Fel i sjökorten rättas efter tips från fritidsskeppare

Över 140 tips om ökända grund och undervattenshinder, varav ett sextiotal kommer att leda till nya uppgifter i sjökorten – det är resultatet av tävlingen Ökända grund som pågick under båtsäsongen 2013. De vinnande bidragen är från Sörmlands skärgård, Mälaren och Bohuslän.

Tävlingen, där allmänheten uppmanats att rapportera ökända och välbesökta grund, är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Stockholmradio. Med hjälp av båtfolket och de kustboende har syftet varit att lokalisera så många "ökända grund" som möjligt. Det handlar om platser där många går på grund och där alla med lokalkännedom vet att det är besvärligt. Orsakerna kan vara brister i sjökortet, obefintlig, bristande, felaktig eller motsägelsefull utmärkning/utprickning eller att det helt enkelt är svårt att bedöma var vattnet är fritt från grund.

Bidragen har tävlat i tre kategorier: fel i sjökortet, bästa motivering och ökända grund. Kategorin fel i sjökortet vanns av Ulf Suhr som har rapporterat in ett grund i anslutning till farleden mellan V:a Stendörren och Oxelösund i Södermanlands skärgård. Grundet fanns strax utanför 3-metersdjupkurvan söder om ön Tofta. Grundet har nu förts in i sjökortet och 3-metersdjupkurvan har utökats.

Kategorin bästa motivering vanns av Anders Grinneby som har rapporterat in en liten sten som fanns i sjökortet söder om St Hällgrund, Ridöfjärden, utanför Västerås. Stenen fanns inte i verkligheten. Anders har utförligt beskrivit hur han rodde över stenen ett flertal gånger och mätte djupet med åran utan att finna någon sten.

Kategorin ökända grund vanns av Johan Emterling som rapporterat in ett grund som finns i sjökortet, men som trots det är välbesökt. Grundet är beläget söder om Daftö som ligger utanför Strömstad.

Alla inkomna ärenden har kvalitetsgranskats av Sjöfartsverkets redaktion för underrättelser för sjöfarande.

- Vi har fått in över 140 tips om ökända grund och undervattenshinder som en direkt följd av tävlingen, säger Niklas Hammarkvist, nautisk redaktör på Sjöfartsverket. Av de inkomna tipsen bedöms 62 hålla sådan kvalitet att de lett till ändringar i sjökorten och på så sätt bidragit till ökad sjösäkerhet.

Tipsen från tävlingen är välkomna bidrag till det ständigt pågående arbetet med att göra sjökorten bättre. Av det svenska havsområdet är cirka 45 procent sjömätt med moderna metoder. Resterande områden är sjömätta med äldre metoder.

- Stora ytor i de svenska skärgårdarna är inte sjömätta sedan andra halvan av 1800-talet och tidigt 1900-tal. På den tiden använde man sig av handlod och positioneringen var inte så exakt. Det innebar att man inte hittade alla grund som finns i skärgården, säger Niklas Hammarkvist.

Ytterligare upplysningar:

Niklas Hammarkvist, nautisk redaktör, Sjöfartsverket
Tfn: 010-478 60 47

Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare, Transportstyrelsen
Tfn: 010-495 32 92

Anders Willix, vd Stockholmradio
Tfn: 08-506 622 50

Daniel Lindblad, pressinformatör, Sjöfartsverket
Tfn: 010-478 48 40

Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Snabbfakta

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.
Twittra det här

Citat

Vi har fått in över 140 tips om ökända grund och undervattenshinder som en direkt följd av tävlingen. Av de inkomna tipsen bedöms 62 hålla sådan kvalitet att de lett till ändringar i sjökorten och på så sätt bidragit till ökad sjösäkerhet.
Niklas Hammarkvist, nautisk redaktör på Sjöfartsverket
Stora ytor i de svenska skärgårdarna är inte sjömätta sedan andra halvan av 1800-talet och tidigt 1900-tal. På den tiden använde man sig av handlod och positioneringen var inte så exakt. Det innebar att man inte hittade alla grund som finns i skärgården.
Niklas Hammarkvist, nautisk redaktör på Sjöfartsverket