Citat

Det är väldigt roligt att få inbjudan att delta i dessa lite mindre sammanhang eftersom det ger en bättre möjlighet till dialog. Publiken var mycket insatt och kvällen blev lång men mycket positiv med frågor och lösningar om vartannat i en som sagt mycket god anda. Jag vill tacka återigen för inbjudan och publiken för en bra kväll med aktiesparande på agendan.
VD, Johan Olson, SensoDetetc Ab (publ.)
Det är mycket glädjande att vi än en gång fått förnyat vårt certifikat. Förra året gjorde vi en uppgradering av vårt ISO 3485 till senaste versionen och det är mycket positivt att vi kunnat leva upp till denna nya och tuffare standard. Vi fortsätter att sträva efter god kvalitet i vår verksamhet och utveckling. Det ger en tyngd både i vår utveckling och mot marknaden att ha en externt kontrollerade kvailtetskontroll.
VD, Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.)
Vi samarbeter med Analystgroup då vi menar att det är viktigt både för oss som bolag att få information om hur vi uppfattas och hur vi kommunicerar våra framsteg likväl som det är viktigt för våra ägare och investerare att få en djupare analys av vad bolaget kommunicerat och vart vi är på väg. Även om jag ibland kan tycka att det är väldigt konservativt och försiktigt så är det ju det som gör det så viktigt. Det ger mig en förståelse om hur vi kan förbättra vår kommunikation men så klart också ger det en motvikt till våra ägare och potentiella nya investerare. Från det hoppas jag att alla både befintliga och potentiella investerare kan se potentialen och nyttan med det SensoDetect arbetar med och snart kommer lansera på allvar!
VD, Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.)
Det är alltid spännande att få möjligheten att presentera vårt bolag och de framsteg vi gjort och sprida info om den kommande lanseringen som vi ser framför oss inom kort. Sen är det extra intressant i detta fall då presentationen dels kommer hållas på engelska men framför allt att spridningen är långt utanför Sverige vilket öppnar upp för nya och spännande möjligheter som jag ser det och det vill vi ju absolut ta vara på!
VD, Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.)
Jag upplever att Aktiedagen är en bra möjlighet för oss att ge en bredare presentation av var vi står och hur vi ser på den introduktion vi nu står inför anser jag att det är väl investerad tid för såväl mig som för bolaget och besökarna! Det brukar vara dagar med många initierade och intresserade besökare bestående av både befintliga och potentiela investerare vilket jag tycker är både kul och intressant då jag själv ju är lika intresserad av investeringar och spännande bolag som alla deltagarna...
VD, Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.)
Det är mycket som händer nu i SensoDetect och jag vill därför gärna förmedla den utveckling vi sett under hösten och hur stora steg som tagits mot en marknadsintroduktion. Det känns viktigt att även kunna nå ut till både befintliga och potentiella danska ägare då vi vet att vi har intresse från danskt håll för SensoDetect sedan länge. Så nu när tillfälle ges vill jag så klart gärna ta tillfället i akt och både presentera SensoDetect för danska aktionaersforening och så klart även bidra till den viktiga utvecklingen som handelsskolan utgör. Jag räknar med många svåra och intressanta frågor och ser fram emot att få presentera SensoDetect lite mer ingående för den danska publiken.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Detta visar än en gång att vi nu har en lösning på tidigare systems svaghet med att flera tester måst göras om på grund av störningar i svaren. Detta har varit ett hinder och inneburit en hel del bekymmer för såväl de som testar och patienterna samt så klart även för de forskare som genomfört studier på tidigare system. Det är mycket glädjande att vi nu får bekräftat även från UK att BERA 3.1 löst detta och jag ser fram emot att mer data nu kommer in från Bolivia och inom kort även från Ukrina och Sverige så att vi kan uppdatera våra system och sedan lansera produkten som vi sagt.
VD, Johan Olsson, SensoDetect Ab (publ.)
Hans erfarenhet och expertis inom internationell expansion och försäljning är en viktig anledning till att SensoDetect velat värva Axel Sjöblad till styrelsen. Bolagets förhoppning är att spörsmålen kring styrelseengagemanget skall kunna lösas inom kort samtidigt som det mest väsentliga ändå är att bolaget knyter en ny resurs tätt till bolaget.
VD, Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.)
Det är mycket som händer nu i SensoDetect och jag vill därför gärna förmedla den utveckling vi sett under hösten och hur stora steg som tagits mot en marknadsintroduktion även om vi förlängt studien i Bolivia som fått konsekvenser för tidplanen så menar jag ändå att vi är bättre positionerade än tidigare.
