Isbrytaren Atle inleder vinterns isbrytarsäsong

Trots varierande vinterväder i stora delar av landet kan Sjöfartsverket nu konstatera att vintern är här på riktigt – på torsdagen inledde isbrytaren Atle isbrytarsäsongen.

- Det är riktigt kallt i vattnet. Vi räknar med att det bygger på is längs hela kuststräckan norr om Skellefteå, säger Ulf Gullne på Sjöfartsverkets isbrytarledning.

Från i tisdags har Atle följt fartygstrafiken och varit redo att med kort varsel rycka ut för att assistera fartyg. Men den första assistansen dröjde alltså till torsdagen, då bulkfartyget Altamar fick assistans genom isen ut från hamnen i Luleå. Två finska isbrytare har redan inlett säsongens isbrytararbete i Bottenhavet. Sverige och Finland har ett nära samarbete för isbrytningen i Bottenhavet, Bottenviken och Ålands hav.

- Det är mest is på den finska sidan. Nu påbörjar vi isbrytarexpeditionen med en svensk isbrytare, och sen tar vi varannan. Vi tar ut isbrytarna i den ordning som de är mest kostnadseffektiva att driva, säger Ulf Gullne.

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.

Inledningen på vintern har varit lindrig. Utifrån det går det att dra vissa slutsatser om fortsättningen.

- Det blir ingen sträng vinter. Om en månad börjar dagsmejan ta i södra Sverige. Som mest blir det en normal vinter, säger Ulf Gullne.

Den gångna isvintern, 2013/14, bedöms som mycket lindrig för vintersjöfarten.

Fakta om isbrytning

  • Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.
  • Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar fartyg som har problem att komma fram.
  • Isbrytarna ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera.
  • Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.

Fakta om Atle

Atle är en av de fem statsisbrytarna och ägs av Sjöfartsverket. Hon är byggd 1974 av OY Wärtsilä AB i Helsingfors. Moderniserad och uppgraderad avseende både material och teknik de senaste åren.

  • Längd: 104,7 meter
  • Bredd: 23,8 meter
  • Djupgående: 8,30 meter
  • Deplacement: 7800 ton
  • Isbrytningskapacitet: 1,2 meter jämn is i tre knops fart

Information för vintersjöfarten:

http://www.sjofartsverket.se/vintersjofart

Följ isbrytarna i realtid:

http://balticice.cloudapp.net/

Isbrytarledningen på Twitter:

http://twitter.com/SjoV_isbrytning


Ytterligare upplysningar:

Sjöfartsverkets isbrytarledning, 0771-63 25 25
Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1156.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

Det är riktigt kallt i vattnet. Vi räknar med att det bygger på is längs hela kuststräckan norr om Skellefteå
Ulf Gullne, Sjöfartsverkets isbrytarledning
Det är mest is på den finska sidan. Nu påbörjar vi isbrytarexpeditionen med en svensk isbrytare, och sen tar vi varannan. Vi tar ut isbrytarna i den ordning som de är mest kostnadseffektiva att driva
Ulf Gullne, Sjöfartsverkets isbrytarledning