VD förvärvar aktier i SensoDetect

Johan Olson, VD i SensoDetect AB, förvärvar 500 000 aktier från företrädare för investerargruppen.

Johan Olson, VD i SensoDetect AB, förvärvar 500 000 aktier av Pär Henriksson, PO Rosenqvist och Martin Linde. De sistnämnda är samtliga företrädare för investerargruppen och involverade i det pågående förändringsarbetet som leds av Johan Olson. Enligt överenskommelsen skall Johan Olson betala kronor 1,20 per aktie, priset för aktierna har satts efter en förhandling och är baserad på ett medelvärde under december månad med sedvanlig nedräkning. Skälet till upplägget är att företrädarna för investerargruppen ser stora fördelar med en ledare som har personligt ekonomiskt engagemang i bolaget. Det aktuella upplägget har fördelen att SensoDetect inte behöver emittera nya aktier eller kalla till bolagsstämma då styrelsen inte kan fatta beslut om riktade emissioner till styrelsemedlemmar eller VD.

”SensoDetect har en produkt som jag tror på. Bolaget genomför ett omfattande förändringsarbete i enlighet med en plan som investerargruppen har lagt. Planen är baserad på en omfattande analys av bolaget. Jag har fått uppdraget att genomföra denna plan. Det är viktigt att jag visar engagemang och tydlighet i arbetet, detta gäller inte minst ägandet. I min roll som VD vill jag vara en betydande ägare och tydligt visa min tro på bolaget och dess potential. ” säger Johan Olson.

”Jag är mycket glad att Johan Olson, vår nya VD, tydligt visar sitt engagemang och sin tro på bolaget genom att gå in som stor ägare. Johan är en mycket kvalificerad person, jag vet detta från flera års samarbetet med honom i olika projekt. Johan vet hur marknaden fungerar, hur man bygger upp en organisation, att Johan har varit involverad i SensoDetect tidigare som konsult är en pluspoäng. Johan visar nu sitt engagemang och sin tro på SensoDetect och det förändringsarbete som vi påbörjat. Faktiskt var rekryteringen av Johan som VD ett viktigt steg i denna plan. Mer om planen och de aktiviteter som nu genomförts eller kommer att genomföras publiceras inom kort via lämpliga kanaler”, säger Pär Henriksson, styrelseordförande i SensoDetect AB

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0705-424600

e-post: jo@sensodetect.com

 

Pär H Henriksson

Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 070-547 09 85

E-post: per@henriksson.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017.

Sensodetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

SensoDetect har en produkt som jag tror på. Bolaget genomför ett omfattande förändringsarbete i enlighet med en plan som investerargruppen har lagt. Planen är baserad på en omfattande analys av bolaget. Jag har fått uppdraget att genomföra denna plan. Det är viktigt att jag visar engagemang och tydlighet i arbetet, detta gäller inte minst ägandet. I min roll som VD vill jag vara en betydande ägare och tydligt visa min tro på bolaget och dess potential.
Vd Johan Olson
Jag är mycket glad att Johan Olson, vår nya VD, tydligt visar sitt engagemang och sin tro på bolaget genom att gå in som stor ägare. Johan är en mycket kvalificerad person, jag vet detta från flera års samarbetet med honom i olika projekt. Johan vet hur marknaden fungerar, hur man bygger upp en organisation, att Johan har varit involverad i SensoDetect tidigare som konsult är en pluspoäng. Johan visar nu sitt engagemang och sin tro på SensoDetect och det förändringsarbete som vi påbörjat. Faktiskt var rekryteringen av Johan som VD ett viktigt steg i denna plan. Mer om planen och de aktiviteter som nu genomförts eller kommer att genomföras publiceras inom kort via lämpliga kanaler
Styrelseordförande, Pär H Henriksson