VD, Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.)
Optimeringen av processen och den nya batteridrivna BERA 3.1 versionen förbättrar mätningarna, stabilitet och trygghet i en grad som gör att vi bara måste göra hela studien på den nyare versionen av BERA. Trycket från marknaden är som sagt stort men jag håller envist kvar vid att vi måste göra klart studierna mer rätt version av BERA då resultatet under studien gav en sådan klar och tydlig förbättring. Det ska även göras på ett dokumenterat och professionelt vis enligt alla regler och rutiner på ett material som är bra. Vi riskerar annars att få kritik, som tidigare styrelse och ledning fick erfara för några år sedan. Jag är övertygad om att vi når målet med de kliniker som redan tecknat LOI och som vill komma igång snarast möjligen. Men också att våra ägare har förståelse för att vi inte hoppar över viktiga steg i processen för att spara någon enstaka månad i lansering. Förseningen uppstår som en följd av att vi nu gör om studien på den nya versionen av BERA och lanserar den som enda versionen för regioner med otillförlitlig strömförsörjning. Studien kommer gå något snabbare än tidigare men förväntas att ta 2-3 månader för att slutföra. När vi är klara är vi snabbt igång då allt är förberett, det handlar om att inte ta genvägar utan att göra det rätt men effektivt. Förseningen är i sammanhanget liten och det är därför inte värt att risken att använda materialet från BERA 3.0 som enda underlag i studien. Det är inte bra att vi inte håller utsatt plan, det är jag inte nöjd med, men det är viktigare att göra det korrekt än att göra det snabbt. Våra omsättningsmål framöver tror jag fortsatt på, även om 2018 kanske inte blir som beräknat pga förseningen kommer detta starta under 2019 istället. Som investerare vill man ju också ha en långsiktighet och i det här fallet är det enligt min bedömning ingen tvekan om att en studie som är komplett är värt mycket mer än en planenlig lansering.
Säger VD, Johan Olson Sensodetect AB (publ.).
Detta är glädjande och vi ser att det stärker skyddet för vår produkt och vår portfölj ökar värdet både kommersiellt och för bolaget som helhet
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Jag upplever att Aktiedagen är en bra möjlighet för oss att ge en bredare presentation av var vi står och hur vi ser på den introduktion vi nu står inför och baserat på förra årets erfarenheter anser jag att det är väl investerad tid för såväl mig som för bolaget och besökarna! Det är en välarrangerad dag med många besökare initierade och intresserade både befitliga och potentiela investerare vilket jag tycker är både kul och intressant då jag själv ju är lika intresserad av investeringar och spännande bolag som alla deltagarna...
VD, Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)
Min bedömning är att det är denna 3.1 modell som kommer bli den riktiga storsäljaren då det minskar kraven på användaren att ha en stabil och bra el-miljö. Dessutom gör det at BERA blir ännu mer mobil och enkel att ha med sig även ut på mindre kliniker och till och med ut i hemmen och på landsbygden där det i många länder saknas stabil och bra elförsörjning. Det finns således många fördelar med att använda denna med batteri och ger oss möjlighet att erbjuda flera alternativ, med antingen el-adapter eller batteriadapter, till samma maskin. Det gör att logistiken och produktionen är lika enkel som tidigare och att BERA är samma apparat som tidigare men i två versioner.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Det är mycket glädjande och jag ser fram emot vidare arbeten tillsammans med både distributören och dessa kontakter. Vi har i och med detta tagit ytterligare ett mycket viktigt steg mot att kunna få BERA 3.0 godkänd i Sydkorea då utvärdering är en central del av ett godkännande för marknadsintroduktion även där. Vi kommer följa utvecklingen mycket noga och ge all support vi kan till Sydkorea som jag ser en stor potential där liksom distributören gett uttryck för under hela vår dialog. De är som sagt dedikerade och det är alltid en bra sak när man vill komma framåt.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Det finns som vi vet en mycket stor marknad i Asien och Kina är en intressant marknad som tycks likna både Sydkorea och Japan väldigt mycket. De har ett stort mörkertal och de vill ha fram teknik som är objektiv för att kunna bedöma och behandla de som lider av mental ohälsa. Jag ser därför att detta forum gett mig många nya och potentiellt intressanta kontakter även om vägen till introduktion är en bit bort. Min förhoppning är dock att relativt snabbt kunna få möjlighet att tillsammans med någon aktör starta inledande studier likt de som vi genomför i Bolivia, Ukraina och Sydkorea. Kort sagt kan man säga att potentialen är mycket stor och min initiala bedömning är att vi skapat en del intressanta kontakter som kan leda oss vidare.