Leverans och studie i Ukraina

Report this content

SensoDetect har avtalt med ett av Ukrainas större sjukhus om leverans av BERA 3.0 för en studie.

SensoDetect har avtalt om en leverans, som inkluderar en BERA 3.0, för att man på Sjukhuset skall kunna genomföra en studie inom främst Schizofreni vilket är ett av deras specialistområden. Detta kommer stödja lanseringen av BERA 3.0 då Schizofreni är en av de tre testerna som man initialt vill lansera. Schizofreni, ADHD och Autism är en mycket stor målgrupp och schizofreni är sannolikt den som är mest kostsam för samhället och individen varför det är en viktig del av Sensodetects erbjudande till vården. 

Schizofreni är en mycket allvarlig sjukdom som ofta leder till förändrad verklighetsuppfattning vilket ger upphov till svårigheter att skilja mellan verklighet och fantasi. Schizofreni är en kronisk sjukdom och drabbar som regel personer mellan 15 och 35. Globalt omfattas ca 1% av befolkningen och det drabbar både män och kvinnor. Dagens metoder för utredning är i huvudsak koncentrera till observationer av patienten med tester och intervjuer genomförda av läkare. Det är en kostsam process och tar långt tid så även om det idag finns bra hjälp att få i form av medicinering och behandling lider många i onödan. Behandling och utredning av Schizofreni beräknas öka enligt de marknadsundersökningar som nyligen presenterats från bland annat Persistence Market Research.

"SensoDetect är mycket väl förtrogna med Schizofreni marknadens utmaningar inte minst sedan en av våra grundare, Sören Nielzén, är specialist på omårdet. Det har därför varit en av grunderna i bolaget att arbeta med Schizofreni. Det finns en marknad både allmänt och inom rättsmedicinen som vi tidigare gjort en del arbete tillsammans med och det finns all anledning att fortsatt titta på detta med vår nya BERA 3.0. Jag uppfattar därför denna studie som mycket intressant och den kan öppna upp ytterligare marknader både regional och globalt.", säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Prenumerera

Citat

SensoDetect är mycket väl förtrogna med Schizofreni marknadens utmaningar inte minst sedan en av våra grundare, Sören Nielzén, är specialist på omårdet. Det har därför varit en av grunderna i bolaget att arbeta med Schizofreni. Det finns en marknad både allmänt och inom rättsmedicinen som vi tidigare gjort en del arbete tillsammans med och det finns all anledning att fortsatt titta på detta med vår nya BERA 3.0. Jag uppfattar därför denna studie som mycket intressant och den kan öppna upp ytterligare marknader både regional och globalt
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)