SensoDetect - Fördjupar avtal med Sydkoreansk distributör

SensoDetect har sedan tidigare meddelat att parterna tecknat en avsiktsförklaring avseende Sydkoreanska marknaden. Nu har parterna fördjupat samarbetet och tecknat ett distributionsavtal för Sydkoreanska marknaden efter att distributören haft möjlighet att utvärdera SensoDetect BERA 3.0 och besökt SensoDetect i Sverige några gånger under året.

Den sydkoreanska marknaden är stor och man har en något högre grad, 27,6%, av mental sjukdom än övriga länders genomsnitt, ca 25%. 

Sydkorea har en befolkningsmängd på drygt 51 miljoner vilket ger en grupp med mental ohälsa i landet som överstiger 14 miljoner personer.

Gruppen som insjuknar och diagnostiseras varje år ligger fortsatt väldigt lågt runt ett par hundra tusen personer vilket delvis förklaras med att det inte finns effektiva metoder att diagnostisera och behandla. Sydkorea satsar mycket pengar på att försöka komma till rätta med den psykiska ohälsan i landet och har sedan 2010 öka sina anslag till psykvården kraftigt. Distributören har därför pekat på det stora behov som finns och vikten av att med hjälp av KOL (key opinion leaders) visa vägen till enklare diagnostisering, behandling och uppföljning av behandling.SensoDetect kan vara ett alternativ som kan effektivisera i flera olika steg och det gör marknaden intressant.

Sydkorea har egna regler för medicinsk teknik och därför har distributören i avtalet med SensoDetect en viktig roll för att lotsa igenom Sensodetects teknik till godkännande i Sydkorea. Då distributören har både god erfarenhet och tillgång till relevant expertis kommer detta underlätta processen avsevärt enligt parternas gemensamma bedömning.

"Det är synnerligen intressant att vi nu fördjupar vårt samarbete med en part som jag upplever som väldigt dedikerad och med rätt förutsättningar. Det möjliggör enligt min bedömning att vi skall kunna nå en potentiellt mycket stor marknad lokalt i Sydkorea och det i sin tur kan vara en språngbräda vidare ut i ASEAN området. Initiala undersökningar visar att behovet är mycket stort inte bara i Sydkorea utan även i Japan och andra delar av regionen där man värderar objektiva stöd mycket högt. Intressant nog verkar kostnaderna inte vara det stora problemet utan man är mer intresserad av effektivitet och objektivitet samt en hög grad av service och support vilket passar oss bra när vi nu snart fått vår automatisering på plats." säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är synnerligen intressant att vi nu fördjupar vårt samarbete med en part som jag upplever som väldigt dedikerad och med rätt förutsättningar. Det möjliggör enligt min bedömning att vi skall kunna nå en potentiellt mycket stor marknad lokalt i Sydkorea och det i sin tur kan vara en språngbräda vidare ut i ASEAN området. Initiala undersökningar visar att behovet är mycket stort inte bara i Sydkorea utan även i Japan och andra delar av regionen där man värderar objektiva stöd mycket högt. Intressant nog verkar kostnaderna inte vara det stora problemet utan man är mer intresserad av effektivitet och objektivitet samt en hög grad av service och support vilket passar oss bra när vi nu snart fått vår automatisering på plats.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)