SAR-ovning


Den svenska modellen för sjöräddning bygger på samverkan mellan parter – myndigheter, frivilligorganisationer, rederier och andra stater. Bilden är från en sjöräddningsövning i Göteborg 2014 då Sjöfartsverket, Trafikverket, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, polisen och den kommunala räddningstjänsten övade evakuering från en av Trafikverkets vägfärjor.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera