vara med på sådana marknader.
  Vd, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
  Jag konstaterar att vi fortsätter stärka vår IP-portfölj enligt plan. Nu i ett område som utgör en mycket stor framtida marknad. Psykiatrin i dessa länder brottas med samma utmaningar som psykvården i resten av världen. Jag ser därför detta som en mycket viktig milstolpe som gör det möjligt för oss att flytta fram våra positioner och söka partners på främst den Ryska marknaden
  Styrelseordförande, Jan Andersson, SensoDetect AB (publ.)
  Resultatet visar tydligt att SensoDetects teknologi kan användas som stöd för att ställa diagnoser inom psykisk ohälsa. Det visar även att vår teknologi kan vara användbar inom ett bredare område av diagnoser inom psykisk ohälsa.
  Johan Olson, VD, SensoDetect AB (publ.)
  Detta är starka och mycket viktiga resultat som tar oss ett steg närmare att nå vår vision, “Improving the lives of people with mental disorders”. Genom att använda vår teknologi som stöd kan man förbättra livet för patienter och sänka kostnaderna för samhället relaterat till psykisk ohälsa.
  Jan Andersson, Styrelseordförande, SensoDetect AB (publ.)
  - Vi är väldigt glada att vi fått inbjudan att delta i arrangemanget och presentera SensoDetect och inte minst kunna ge en bild av vår nya strategi och det förändringsarbete som gjorts. Vi ser detta som ett bra tillfälle att belysa företaget och vår syn på marknaden framöver. Jag kommer att utnyttja möjligheten att presentera styrelsens och min bild/vision om hur vi bygger ett framgångsrikt bolag.
  Johan Olson, VD Sensodetect AB (publ.)
  Detta är ett mycket intressant projekt där återigen vår teknik är mycket relevant när man försöker förbättra livet för patienter. Detta kan potentiellt förbättra livet för många patienter med njursjukdom.
  VD, Johan Olson, Sensodetect AB (Publ.)
  Detta är en av de stora utmaningarna i njursjukvården idag. SensoDetects BERA teknik är ett mycket viktigt verktyg för oss för att kunna utreda orsaken till förändringar i patientens hjärna under dialys och finna en lösning på problemet.
  Prof. Dr. Martin K. Kuhlmann
  Bedömningsprocessen för autism är idag lång och krävande. Den kliniska bedömaren har skattningsskalor, intervjuer och observationer till sin hjälp men objektiva /diagnostiska test saknas idag och efterfrågas. SensoDetects teknologi möjliggör förbättringar inom detta område
  Magnus Lindvall, Överläkare och Docent, vid institutionen för klinisk vetenskap inom Barn- och ungdomspsykiatrin
  Vi har förväntningar på att denna studie bekräftar värdet av vår teknologi som i detta fall kan vara till hjälp för barn och ungdomar och vår målsättning är att vår metod skall kunna hjälpa till att korta köerna och att barn och ungdomar snabbare får den hjälp de behöver.
  VD Johan Olson, Sensodetect AB (Publ.)
  Sensodetect går in i en ny fas av konsolidering och med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets helårsresultat
  VD Johan Olson
  SensoDetect stärker sin IP-portfölj väsentligt på denna gigantiska marknad. Psykiatrin där brottas med samma utmaningar som psykvården i Sverige, köerna växer och antalet drabbade ökar. Jag är särskilt glad då jag konstaterar att de nya patenten avser marknader där vi mycket väl kan möta nya konkurrenter och intressenter som ser affärsmöjligheter inom område som SensoDetect är verksamt. Jag ser därför detta som en mycket viktig milstolpe som gör det möjligt för oss att flytta fram våra positioner och söka partners på nya stora marknader.
  VD, Johan Olson, Sensodetect AB (Publ.)
  Kliniker som är nära patienterna är vi övertygade gör störst nytta för både patienterna och vården eftersom Sensodetect då kan vara med och underlätta i alla vårdstegen. Vår nya avsedda användning öppnar för att i första steget screena patienter, i nästa steg ge detaljerade data till läkare för vidare analyser och behandlingar och inte minst i själva behandlingen där vi direkt kan se effekter av medicinering och behandling… Det ger en trygghet som vi vet att många patienter saknar och ett tydligt bra verktyg som läkaren kan använda för att öka förståelsen och motivationen hos patienten. Det är viktigt att vidhålla sin behandling och det är ett välkänt problem som tydlighet kan råda bot på. Det sparar tid, pengar och lidande samt kommer att på sikt revolutionera både för läkarna och patienterna på ett för alla positivt sätt med mer tid och bättre resultat
  Vd Johan Olson, Sensodetect AB (Publ.)
