Utbildning i Bolivia på första BERA 3.0 klar

SensoDetect har under den 19-22 februari utbildat personal på plats i Bolivia på det nya systemet BERA 3.0. Två personer har certifierats för att utföra tester enligt den plan som lagts upp och har som målsättning att verifiera BERA 3.0.


SensoDetect har certifierat personal på Psychology Department vid Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) i Santa Cruz, Bolivia. Detta har skett under perioden 19-22 februari och är ett första steg i den plan som lagts för lansering av BERA 3.0 i Bolivia. Tester på en frisk kontrollgrupp och en med fastställda diagnoser kommer att göras. Syftet är dels att kontrollera att populationen inte avviker mot tidigare population som testats samt att ge stöd, träning och underlag för fortsatt användning och spridning i Bolivia och i regionen i stort.

”Som universitet är vi intresserade av att utvärdera och bidra till utvecklingen av en teknologi som objektivt kan bidra till viktig information om avvikelser i hjärnan. Projektet kommer att involvera breda intressen, utöver ADHD, autismspektrum och psykossjukdomar även demens”, säger Dr Marion Schulmeyer som leder evalueringen av BERA på UPSA.

"Det är glädjande att vi på plats kunnat utbilda, informera och stödja både vår distributör och personal. Det finns ett uppenbart sug och behov efter ett effektivt test som kan underlätta för vården och patienterna. Potentialen med att etablera sig i ett land som Bolivia är efter vad jag ser mycket större än vad vi trott, då närheten till och samarbetet med grannländer är betydande. Det är positivt men vi ska ändå ta detta steg för steg och se till att alla delar faller på plats så att vi kan vara helt säkra att allt fungerar när vi väl lanserar på bred front. Det känns dock som ett stort steg att både öppna i en ny marknad och att göra vår första studie med nya BERA 3.0.", säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

Johan Olson
VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 046-15 12 73
e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att vi på plats kunnat utbilda, informera och stödja både vår distributör och personal. Det finns ett uppenbart sug och behov efter ett effektivt test som kan underlätta för vården och patienterna. Potentialen med att etablera sig i ett land som Bolivia är efter vad jag ser mycket större än vad vi trott, då närheten till och samarbetet med grannländer är betydande. Det är positivt men vi ska ändå ta detta steg för steg och se till att alla delar faller på plats så att vi kan vara helt säkra att allt fungerar när vi väl lanserar på bred front. Det känns dock som ett stort steg att både öppna i en ny marknad och att göra vår första studie med nya BERA 3.0
Vd, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)
Som universitet är vi intresserade av att utvärdera och bidra till utvecklingen av en teknologi som objektivt kan bidra till viktig information om avvikelser i hjärnan. Projektet kommer att involvera breda intressen, utöver ADHD, autismspektrum och psykossjukdomar även demens
Dr Marion Schulmeyer som leder evalueringen av BERA på UPSA, Bolivia