SensoDetect tecknar LOI med sydkoreansk distributör efter möte i Sverige

SensoDetect har tecknat ett LOI (letter of intent) med en sydkoreansk distributör. Parterna träffades första gången i somras i samband med en större konferens i Köpenhamnsområdet och nu efter ett andra möte har parterna kommit överens om grunderna för ett vidare samarbete som klargjorts i ett LOI. Målet är att inom kort ta nästa steg mot ett distributionsavtal för i första hand den Sydkoreanska marknaden.


Tidsplanen för samarbetet är i linje med den plan som SensoDetect satt upp för lansering av nya BERA 3.0. Målsättningen är därför att så snart som möjligt, början på 2018, sätta grunderna för samarbetsavtalet. Detta avtal är uppdelat i några steg för att säkerställa en positiv utveckling på en stor och intressant marknad.
Initialt kommer SensoDetect att tillsammans med Distributörens vårdpartners i Sydkorea göra en mindre studie för att säkerställa att testerna ger samma svar för denna population. Samtidigt skapas ytterligare möjligheter för förfining och utveckling av specifika markörer för en ny population. Fokus kommer ligga på ADHD i första steget.

Efter att BERA tekniken verifierats på den lokala marknaden är avsikten att distributören ska sikta på att få in teknologin som en standard för diagnosstöd av ADHD i Sydkorea. Första steget i lanseringen är till kliniker med större volymer och man räknar med att aktuella kliniker kommer göra minst 600 mätningar per år och maskin. BERA har en kapacitet på avsevärt mycket högre volymer men då SensoDetects strategi är att ta betalt per mätning krävs det i första hand bara ett minimum antal för att teckna avtal. ROI (Return On Investment) för BERA beräknas till ca 3-6 månader.

Den sydkoreanska marknaden bedöms vara stor och man har till och med en något högre grad, 27,6%*, av mental sjukdom än övriga länders genomsnitt, ca 25%**. Självmordsgraden är dessutom hög och landet satsar mycket på att försöka komma till rätta med den mentala ohälsan i landet. Man har ökat budgeten för mental ohälsa från ca 18 MUSD 2010 till nu 43 MUSD 2014 och har sedan dess uttalat att man vill satsa ännu hårdare på att få rätsida på den mentala ohälsan. Sydkorea har en befolkningsmängd på drygt 51 miljoner och behovet av en ökning av budgeten för mental ohälsa är tydlig. Därför menar distributören och KOL (Key Opinion Leaders) att det är viktigt att hitta effektiva lösningar. SensoDetect kan spela en viktig roll i detta arbete och distributören ser möjligheter att standardisera metoden.

- Det är väldigt glädjande att vi kunna komma till denna punkt där vi ser en tydlig avsiktsförklaring och där vi redan tagit fram en plan för vidare steg. Intresset är väldigt stort från distributören och de KOL som de engagerat. Vi ser fram emot en mindre studie för att säkerställa alla data för denna population och samtidigt få möjligheten till att knyta kontakter med några av landets KOL för vidare arbete med marknadsintroduktion och fortsatt forskning. Den sydkoreanska marknaden är synnerligen intressant för oss och med rätt partner ser jag stora möjligheter, Säger VD Johan Olson, SensoDetect AB (Publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2017.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society 

*NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4890259/

** WHO, http://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/


Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är väldigt glädjande att vi kunna komma till denna punkt där vi ser en tydlig avsiktsförklaring och där vi redan tagit fram en plan för vidare steg. Intresset är väldigt stort från distributören och de KOL som de engagerat. Vi ser fram emot en mindre studie för att säkerställa alla data för denna population och samtidigt få möjligheten till att knyta kontakter med några av landets KOL för vidare arbete med marknadsintroduktion och fortsatt forskning. Den Syd Koreanska marknaden är synnerligen intressant för oss och med rätt partner ser jag stora möjligheter.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)