Statusuppdatering angående Tromsö-studien

SensoDetect väljer att inte gå vidare med produktutvecklingen avseende bipolär sjukdom efter bristfälligt resultat.

Hjärnstamsaudiometri (mätning av hjärnstamsaktivitet orsakad av ljudstimuli) utfördes av en forskargrupp vid UNN (Universitetssjukhuset Nord-Norge) i Tromsö på 36 patienter, varav 12 i vardera gruppen för bipolära och schizofrena patienter samt för friska kontroller. SensoDetect analyserade bipolär- och schizofreni-typiska markörer (kännetecken i hjärnstamsaktivitet) skapade efter tidigare mätningar av patienter med säkerställd sjukdom. Resultaten översändes därefter för avblindning till oberoende tredje part.

- Vi följde upp en tidigare framgångsrik oblindad pilotstudie med denna blindade openfield-studie. Vi hade 12 patienter med diagnoserna bipolär sjukdom och schizofreni i tillägg till 12 friska kontroller. Denna studie visar väldigt hög sensitivitet (andel sjuka personer som identifieras genom test) men lägre specificitet (andel friska personer som friskförklaras genom test) när vi jämför bipolära med friska kontroller. I fallet schizofreni är det motsatta förhållanden: hög specificitet men lägre sensitivitet. Vi kommer nu att granska materialet och analysera det mer noggrant i samband med vidare publikation, säger forskargruppen i Tromsö under ledning av professor Rolf Wynn och MD Viktor Wahlström.

– SensoDetect uppnådde dessvärre inte önskade resultat i valideringen av biomarkör för bipolär sjukdom. Detta är en del av processen att utveckla nya produkter och Bolaget väljer att inte gå vidare med produktutvecklingen avseende bipolär sjukdom i detta skede. För bolaget innebär det att vi kan fokusera på befintliga produkter samt lägga mer resurser på barn och ungdomspsykiatrin, säger Martin Terins, VD SensoDetect.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Martin Terins
VD, SensoDetect Aktiebolag
Telefon: 046 - 15 79 04, 070-527 21 10
E-post: martin.terins@sensodetect.com

SensoDetect Aktiebolag är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar