Stort intresse i Bolivia, sju Letter of Intent tecknade

Intresset för SensoDetects metodik är mycket stort i Bolivia. Besöket har hittills resulterat i att sju ledande aktörer har undertecknat Letter of Intent där ett intresse för användning av bolagets produkter är uttalat. Under besöket i Bolivia genomfördes presentationer hos åtta aktörer på tre olika platser med totalt ca 100 personer närvarande.

SensoDetect fick ett mycket positivt mottagande av de ca 100 deltagarna vid de olika mötena. Distributören som stod som värd hade samlat viktiga opinionsledare från såväl offentlig som privat vårdsektor i Bolivia, bland deltagarna återfanns ett antal särskilt välrenommerade läkare och forskare. Mötena har på ett professionellt sätt definitivt öppnat dörren för SensoDetect och har hittills resulterat i att sju av åtta aktörer återkommit med undertecknade Letter of Intent.

Avsikten med överenskommelserna är; Steg ett, aktörerna skall validera systemet och verifiera att samma resultat erhålls för populationen i Sydamerika som för den i Europa. Detta ger oss ett mycket gott underlag för vidare studier och forskning samtidigt som användarna kan bekanta sig med tekniken. Steg två, avtalet övergår till användning på kommersiell basis inom främst forskning och utveckling. Steg tre, distributören skall sprida SensoDetects produkter till ytterligare aktörer och applikationer. Den slutgiltiga ambitionen är en bred expansion i Latinamerika, som en intressant marknad för SensoDetect.

Bland de nu aktuella aktörerna återfinns två större universitet, ett privat och ett offentligt, samt två större sjukhus, även här ett privat och ett offentligt. Utöver detta en nationell referensklinik och två privata kedjor med kliniker.

Den Bolivianska marknaden är med sina dryga 10 miljoner invånare något större än den i Sverige. Den präglas dessutom av tillväxt och ökande efterfrågan inom vårdsektorn. Som tidigare meddelats understryker distributören att intresset är stort för ny metodik som förenklar och effektiviserar arbetet för de hårt ansträngda läkarna och psykiatrikerna i landet. Distributören pekade också på goda möjligheter att samarbeta med universitet och högskolor i Bolivia vilket vi efter att ha sammanfattat resan bara kan konstatera stämmer väl med resultatet.

”Våra aktiviteter i Bolivia ingår i vår pågående exportsatsning. Resan har resulterat i såväl nya kunskaper som potentiella intäkter på både kort och lång sikt. Att vi dessutom undertecknat LOI:s med några av Bolivias viktigaste aktörer öppnar möjligheter för snabb lokal verifiering av metodiken. Den kommersiella sidan är tydlig på alla plan. Detta gör satsningen extra intressant för oss.”, säger VD Johan Olson

 

Johan Olson
VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 0705-424600
e-post: jo@sensodetect.se

 

Pär H Henriksson
Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 070-547 09 85
E-post: per@henriksson.se

Sensodetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Citat

Våra aktiviteter i Bolivia ingår i vår pågående exportsatsning. Resan har resulterat i såväl nya kunskaper som potentiella intäkter på både kort och lång sikt. Att vi dessutom undertecknat LOI:s med några av Bolivias viktigaste aktörer öppnar möjligheter för snabb lokal verifiering av metodiken. Den kommersiella sidan är tydlig på alla plan. Detta gör satsningen extra intressant för oss.
VD, Johan Olson