  Det är mycket positivt att vi genom Engelska intressenter och deras tilltro nu fått medel att genomföra denna mycket viktiga studie trotts Vinnovas avslag. Projektet visar att vår utrustning har potential inom så många fler områden än vi hittills haft fokus på och jag tror vi kommer se många nya studier växa fram efterhand som BERA tekniken blir allt mer känd. Vi har bara skrapat lite på ytan av marknaden inom forskning det är uppenbart och spännande!
  Vd Johan Olson
  Bo kommer att tillföra mycket värdefulla kunskaper när vi nu internationalisera vår verksamhet. Hans kontakter kommer ge oss en grund, som jag bedömer att vi annars hade fått lägga ner mycket resurser på att skapa. Sammantaget är detta synnerligen positivt för oss och jag ser fram emot vår första resa till Berlin i slutet på maj.
  VD, Johan Olson, Sensodetect AB (Publ.)
  Jag ser stora möjligheter för Sensodetects produkter och vill med hjälp av min erfarenhet och mitt stora kontaktnät skapa förutsättningar för en marknadsintroduktion i Berlin, Tyskland. Samarbetet känns extra viktigt eftersom metoden hjälper till att bemöta psykisk ohälsa, vilket är en växande prioritet i Berlin såväl som i resten av Tyskland och världen.
  Bo Unéus, Hügoth AB
  SensoDetect har en produkt som jag tror på. Bolaget genomför ett omfattande förändringsarbete i enlighet med en plan som investerargruppen har lagt. Planen är baserad på en omfattande analys av bolaget. Jag har fått uppdraget att genomföra denna plan. Det är viktigt att jag visar engagemang och tydlighet i arbetet, detta gäller inte minst ägandet. I min roll som VD vill jag vara en betydande ägare och tydligt visa min tro på bolaget och dess potential.
  Vd Johan Olson
  Jag är mycket glad att Johan Olson, vår nya VD, tydligt visar sitt engagemang och sin tro på bolaget genom att gå in som stor ägare. Johan är en mycket kvalificerad person, jag vet detta från flera års samarbetet med honom i olika projekt. Johan vet hur marknaden fungerar, hur man bygger upp en organisation, att Johan har varit involverad i SensoDetect tidigare som konsult är en pluspoäng. Johan visar nu sitt engagemang och sin tro på SensoDetect och det förändringsarbete som vi påbörjat. Faktiskt var rekryteringen av Johan som VD ett viktigt steg i denna plan. Mer om planen och de aktiviteter som nu genomförts eller kommer att genomföras publiceras inom kort via lämpliga kanaler
  Styrelseordförande, Pär H Henriksson
  Jag räknar med att detta ska kunna väcka ett stort intresse i hela landet! Kan vi inleda med några samarbeten inom forskningscentra och universitet är det extra intressant, då det är relativt snabba beslut och volymer. Sen är det så klart även intressant med andra privata och offentliga kliniker och sjukhus… men i slutändan är det upp till vår distributör, då de kan marknaden och jag har fullt förtroende för dem och att de tillsammans med Niklas Schmidt kan hitta rätt väg in.
  VD Johan Olson
  Det är redan över 50 som anmält sitt intresse att delta och det är ju innan vi hunnit presentera hela programmet så det känns väldigt positivt!
  Niklas Schmidt, Novospection
  Nicklas kommer att tillföra mycket värdefulla kunskaper när vi nu står i begrepp att internationalisera vår verksamhet. Nicklas är flytande i flertalet språk däribland spanska och ryska vilket öppnar upp och förenklar för oss på flera nya marknader. Inte minst kommer vårt fortsatta arbete med distributören i Bolivia stärkas på flera plan genom detta samarbete. Nicklas internationella kontakter kommer ge oss en grund, som jag bedömer att vi annars hade fått lägga ner mycket resurser på att skapa. Sammantaget är detta synnerligen positivt för oss just nu.
  Vd Johan Olson
  Jag ser stora möjligheter för Sensodetects produkter på de Syd- och latinamerikanska marknaderna. Samarbetet känns extra viktigt eftersom metoden hjälper till att bemöta psykisk ohälsa, vilket är en växande prioritet i regionen.
  Nicklas Schmidt på Novospection
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Multimedia