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Det är synnerligen intressant att vi nu fördjupar vårt samarbete med en part som jag upplever som väldigt dedikerad och med rätt förutsättningar. Det möjliggör enligt min bedömning att vi skall kunna nå en potentiellt mycket stor marknad lokalt i Sydkorea och det i sin tur kan vara en språngbräda vidare ut i ASEAN området. Initiala undersökningar visar att behovet är mycket stort inte bara i Sydkorea utan även i Japan och andra delar av regionen där man värderar objektiva stöd mycket högt. Intressant nog verkar kostnaderna inte vara det stora problemet utan man är mer intresserad av effektivitet och objektivitet samt en hög grad av service och support vilket passar oss bra när vi nu snart fått vår automatisering på plats.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Kan man undvika
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
En elektrofysiologisk markör för depression har identifierats genom denna studie. Den separerar depressiva individer från friska med hög statistisk signifikans. Genom att kombinera ABR-resultat från flera komplexa stimuli konstruerades en andra markör som möjliggjorde detektering av effekter av behandling med Citalopram efter endast en vecka. Studien är en utgångspunkt för vidare utveckling som kommenteras i diskussionen. Det slutliga målet är att uppnå en metod för diagnos och behandlingskontroll. Ett objektivt bidrag för dessa ändamål inom psykiatrin skulle vara till stor nytta.
citat från ACTA PSYCHOPATHOLOGICA ISSN 2469-6676, Depressive State and Auditory Brainstem Response a Tentative Future Method for Diagnosis and Pharmacological Control of Depression av Jens Holmberg, Johan Källstrand och Sören Nielsén, 20180705
USA är en potentiellt viktig marknad för SensoDetect och vi har väntat på besked om patent ett tag därför är det glädjande att vi nu fått ett patent beviljat. Det stärker värdet både gentemot kund och för bolaget i stort. USA sjukvård är intressant på många sätt så detta öppnar förhoppningvis upp nya möjligheter.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Vi är extremt nöjda med dessa godkännande och att vi därmed kan ge oss in i nästa fas i vår plan för att nå ut på marknaden. Det är nu viktigt att utveckla funktioner för att mottagarna ska få svar från testerna snabbt, enkelt och effektivt. Vi har under våren och sommaren arbetat med detta parallellt, men det kräver fortsatt dialog och kravställning med slutkunder samt svar från de pågående försöken innan vi har den lösning vi vill erbjuda kunderna. Nu handlar det således om att snarast skapa en mjukvaruplattform och kommunikationsmodell som är smidig och enkel för distributörer, oss och kunder. Jag ser med stor förhoppning fram emot en introduktion på marknaden under året och detta är ett stort steg på vägen
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Våra aktiviteter i Bolivia ingår i vår pågående exportsatsning. Resan har resulterat i såväl nya kunskaper som potentiella intäkter på både kort och lång sikt. Att vi dessutom undertecknat LOI:s med några av Bolivias viktigaste aktörer öppnar möjligheter för snabb lokal verifiering av metodiken. Den kommersiella sidan är tydlig på alla plan. Detta gör satsningen extra intressant för oss.
VD, Johan Olson
En fungerande kvalitetskontroll är av största vikt för våra kunder. Det känns därför extra bra att TÛV inte bara gett oss sitt godkännande utan också beröm för ett väl infört och skalbart system med god efterlevnad. Ett bevis att allt inom SensoDetect sker i enlighet med gällande regler. Jag känner att vi har en trygg plattform inför vår planerade CE märkning och kommande expansion
VD Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Kanada är en potentiellt viktig marknad för SensoDetect och vi har väntat på besked om patent ett tag därför är det glädjande att vi nu fått ett förhandsbesked (Notice of Allowance). Beviljade patent stärker värdet både gentemot kund och för bolaget i stort. Kanadas sjukvård är intressant på många sätt så detta öppnar förhoppningvis upp nya möjligheter.
VD, Johan Olssonb, SensoDetect AB (publ.)
Detta är ett viktigt steg mot en som jag bedömer det mycket spännande marknad. Sydkorea är ett intressant land på många sätt och har en hög teknisk kunskap vilket jag ser som en fördel i introduktion av ny teknik i en normalt sett konservativ marknad så som Psykiatrin är. SydKorea har andra regler än EU och vår partner har en vana och kunskap om vägen till godkännande och kan även systemet för
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (Publ.)
