SensoDetect – Studie med Dr Afzal Ghazala avseende hörselhallucinationer

Sensodetect startar nu tillsammans med Londonbaserade Dr Afzal Ghazala en studie rörande en ny metod för att med ljud minska hörselhallucinationer vid psykossjukdomar. Studien finansieras av Engelska organisationer sedan Vinnova avslagit ansökan.

Schizofreni och psykossjukdom med förekomst av hörselhallucinationer drabbar omkring en procent av världens befolkning. Medicinering är viktig men har begränsad effekt på
hörselhallucinationer. Vidare avstår vissa individer av olika anledning medicinering.
Därför är det angeläget med komplementära behandlingsformer, gärna lättanvända och till lågt pris, för att kunna erbjudas globalt.
SensoDetect arbetar inom psykoakustik och psykiatrisk forskning tillsammans med Dr Afzal Ghazala, en Londonbaserad psykiatriker med livslång erfarenhet av behandling av psykiskt sjuka, som föreslår en hörlursbaserad apparatur som med självvalda ljudsekvenser maskerar och minskar hörselhallucinationer.

Sensodetects ersättning i projektet motsvarar ca 50.000kr samt 50 % av eventuella IP resultat.

Det etablerade samarbetet med Dr. Ghazala fortsätter som vanligt, men diskussioner först även för andra möjliga projekt och tillämpningar då båda parter anser att det är av stor vikt att fortsätta utröna möjligheterna med Sensodetects system.

Ansökan till Vinnova har meddelats tidigare via Aktietorget den 27 januari 2017 - SensoDetect: SensoDetect - Samarbete fördjupas med Dr Afzal Ghazala

Projektet startar omgående och avslutas före årsskiftet (senast 31/12 2017) enligt plan.

”Det är mycket positivt att vi genom Engelska intressenter och deras tilltro nu fått medel att genomföra denna mycket viktiga studie trotts Vinnovas avslag. Projektet visar att vår utrustning har potential inom så många fler områden än vi hittills haft fokus på och jag tror vi kommer se många nya studier växa fram efterhand som BERA tekniken blir allt mer känd. Vi har bara skrapat lite på ytan av marknaden inom forskning det är uppenbart och spännande!”, säger VD Johan Olson

 

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017.

 

Sensodetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket positivt att vi genom Engelska intressenter och deras tilltro nu fått medel att genomföra denna mycket viktiga studie trotts Vinnovas avslag. Projektet visar att vår utrustning har potential inom så många fler områden än vi hittills haft fokus på och jag tror vi kommer se många nya studier växa fram efterhand som BERA tekniken blir allt mer känd. Vi har bara skrapat lite på ytan av marknaden inom forskning det är uppenbart och spännande!
Vd Johan Olson