Redeye: Senzime - Högt tempo i verksamheten

Senzime kommunicerade att ett trettiotal TetraGraph system hade levererats till kunder under halva Q2. Vi förväntar oss att antalet distributörer som bidrar till försäljningen ökar i takt med att utbildning blir klar och lansering sker på respektive marknad. I denna analysuppdatering går vi igenom den senaste kvartalsrapporten och våra förväntningar på bolagets framtida utveckling.

Läs mer och ladda ner vår nya research update: https://goo.gl/TGyxNQ

Bli medlem hos Redeye för att följa bolaget och få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/

Om oss

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Prenumerera