SensoDetect är mycket väl förtrogna med Schizofreni marknadens utmaningar inte minst sedan en av våra grundare, Sören Nielzén, är specialist på omårdet. Det har därför varit en av grunderna i bolaget att arbeta med Schizofreni. Det finns en marknad både allmänt och inom rättsmedicinen som vi tidigare gjort en del arbete tillsammans med och det finns all anledning att fortsatt titta på detta med vår nya BERA 3.0. Jag uppfattar därför denna studie som mycket intressant och den kan öppna upp ytterligare marknader både regional och globalt
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Det är mycket glädjande att vi nu levererat och utbildat kliniken i London på BERA 3.0. De kommer nu genomföra vidare tester för att säkerställa BERA 3.0 i en mindre studie i enlighet med den plan för introduktion av BERA 3.0 som satts inför marknadsintroduktion. Uk kommer bli en mycket intressant marknad för oss och vi för diskussioner med distributörer där parallellt med direkta kontakter med kliniker så som denna i London. Det finns både intresse, betalningsvilja och uppdämt behov enligt min bedömning vilket gör det extra intressant.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Det är alltid glädjande när patentansökningar kommer vidare och man får ett förhandsbesked av detta slag då det dels bevisar att vi är i fronten av teknikutvecklingen på detta område likväl som vi vet att det skyddar företaget på ett mycket bra sätt från kopior på marknaden. Nu är vår teknik så pass avancerad att den i sig inte är lätt att kopiera men det känns ändå väldigt viktigt att ha ett bra IP-skydd. En bra IP portfölj ökar värdet även på bolaget och gör oss mer attraktiva för nya aktieäghare och investerare
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Jag ser fram emot detta samarbete och ser en potential att relativt snabbt kunna gå vidare i regionen. Vi letar aktivt efter partners för att kunna erbjuda lokal support, service och försäljning även om det är väldigt nära och enklet för oss att hantera det från Sverige. Men då jag ser en stor marknad här vill vi så snart som möjligt ha en partner på plats då det underlättar och skapar trygghet för kunderna.
VD, Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)
Jag är mycket glad att vi får positiva besked på patentansökan just i Singapore då jag vet att just Singapore är en maktfaktor i hela södra Asien. Så inte bara är psykisk ohälsa lika utbrett i Singapore som i resten av världen utan jag ser en potential även för expansion utanför Singapore. Därför tror jag att ett patent öppnar dörren för mer en mycket större marknad i samarbete med en lämplig regional aktör.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Det är mycket positivt att vi kan fortsätta samarbetet trots förseningar, som legat utanför samtliga parters påverkan, och jag ser fram emot en lösning som kan hjälpa många invider och skapa förutsättningar för en bredare marknad på sikt. SensoDetect fokuserar med BERA 3.0 på ADHD, Schizofreni och Autism och det är därför viktigt för oss att vara med och bistå med expertis och input som kan leda till ökad användning och nya bredare produkter och marknader. Schzofreni tester före och efter behandling av olika slag är direkt relaterat till BERA 3.0 och kompletterande produkter är en spännande möjlighet som jag absolut är öppen för och att det försenats har tyvärr berott på utomstående omständigheter som vi tyvärr bara får acceptera. Men nu är vi på gång igen och det ska bli mycket spännande och se resultatet!
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Dialogen med distributören från Syd Korea är mycket intressant och vi ser stora möjligheter att etablera oss med deras hjälp på en synnerligen intressant marknad med tydliga behov inom psykiatrin. Strategin är som vi satt att först verifiera populationen mot tidigare markörer och optimera systemen. Men i förlängningen ser både vi och distributören att en introduktion på sikt bör inkludera ansökan om ersättningsmodell från deras myndighet, HIRA, så att testet blir en sanktionerad, standardiserad och gratis test. Fram till dess ser jag möjligheter för att så snart vi fått lokalt godkännande få igång privata mottagningar.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (Publ.)
