Förhandsbesked om beviljat patent i Singapore

Report this content

AWA patent har meddelat Sensodetect att man från patentkontoret i Singapore avser att godkänna patentansökan, BRAINSTEM RESPONSE-PC-SG-DIV i Singapore med nr. 10201400779Q.

SensoDetect har anlitat AWA patent för att bistå med patentportföljen som idag består av 4 familjer och där BRAINSTEM RESPONSE är en av dessa. Brainstem response ansökan innefattar både ljudstimuli och analysdelen som SensoDetects techologi bygger på och är därför en viktig del i patentskyddet. 

"Jag är mycket glad att vi får positiva besked på patentansökan just i Singapore då jag vet att just Singapore är en maktfaktor i hela södra Asien. Så inte bara är psykisk ohälsa lika utbrett i Singapore som i resten av världen utan jag ser en potential även för expansion utanför Singapore. Därför tror jag att ett patent öppnar dörren för mer en mycket större marknad i samarbete med en lämplig regional aktör.", säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är mycket glad att vi får positiva besked på patentansökan just i Singapore då jag vet att just Singapore är en maktfaktor i hela södra Asien. Så inte bara är psykisk ohälsa lika utbrett i Singapore som i resten av världen utan jag ser en potential även för expansion utanför Singapore. Därför tror jag att ett patent öppnar dörren för mer en mycket större marknad i samarbete med en lämplig regional aktör.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)