SensoDetect deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november

Report this content

På Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e November kommer SensoDetects vd Johan Olson att hålla en presentation med tonvikt på hur utvecklingen enligt den nya strategin fortlöper och ge en uppdatering till såväl befintliga aktieägare som potentiellt nya om marknadsintroduktionen som står för dörren. Aktiespararna är värd för arrangemanget som är en av årets stora aktieträffar. Exakt tid för presentationen kommer meddelas så snart tiden är satt från arrangören. För de som inte kan närvara på plats spelas och websänds hela presentationen in (20 minuter) följt av en moderatorledd frågestund på 10 minuter som även den webbsänds.

Vd Johan Olson kommer att presentera företaget, den nya strategin och hur arbetet fortlöper. Intresserade ges tillfälle att ställa frågor under presentationen eller i anslutning till arrangemanget. Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm är en av årets stora aktieträffar med stort deltagande på på plats och via websändning.

SensoDetect deltog även förra året genom VD Johan Olson och anser att detta forum är ett bra sätt att kunna på ett bra sätt presentera företaget och vår vision samt den för dörren stående introduktionen till marknaden. Möjlighet att ställa frågor ges under dagen för de som kan närvara på plats så vi ser gärna att både befintliga och potentiella nya aktieägare deltar.

"Jag upplever att Aktiedagen är en bra möjlighet för oss att ge en bredare presentation av var vi står och hur vi ser på den introduktion vi nu står inför anser jag att det är väl investerad tid för såväl mig som för bolaget och besökarna! Det brukar vara dagar med många initierade och intresserade besökare bestående av både befintliga och potentiela investerare vilket jag tycker är både kul och intressant då jag själv ju är lika intresserad av investeringar och spännande bolag som alla deltagarna...", säger VD Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag upplever att Aktiedagen är en bra möjlighet för oss att ge en bredare presentation av var vi står och hur vi ser på den introduktion vi nu står inför anser jag att det är väl investerad tid för såväl mig som för bolaget och besökarna! Det brukar vara dagar med många initierade och intresserade besökare bestående av både befintliga och potentiela investerare vilket jag tycker är både kul och intressant då jag själv ju är lika intresserad av investeringar och spännande bolag som alla deltagarna...
VD, Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.)