En heldag under havsytan i Norrköping

Maritim djupdata, maringeologi och sjömätning är några av de punkter som står på programmet för heldagsseminariet En dag på djupet som arrangeras på Visualiseringscenter i Norrköping den 21 november

Intresset för havet som resurs ökar från många håll och djupdata utgör viktig kunskap för alla komplexa frågor kring våra hav och insjöar. Det finns stor efterfrågan på digital djupdata, bland annat för att ta fram djupkurvor och siffror till sjökorten, men även som underlag för maritim forskning och till exempel vid etablering av vindkraftverk till havs samt vid kabel- och rördragning på havsbotten.

På torsdag den 21 november samlas forskare, experter och sakkunniga inom bland annat sjömätning, maringeologi och havsförvaltning i Norrköping för ett heldagsseminarium med syftet att lyfta fram olika användningsområden för djupdata.

- Vi vill skapa ett intresse och engagemang för de möjligheter som finns för att använda djupdata även utanför sjöfartssektorn, säger Ralf Lindgren, systemchef inom affärsområdet sjögeografi på Sjöfartsverket.

Seminariet innehåller korta presentationer från olika aktörer inom exempelvis havsmiljö, oceanografi, havsplanering, marin geologi och kustzonsfrågor. Bland annat deltar Linda Gustavsson från Sjöfartsverket och berättar om den pågående havsgränsutredningen – var går egentligen Sveriges gränser till havs?

Välkommen till Visualiseringscenter, Kungsgatan 54 i Norrköping, torsdag 21 november. Seminariet inleds kl. 8.30 och pågår till kl. 16.30. Arrangörer är Sjöfartsverket och ULI Geoforum.

Hela programmet hittar du här: http://uli.se/en-dag-pa-djupet

Ytterligare upplysningar:

Ralf Lindgren, systemchef sjögeografi, Sjöfartsverket. Tfn: 010-478 49 12

Mikael Tarandi, kanslichef/VD, ULI Geoforum. Tfn: 073-83 39 090

Tobias Fälth, informatör, Sjöfartsverket. Tfn: 010-478 49 43

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

Vi vill skapa ett intresse och engagemang för de möjligheter som finns för att använda djupdata även utanför sjöfartssektorn.
Ralf Lindgren, systemchef inom affärsområdet sjögeografi på Sjöfartsverket