Adapt sjokort


De äldre metoderna för sjömätning när man använde sig av handlod gav mätningar där det ibland var glest mellan mätpunkterna (de gröna punkterna). Det innebar att det helt saknades djupdata i områdena mellan mätpunkterna. I ett sådant område visade sig djupet vara knappt fyra meter (den röda markeringen över till vänster om mitten av bilden) istället för tio meter.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera