ADAPT juni 2016


Nu sjömäts delar av Stockholms skärgård för första gången sedan slutet av 1800-talet. De lila områdena är sjömätta hittills under 2016, de röda områdena kommer att sjömätas under återstoden av 2016 och 2017.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera