Distributör från Syd Korea på besök för demo av BERA 3.0

Report this content

SensoDetect hade i förra veckan besök av den Syd Koreanska distributören igen för att diskutera vidare steg och för att demonstrera den nya BERA 3.0.

Distributören har sedan tidigare visat stort intresse för samarbete kring SensoDetects teknik och introduktion på den Syd Koreanska marknaden. Som ett led i de fortsatta förhandlingarna besökte de SensoDetects kontor i förra veckan för en kort demonstration och konkretisering av en plan för vidare förhandling med målsättning att introducera SensoDetect på marknaden. Planen är nu att i likhet med Sensodetects strategi först att genomföra en teststudie på plats för att verifiera att populationen stämmer upp mot den samlade databasen så som nu genomförs på motsvarande sätt i Bolivia.

För att säkerställa detta kommer ett mer konkret avtal upprättas inom kort och planen är att under våren leverera BERA 3.0 till Syd Korea för både tester och för att få systemen godkända enligt lokala regler för med-tech utrustning. Detta kommer ske i nära samarbete mellan SensoDetect och distributören.  

”Dialogen med distributören från Syd Korea är mycket lovande och vi ser stora möjligheter att etablera oss med deras hjälp på en synnerligen intressant marknad med tydliga behov inom psykiatrin. Strategin är som vi satt att först verifiera populationen mot tidigare markörer och optimera systemen. Men i förlängningen ser både vi och distributören att en introduktion på sikt bör inkludera ansökan om ersättningsmodell från deras myndighet, HIRA, så att testet blir en sanktionerad, standardiserad och gratis test. Fram till dess ser jag möjligheter för att så snart vi fått lokalt godkännande få igång privata mottagningar.”, säger Johan Olson, VD, SensoDetect Ab (publ.). 

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Dialogen med distributören från Syd Korea är mycket intressant och vi ser stora möjligheter att etablera oss med deras hjälp på en synnerligen intressant marknad med tydliga behov inom psykiatrin. Strategin är som vi satt att först verifiera populationen mot tidigare markörer och optimera systemen. Men i förlängningen ser både vi och distributören att en introduktion på sikt bör inkludera ansökan om ersättningsmodell från deras myndighet, HIRA, så att testet blir en sanktionerad, standardiserad och gratis test. Fram till dess ser jag möjligheter för att så snart vi fått lokalt godkännande få igång privata mottagningar.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (Publ.)