Europeiska fartygssimulatorer kopplas samman i Göteborg

Nu kopplas flera fartygssimulatorer runt om i Europa samman med Sjöfartsverkets och Chalmers simulatorcentrum på Lindholmen i Göteborg. Denna veckan möts fartygsbefäl från Sverige, Finland, Tyskland och Spanien i en virtuell miljö för att öva svåra sjötrafiksituationer.

– Den här typen av tester har aldrig tidigare gjorts och skapar helt nya möjligheter för att studera komplexa trafiksituationer där flera fartygsbryggor från olika länder kan samspela, säger Per Setterberg, Sjöfartsverkets aktivitetsledare i projektet MONALISA 2.0.

Fartygssimulatorer är en förutsättning för att på ett säkert sätt öva situationer till sjöss, men också för att studera interaktion mellan människa och maskin. Tidigare har de simulatorer som finns på Chalmers och Sjöfartsverkets simulatorcentrum i Göteborg kunnat samköras för att genomföra större tester och övningar. Nu tas nästa steg.

– Inom ramen för simulatornätverket European Maritime Simulator Network kommer vi att koppla samman simulatorer i Finland, Tyskland, Spanien och Sverige. Med den här lösningen får vi helt nya möjligheter att studera och öva svåra trafiksituationer på ett realistiskt sett. Vi kommer att kunna genomföra simuleringar med fartygsbryggor som är bemannade på en rad olika platser, säger Per Setterberg.

I framtiden kommer ytterligare simulatorer att kunna koppas samman i nätverket. Den nya tekniken gör att olika institutioner runt om i hela Europa kan samarbeta och skapar möjligheter för utbyte av utbildning mellan olika maritima simulatorcentrum.

Tekniken för att kunna koppla samman olika simulatorcentrum har utvecklats inom ramen för e-navigationsprojektet MONALISA 2.0. Ett av målen med projektet som leds av Sjöfartsverket är att ta fram ett helt nytt koncept för effektivare och säkrare sjöfart. Dagens system för övervakning av sjöfarten medger bara att man kan avläsa ett fartygs kurs och fart i realtid men inte dess färdplan. När det nu blir möjligt för fartygen att dela med sig av sina färdplaner kan komplexa trafiksituationer förutses och fartygen kan få hjälp från en landcentral att lösa situationen innan den uppstår. Det här konceptet har inspirerats av flyget och den sedan länge etablerade flygtrafikledningen, med den skillnaden själva kontrollelementet inte ingår i MONALISA-konceptet. Till sjöss är befälhavaren ensamt ansvarig för fartygets framförande, men med goda råd som gör fartygets resa både billigare och säkrare är avsikten att uppnå motsvarande effekt på frivillig väg.

Med den nya tekniken för att koppla samman olika simulatorcentrum är det nu möjligt att praktiskt testa och göra en säkerhetsanalys av det nya koncpetet som kallas Sea Traffic Management.

– Det fanns inget center i världen som ensamt kunde hantera de tester som vi ville göra, så vi utvecklade en lösning som även andra forsknings- och innovationsprojekt kommer att ha nytta av i framtiden, säger Per Setterberg.

Välkommen på pressvisning!

Tid: måndag 8 december kl. 13.00

Plats: Hörselgången 4, Lindholmen i Göteborg (karta: http://kartor.eniro.se/m/RHv9g)

Mer information:
Sjöfartsverkets pressjour, tfn: 010-478 48 40

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1120.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

Med den här lösningen får vi helt nya möjligheter att studera och öva svåra trafiksituationer på ett realistiskt sett. Vi kommer att kunna genomföra simuleringar med fartygsbryggor som är bemannade på en rad olika platser
Per Setterberg, Sjöfartsverkets aktivitetsledare i projektet MONALISA 2.0