vVD, Sara Nehlstedt, tar över som tillförordnad VD

Sara Nehlstedt, en av grundarna i SensoDetect AB och vVD, tar över som tillförordnad VD. Sara har en lång erfarenhet av bolaget och har ingått i dess ledning sedan grundandet. Processen att rekrytera en ny VD med lämplig profil och bakgrund pågår.

Sara Nehlstedt, vVD, tar över som tillförordnad VD med omedelbar verkan. Sara är en av grundarna i SensoDetect AB och har därmed en lång erfarenhet av bolaget. Sara kan processerna i bolaget och har en framskjuten roll bland annat som bolaget kvalitetsansvarige. Saras bakgrund som audionom har medfört att hon nära företagets kunder och användare.

”Att rekrytera en ny VD är ett av fokusområdena i det förändringsarbete som nu pågår. Det är viktigt att hitta en VD med rätt bakgrund och erfarenhet, en daglig ledare som tillsammans med personalen och styrelsen kan genomföra den förändringsplan som nu är under framtagande. Planen är resultatet av det arbete, som den grupp entreprenörer och investerare som nyligen gick in i bolaget, har tagit fram efter analyser av företaget och dess förutsättningar att nå framgång”, säger Pär Henriksson, styrelseordförande i SensoDetect. ”Gruppen har i denna analys konstaterat att SensoDetect har en produkt som efterfrågas av såväl patienter, sjukvårdspersonal som samhället. SensoDetect BERA® och SensoDetect BAS® har potential att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt tillföra nya data som underlättar för sjukvårdspersonalen att ställa rätt diagnos. Produkter som kan korta ner de mycket långa och växande köerna till utredning vid misstänkt psykisk sjukdom. Ledningen återkommer inom kort med mer information avseende den pågående vitaliseringsprocessen som kommer att utgöra en plattform för ett kommersiellt genombrott för SensoDetect® BERA® och SensoDetect BAS®, bolagets unika patenterade produkter”, avslutar Pär Henriksson.

Pär H Henriksson

Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag

Telefon: 070-547 09 85

E-post: per@henriksson.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2016.

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar