Sensodetect – Fulltecknad riktad emission, förtydligande

Report this content

Emissionen har skett genom UCCU och till dess partners som meddelats tidigare. Dessa partner tecknar var och en för sig och UCCU blir således inte en ny huvudägare i SensoDetect utan SensoDetect tillförs en grupp av investerare via UCCU med långsiktiga intressen i bolaget.  

”Jag är mycket positiv till att UCCU samlat en grupp investerare med intresse i SensoDetect och erbjudit oss möjligheten att säkra finansieringen på ett kostnadseffektivt sätt. Vi går in i en ny fas med lansering av nya BERA 3.0 och med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets helårsresultat”, säger Johan Olson, VD, Sensodetect. 

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Prenumerera

Citat

”Jag är mycket positiv till att UCCU samlat en grupp investerare med intresse i SensoDetect och erbjudit oss möjligheten att säkra finansieringen på ett kostnadseffektivt sätt. Vi går in i en ny fas med lansering av nya BERA 3.0 och med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets helårsresultat”
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)