SensoDetect - Stärker marknadsfokus genom samarbete med Innomedica

SensoDetect har tecknat samarbetsavtal med Innomedica från Finland rörande identifiering av potentiella partners och distributörer i Europa med fokus på Tyskland och Storbritannien.

Sensodetect har valt att samarbeta med Innomedica från Finland för att stärka fokus på marknaderna i Europa och främst Tyskland samt Storbritannien. Innomedica bedriver verksamhet även i Sverige och Japan men utgår från Helsingfors i Finland.

Innomedica Ltd. (grundades 1997) är ett affärsutvecklingsföretag som har kompetens inom marknadsanalys och företagspartnerskap, dvs. distributionsnätverksutveckling och tekniklicensavtal. Innomedica är specialiserat på att samarbeta med life science och medicintekniska företag för att stödja deras FoU-lösningar och kommande produktlanseringar i nya områden. Innomedics team består av personer med doktors- och magisterexamen i relevanta discipliner. Alla teammedlemmar har en lång, konsekvent yrkesbakgrund inom biovetenskap.

Sedan 1997 har Innomedica tillhandahållit tjänster till mer än 250 biovetenskapliga, medicintekniska och bioekonomiska företag i Europa, Japan och USA.

Innomedica har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland och närvaro också i Sverige och Japan. Innomedicas affärsutvecklingstjänster är särskilt inriktade på den europeiska och japanska marknaden.

Innomedica och SensoDetect inleder samarbetet omgående och kommer pågå under 2018.

"Det är mycket glädjande att vi fått med oss en så etablerad aktör som Innomedica. Det öppnar upp ett nätverk av partner och distributörer. Jag ser möjlighet att på relativt kort tid få en mycket tydlig bild av potentiella partners och distributörer. Med BERA 3.0 på gång är det viktigt att vi parallellt fokuserar på marknad och Innomedicas team kommer vara ett viktigt komplement till våra egna resurser.", säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (Publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar