SensoDetect - Leverans och utbildning genomförd i London

Sensodetect har som meddelats tidigare avtalat om leverans av en BERA 3.0 till London. Denna leverans är nu klar och inkluderade även 1 dags kombinerad utbildning och tester på kända patienter. Dessa tester har även analyserats av Sensodetect efter leverans och de är mycket tydliga. Det ger frihet att fortsätta med en mindre studie på kliniken som gör att vi kan säkerställa tekniken både regulatoriskt och förtroendemässigt vilket är planen med den introduktionsmodell som SensoDetect satt upp i sin strategi för introduktion av BERA 3.0 på marknaden.

"Det är mycket glädjande att vi nu levererat och utbildat kliniken i London på BERA 3.0. De kommer nu genomföra vidare tester för att säkerställa BERA 3.0 i en mindre studie i enlighet med den plan som satts inför marknadsintroduktion. UK kommer bli en mycket intressant marknad för oss och vi för diskussioner med distributörer där parallellt med direkta kontakter med kliniker så som denna i London. Det finns både intresse, betalningsvilja och uppdämt behov enligt min bedömning vilket gör det extra intressant.", sägare VD, Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.) 

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket glädjande att vi nu levererat och utbildat kliniken i London på BERA 3.0. De kommer nu genomföra vidare tester för att säkerställa BERA 3.0 i en mindre studie i enlighet med den plan för introduktion av BERA 3.0 som satts inför marknadsintroduktion. Uk kommer bli en mycket intressant marknad för oss och vi för diskussioner med distributörer där parallellt med direkta kontakter med kliniker så som denna i London. Det finns både intresse, betalningsvilja och uppdämt behov enligt min bedömning vilket gör det extra intressant.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)