Ny analys för SensoDetect Q3 från Analyst group

Analyst group har gjort en analyst på SensoDetect med bas i tredje kvartalet som finns att läsa på deras hemsida.

Ny analys för SensoDetect Q3 från analystgroup finns att läsa via länk här: SensoDetect analys Q3

Mer om Analyst Group;

"Analyst Group grundades 2014, en tid då informationen att tillgå gällande små- och medelstora bolag ansågs vara bristfällig. Därför valde Analyst Groups grundare att starta upp en analystjänst med visionen att belysa och sprida korrekt information för att ge bättre stöd i investeringsbeslut.

Idag är Analyst Group ett snabbväxande analyshus med huvudsäte i Stockholm och med filial i Lund. Vi arbetar utifrån värdeorden engagemang, passion och förtroende, med ambitionen att skriva korrekta och objektiva analyser. Därför erbjuder vi två typer av analyser. Vi erbjuder dels bolag som vi anser intressanta, att på uppdrag, utföra analyser mot ersättning. Samtidigt tillhandahåller vi oberoende analyser på bolag som vi anser har särskilt intressant investeringsidé.

Vår vision är att vara en digital plattform vilken presenterar djupgående information och investeringsidéer för att bidra till ökad transparens.

Som länk mellan investerare och företag ger vi stöd i investeringsbeslut, kapitalallokering och kommunikationsvägar."


"Vi samarbeter med Analystgroup då vi menar att det är viktigt både för oss som bolag att få information om hur vi uppfattas och hur vi kommunicerar våra framsteg likväl som det är viktigt för våra ägare och investerare att få en djupare analys av vad bolaget kommunicerat och vart vi är på väg. Även om jag ibland kan tycka att det är väldigt konservativt och försiktigt så är det ju det som gör det så viktigt. Det ger mig en förståelse om hur vi kan förbättra vår kommunikation men så klart också ger det en motvikt till våra ägare och potentiella nya investerare. Från det hoppas jag att alla både befintliga och potentiella investerare kan se potentialen och nyttan med det SensoDetect arbetar med och snart kommer lansera på allvar!", Säger VD, Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.)


Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi samarbeter med Analystgroup då vi menar att det är viktigt både för oss som bolag att få information om hur vi uppfattas och hur vi kommunicerar våra framsteg likväl som det är viktigt för våra ägare och investerare att få en djupare analys av vad bolaget kommunicerat och vart vi är på väg. Även om jag ibland kan tycka att det är väldigt konservativt och försiktigt så är det ju det som gör det så viktigt. Det ger mig en förståelse om hur vi kan förbättra vår kommunikation men så klart också ger det en motvikt till våra ägare och potentiella nya investerare. Från det hoppas jag att alla både befintliga och potentiella investerare kan se potentialen och nyttan med det SensoDetect arbetar med och snart kommer lansera på allvar!
VD, Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.)