”Jag är mycket positiv till att UCCU samlat en grupp investerare med intresse i SensoDetect och erbjudit oss möjligheten att säkra finansieringen på ett kostnadseffektivt sätt. Vi går in i en ny fas med lansering av nya BERA 3.0 och med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets helårsresultat”
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Sensodetect går in i en ny fas med lansering av nya BERA 3.0 och med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets helårsresultat
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Det är glädjande att vi på plats kunnat utbilda, informera och stödja både vår distributör och personal. Det finns ett uppenbart sug och behov efter ett effektivt test som kan underlätta för vården och patienterna. Potentialen med att etablera sig i ett land som Bolivia är efter vad jag ser mycket större än vad vi trott, då närheten till och samarbetet med grannländer är betydande. Det är positivt men vi ska ändå ta detta steg för steg och se till att alla delar faller på plats så att vi kan vara helt säkra att allt fungerar när vi väl lanserar på bred front. Det känns dock som ett stort steg att både öppna i en ny marknad och att göra vår första studie med nya BERA 3.0
Vd, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Som universitet är vi intresserade av att utvärdera och bidra till utvecklingen av en teknologi som objektivt kan bidra till viktig information om avvikelser i hjärnan. Projektet kommer att involvera breda intressen, utöver ADHD, autismspektrum och psykossjukdomar även demens
Dr Marion Schulmeyer som leder evalueringen av BERA på UPSA, Bolivia
Tidplanen har varit pressad men det lyckades, ett motiverat och dedikerat team har gått i land med det omöjliga. Vi tar nu ett viktigt steg vidare i lanseringen av nya BERA 3.0. Jag ser fram emot mottagandet av systemet i Bolivia och de reaktioner som möter oss. Jag ser också fram emot leveransen av den första produktionsserien av Bera 3.0 som ger oss helt nya möjligheter i den fortsatta marknadsföringen. Vi skall visa marknaden att vi har lyssnat, vi har agerat och presenterar nu en utrustning som är uppgraderad baserat på de erfarenheter och den feed back vi fått från våra användare. Nu tar SensoDetect ett stort kliv vidare, vi lämnar det gamla systemets och dess begränsningar. Bera 3.0 ger oss en möjlighet att erbjuda en tilltalande lösning för vården.
VD, Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)
Det känns bra att nu kunna ta ett steg vidare mot lanseringen av nya BERA 3.0 och jag ser fram emot att vi nu kan fokusera alla resurser på detta så att vi så snabbt som möjligt kan nå godkännande och certifiering för detta nya system. Det gamla BERA systemet har vi inte marknadsfört det senaste året då alla vill ha det nya ändå och därför finns det inget som talar för att vi ska lägga ner resurser på det. Nu tar vi ett stort kliv vidare och samtidigt lämnar vi det gamla systemets begränsningar och satsar på en bredare och mer tilltalande lösning för vården.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Denna studie är väldigt intressant och viktig på flera sätt då vi dels får testat en ny population samtidigt som vi får input på den nya BERA 3.0. Då distributören i Bolivia är både kunniga och intresserade ser vi att det är en bra start att låta dem vara med redan tidigt i utvärderingen av BERA 3.0. Det är också anledningen till att vi endast startar upp en kund för vi vill först få feed-back och testa av systemet med nya BERA innan vi sprider det på bred front. Det känns mycket positivt och jag ser fram emot utvecklingen både i Bolivia och överiga Syd Amerika.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (Publ.)
Skulle vi kunna erbjuda ett OCD test som ytterligare en del i svaret till psykiatrin vore det unik i sitt slag. Det skulle öka värdet för psykiatrin då OCD är en svår diagnos som dessutom är mångfasseterad och något riktigt bra och objektivt test finns inte vad jag vet sedan tidigare. Det är dock för tidigt att säga när vi kan ha ett sådant test klart men det är mycket intressant att få in bra dataunderlag. Fokus ligger dock ändå just nu på att få ut BERA 3.0 på marknaden för ADHD test och det går enligt plan.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Det är alltid kul när man hittar resurser som är lite utöver det vanliga och som inte bara kan hjälpa till utan tom med kan driva på och effektivisera. Kunskaper inom AI är något jag letat efter ett tag och i takt med att vi nu slutför BERA 3.0 kommer vi allt mer börja titta på och expandera analyser på de data som regelbundet kommer in. Det känns väldigt positivt att förstärka denna delen av vår organisation då vi vill hålla ett snabbt och fokuserat tempo på BERA 3.0 utvecklingen och leveranserna
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Det är väldigt positivt att vi nu kommit fram till en överenskommelse att göra dels en studie på ett mycket välrenommerat sjukhus i Bolivia. Distributörens engagemang och erfarenhet är mycket positiv och jag ser gärna en expansion vidare ut från Bolivia till andra delar av SydAmerika och det är som sagt ömsesidigt. Men först vill vi slå fast att alla tester är lika bra för denna population som på tidigare och dessutom att BERA 3.0 ger den effektivitetsvinst som vi menar att den kommer att ge både i förenklat handhavande men också i snabba svar direkt till remitterande läkare.
