Senzime utökar bolagets advisory board och tillsätter ny CTO

Uppsala, 20 november 2015. Senzime meddelade idag att bolagets advisory board utökas med två personer med kompletterande erfarenheter från entreprenörskap, diagnostik och kirurgi. Vidare tillträder Anders Jacobson som ny CTO (teknisk chef). Han kommer närmast från Biotage där han var ansvarig för instrumentutveckling.

Inför det fortsatta utvecklingsarbetet och strategifrågor rörande produkt- och affärsutveckling samt kommersialisering har Senzime utökat sitt advisory board till att utöver Lars Wiklund även innefatta Ann-Kristin Berggren, operationssköterska samt Tomas Lorant, transplantationskirurg.

Ann-Kristin Berggren är legitimerad operationssjuksköterska med erfarenhet från läkemedelsindustri och entreprenörskap. Hon är utbildad marknadsekonom och arbetar nu som rådgivare till life science bolag. Tomas Lorant är docent i experimentell transplantationskirurgi och överläkare vid transplantationskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hans forskning rör transplantationsimmunologi, avstötningsmekanismer och organpreservation. Forskningen involverar såväl kliniska som experimentella studier.

Dessa personer och deras kompletterande erfarenheter från entreprenörskap, diagnostik och kirurgi kommer vara en stor tillgång i ett flertal viktiga frågor under den fortsatta utvecklingen av Senzime.

Vidare tillträder Anders Jacobson som ny CTO. Han efterträder Thomas Carlsson som går i pension under våren. Anders kommer närmast från Biotage Sweden AB, ett bioteknikföretag som erbjuder separationsteknologier och lösningar för analytisk kemi, där han var ansvarig för instrumentutveckling. Tidigare var Anders VP Technology, Development and Supply på Prostalund Sweden AB, ett medicinskteknikbolag som erbjuder produkter inom urologi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: +46 708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

Om Senzime
Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande engångsartiklar som möjliggör automatiserad, kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor, bland annat glukos (socker). Senzime har två produktplattformar för kontinuerlig mätning av glukos och laktat – BioSenz för bioteknik och CliniSenz, ett system för kontinuerlig patientmonitorering. Genom mikrodialys i vävnad eller blod kan Senzime erbjuda ett komplett patientmonitoreringssystem vilket möjliggör kontinuerlig monitorering, vilket är kritiskt för att snabbt detektera komplikationer efter operationer och styra efterbehandlingar. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget. www.senzime.com

Om oss

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Prenumerera

Dokument & länkar