Gasfylld bomd


Vid kartläggning av dumpade stridsmedel i Östersjön 2012 påträffades stora mängder senapsgasbomber på havsbotten, bland annat denna bomb. Nu finns indikationer på att några vrak som sänktes väster om Måseskär efter andra världskriget också var lastade med senapsgas.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera