SensoDetect - Nytt nyhetsbrev från SensoDetect

SensoDetects nya Nyhetsbrev går nu att ladda ner, se bilagd pdf.

Så här inleds det nya nyhetsbrevet;

"Välkommen till SensoDetects nya Nyhetsbrev!

För att ge dig som visat intresse för Sensodetects aktier, produkter och information kommer vi löpande att samla information som rör dels SensoDetect men även ge dig tips och länkar till andra relevanta nyheter som släppts under perioden.

Målsättningen med detta är att ge dig en bättre insikt inte bara i vad som händer kring SensoDetect i media utan också mer om branschen och annan relevant information...."

Anmäl intresse för kommande nyhetsbrev på SensoDetect.com, via info-mailen eller ta del av det via Cision och Spotlight SE.

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera