Följ stormvindarna med hjälp av Sjöfartsverkets vind- och vattentjänst

Stormlågtrycket Sven med förväntade stormvindar har dragit in över Sverige. Följ utvecklingen med Sjöfartsverkets vind- och vattentjänst, ViVa, som ger dig tillgång till uppgifter om väder och vind från 90 olika platser utefter kusten i realtid.  

Sjöfartsverket har tillgång till 90 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger bland annat information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå. Genom att använda Sjöfartsverkets ViVa-tjänst kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, i förväg ta reda på hur förutsättningarna ser ut på olika platser längs en planerad rutt.

Det senaste året har nio nya ViVa-stationer tillkommit. Skötkobben, Lagnögrund och Värmdö/Garpen ska öka säkerheten för sjötrafiken in till Stockholm. Stationerna Ringhals på västkusten, Barsebäck på sydkusten, Forsmark på upplandskusten och Oskarshamn har tillkommit efter att Sjöfartsverkets skrivit avtal med kärnkraftverken. Dessutom har en station placerats ut vid Renöragrund utanför Piteå.

Viva-systemet kom till för att stödja Sjöfartsverkets lotsar och öka säkerheten i samband med lotsning av fartyg.

ViVa finns både som webbtjänst och som app till smartphones/surfplattor.

ViVa till Iphone/Ipad: http://bit.ly/19iHoxm

ViVa för Anroid: http://bit.ly/1keKB6m

ViVa för Windows Mobile: http://bit.ly/1bJDEe0

ViVa på webben: http://vivakarta.sjofartsverket.se/

Tobias Fälth
Informatör på Sjöfartsverket
Tel. 010-478 49 43, 0727-11 41 51

Lars Törnqvist
Systemansvarig för ViVa
Tel. 010-478 49 31

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.