VD, Johan Olson
Jag är mycket glad för att utvecklingsarbetet har bedrivits med högt tempo. SensoDetect kan inom kort erbjuda användarna en riktigt modern, robust och kompakt version av det unika SensoDetect Bera systemet i en helt ny skepnad; V3.0. Ett portabelt system som även är lämpligt att använda ute på fältet. Produkten har alla komponenter på ett kretskort, kan maskin-monteras i dess helhet och är därmed mycket kostnadseffektiv. Den nya mjukvaran gör det möjligt att använda SensoDetect Bera V3.0 tillsammans med en portabel PC eller pekplatta vilket gör produkten kompakt och flexibel. Den nya produkten har funktioner inbyggt för att säkerställer att alla elektroder sitter korrekt applicerade på patienten och att mätningarna har en optimal kvalitét. Våra valideringar hittills är mycket lovande, produkten är stabil och resultaten är mycket reproducerbara.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Jag har haft en väldigt bra dialog och ett mycket gott samarbete med Jan och tycker så klart att det är kul att han fått nytt uppdrag och önskar honom all lycka med det. Jag vet att vi kommer hålla kontakten och att Jan är mycket positiv till SensoDetect och det han hjälpt till att skapa, kommer vi nu exekvera på ett smart och effektivt sätt. Mitt samarbete med PO är väldigt gott sedan en längre tid och jag vet att vi kommer kunna fokusera på de mer taktiska bitarna nu för att göra BERA till en framgång. Förändring och omstrukturering är ibland nödvändigt och vi kommer tillsammans bygga ett starkt SensoDetect framåt
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
SensoDetect är ett spännande bolag på många sätt och jag, Pär Henriksson och några andra investerare gick föra året in i bolaget med målet att vända ett forskningsbaserat bolag med en stark IP och en demoprodukt till ett marknadsbolag med en stark produkt i en marknad som ständigt växer. Det kräver omstrukturering och fokus vilket både Jan och Johan satt grunden för under den senaste perioden, så nu tar vi nästa steg i förvandlingen från forskning till marknad. Målet är fortsatt lansering under senare delen av våren 2018.
Styrelsens ordförande, PO Rosenqvist, SensoDetect Ab (publ.)
Det är väldigt glädjande att vi kunna komma till denna punkt där vi ser en tydlig avsiktsförklaring och där vi redan tagit fram en plan för vidare steg. Intresset är väldigt stort från distributören och de KOL som de engagerat. Vi ser fram emot en mindre studie för att säkerställa alla data för denna population och samtidigt få möjligheten till att knyta kontakter med några av landets KOL för vidare arbete med marknadsintroduktion och fortsatt forskning. Den Syd Koreanska marknaden är synnerligen intressant för oss och med rätt partner ser jag stora möjligheter.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Vi arbetar kontinuerligt med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I samband med detta arbete har vi etablerat en god relation med Recall Capital Nordic AB som en långsiktig heltäckande samarbetspartner som inkluderar både finansieringsavtal och uppdrag att säkerställa aktiens likviditet på marknaden.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Det har varit en mycket spännande dag i Göteborg där jag förutom att jag fick möjlighet att presentera bolaget på scen också fick möjlighet att samtala med många intresserade små och stora aktieägare. Jag fick även möjlighet att träffa en av de stora investment bankerna när jag ändå var i Göteborg vilket är mycket positivt.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
För att nå våra mål fokuserar vi på att hitta partners och grupper av kliniker som kan leda till en snabbare utrullning. Vi vet att vi kan minimera utbildningen och uppstarten genom att rikta in oss på dessa grupper eftersom de arbetar nära varandra. Strategin och målen för 2020 är en utmaning, men också extremt inspirerande och vi är mycket fokuserade
VD Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)
ABR-tekniken är ett spännande område och det finns stora behov av objektiva markörer för dessa tillstånd (ADHD och ASD)
Emma Claesdotter, PhD och överläkare vid Lunds Universitets sjukhus (BUP)
Det är synnerligen positivt för både SensoDetect och naturligtvis för Emma att hennes doktorsavhandling nu är godkänd. Det stärker evidensen och ökar så klart förutsättningarna för oss
Johan Olson, CEO, SensoDetect AB (publ.)